RFID-teknologi

Skriv og udlæs kontaktløst og uden synlig kontakt

Effektiv RFID-teknologi

Om produkterne
RFID-teknologi

Dine fordele

 • Berøringsløs dataregistrering i realtid uden synlig kontakt
 • Samtidig registrering af flere transpondere (pulkregistrering)
 • Ikke modtagelig for snavs og overfladeskader
 • Mulighed for datahukommelse og -ændring
Funktionsprincip RFID

Funktionsprincip RFID

RFID-teknologi

RFID står for Radio-Frequency-Identifikation og betyder, at objekter kan identificeres kontaktløst og uden synlig kontakt. Et RFID-system består af transponder og læse- eller læse-/skriveenheden. Der findes mange forskellige RFID-systemer på markedet. Alle har dog tre egenskaber til fælles:

 • Entydig mærkning af komponenter eller objekter
 • Kontakt- og trådlås identificering af komponent eller objekt, der er blevet mærket
 • Komponenten eller objektet, der er blevet mærket, sender kun sine data på forespørgsel af læse- eller læse-/skriveenheden

Det giver nogle grundfunktioner, som ethvert RFID-system skal imødekomme. Afhængigt af anvendelsesområdet kan RFID-systemer have mange andre funktioner.

 • Identificering af transponder
 • Læsning af transponderens data
 • Administrering af flere transpondere samtidigt
 • Fejlregistrering for en sikker drift

RFID-systemtyper

 • Read-only-systemer: Læseenhed og transponder, som kun beskrives med et initialt ID-nummer. En sammenkobling af ID-nummeret med de pågældende informationer i en database er nødvendig for at tildele disse RFID-transpondere flere data.
 • Read-/write-systemer: Læse-/skriveenhed og transponder, som indeholder egen hukommelse. Realiseringen af transpondernes interne hukommelse sker på forskellig vis. Læse-/skriveenheden udlæser denne hukommelse og kan også skrive på den igen.

Frekvensområder for forskellige processer

Transportmediet til udveksling af data mellem transponder og læse- eller læse-/skriveenhed er radiobølger. Ved RFID-systemer bruges forskellige frekvensområder.

Lavfrekvens (NF)

Højfrekvens (HF)

Ultrahøjfrekvens (UHF)

Mikrobølgefrekvens (SHF)

Frekvens 30 - 500 kHz 13,56 MHz 850 eller 950 MHz 2,45 eller 5,8 GHz
Rækkevidde Op til 1,2 m 0,01 - 0,3 m 2,5 m Op til 300 m
Læsehastighed Langsom Afhængigt af ISO-standard Hurtig meget hurtig (aktive transpondere)
Typisk transpondere Smart label, transponder i kunstststoftyller, korttranspondere Smart label Smart label Transpondere i stort format

RFID-transponder

Der findes to grundlæggende typer RFID-transpondere: Aktive transpondere har en egen energiforsyning. De aktiveres først, når en læse- eller læse-/skriveenhed sender kommandoer inden for transponderens rækkevidde.

De aktiveres først, når en læse- eller læse-/skriveenhed forsynes med energi. Denne energiforsyning kan ske gennem en induktiv kobling eller backscatter-processen. Ved induktiv kobling inducerer læse- eller læse-/skriveenhedens elektromagnetiske felt en spænding ved transponderens antenne. Ensretningen af denne spænding sker i andet skridt.

Systemer med lange rækkevidder bruger ofte backscatter-processen. Til det kræver både transponderen og læse- eller læse-/skriveenheden en dipolantenne med resonansadfærd til RFID-systemets respektive frekvens. Når læse- eller læse-/skriveenhedens antenne udstråler en sendeeffekt, er denne tilgængelig ved transponderantennen som højfrekvensspænding. Transponderen bruger den til strømforsyning ved hjælp af ensretning.

Transpondere til industriel mærkning har ligeledes mange forskellige konstruktioner, f.eks.:

 • Smart labels er identifikationsetiketter, som hovedsageligt bruges på kunststoffolier eller papir
 • Transpondere i kunststoftyller bruges ved robuste opgaver med høje krav til fugtresistens
 • Korttranspondere er indlejret i kunststof, f.eks. i stikkortformat

Dataoverførslens funktionsprincip

Koblingselementer såsom spoler eller antenner på transponderen og læse- eller læse-/skriveenheden muliggør dataoverførsel mellem begge komponenter.

Læse- eller læse-/skriveenheden har et højfrekvent, elektromagnetisk vekselstrømsfelt. Hvis der er en transponder i dette felt, kan en kommunikation finde sted. Induktionen frembringer en spænding i transponderspolen. Derved genererer transponderens elektronik et signal mere, som sendes retur til læse- eller læse-/skriveenheden som svar.

Til dataoverførslen mellem transponder og læse- eller læse-/skriveenheden skelnes mellem forskellige driftstyper.

Energioverførsel

Dataoverførsel

Proces
Fuld duplexproces (FDX) kontinuerlig Samtidig up- og downlink af data
Halv duplexproces (HDX) kontinuerlig Sekventiel up- og downlink af data
Sekventielle processer sekventiel Sekventiel up- og downlink af data