Medarbejder bruger Cloud Computing-teknologi på en tablet

Cloud Computing Industriens fremtid

Allerede i 2017 opstod det berømte citat "The world’s most valuable resource is no longer oil, but data". I 2021 er dette endnu mere aktuelt. I alle brancher genereres store datamængder hver dag, men i mange tilfælde er det hidtil dårligt nok blevet udnyttet. Proficloud.io gør disse data brugbare. Proficloud.io giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i digitaliseringen af ​​deres industrier, gøre de fremkomne data brugbare og dermed optimere deres egne processer, spare omkostninger og øge deres hastighed.

Diagram til forklaring af Cloud Computing med forbindelser til de forskellige grænseflader via cloud

Hvad er Cloud Computing?

Tidligere var alle, der ønskede at bruge computerkapacitet, tvunget til at have deres egen server. De nødvendige ressourcer skulle beregnes og anskaffes, opdateringer skulle installeres, sikkerhedskopieres og servernes tilgængelighed sikres. Som følge heraf brugte virksomhederne mange ressourcer (til personale og økonomi) eller måtte acceptere at gå på kompromis.

Takket være cloud'en er det nu historie. Serveren, der før stod i virksomheden, er nu ved at blive erstattet af professionelt drevne datacentre – cloud'en. Ressourcer som computerkraft eller hukommelseskapacitet kan til enhver tid gøres tilgængelige i praktisk talt ubegrænsede mængder. Dette fungerer så hurtigt, at der også kan kompenseres for spidsbelastninger. Handlinger som softwareopdateringer eller oprettelse af sikkerhedskopier håndteres af operatøren af ​​den relevante cloud-platform. Cloud'en gør det muligt for virksomheder at deltage i dataverdenen - uden store omkostninger og kræfter.

Diagram til forklaring af Cloud Computing-teknologi

Hvilken teknologi ligger bag?

Inden for de anvendte teknologier skal MQTT nævnes. MQTT er en protokol, der primært bruges til kommunikation mellem maskiner. I vores tilfælde er det kommunikationen mellem de Cloud-egnede enheder i felten og Proficloud.io, som afvikles via MQTT. Til dette formål byder MQTT på flere fordele, som f. eks. begrænset behov for computerkraft, lave overhead-omkostninger og sikker kommunikation via TLS -kryptering.

Ikon med cloud og tablet til illustration af egenskaberne ved Cloud Computing

Særlige egenskaber

Der findes forskellige typer cloud-systemer, idet dog følgende punkter gælder for mange af disse:

  • Den tilgængelige hardware deles mellem forskellige brugere. Dette gør det muligt at holde omkostningerne nede, mens dataene stadig holdes adskilt.
  • Den nødvendige effekt kan skaleres op eller ned med kort varsel. Dette gør det muligt at reagere hurtigt på ændringer.
  • Cloud-tjenester købes ikke, de lejes. Da ethvert cloud-system er forbundet med løbende udgifter for operatøren, er det kun muligt på den måde at kortlægge de opståede omkostninger. Dette giver kunden den fordel, at der ikke er høje startomkostninger (CAPEX), og at kunden i stedet kan strække forudsigelige omkostninger over en længere periode (OPEX).
  • Da operatøren tager sig af driften og vedligeholdelsen af cloud'en, er der ikke meget arbejde for kunderne i at bruge den. Kunden kan fokusere direkte på sine egentlige interesser.
Ikon til illustration af risici ved Cloud Computing

Risici

Cloud Computing hos Proficloud.io:

  • Dataene fra vores brugere findes i et datacenter i Frankfurt.
  • Vi opfylder DSGVO.
  • Overførsel af data mellem enhederne, kunderne og Proficloud.io er altid TLS-krypteret.
  • Under ingen omstændigheder videregives data til andre parter. Vi betragter vores kunders data som netop det, de er: Vores kunders data, ikke vores data.

Proficloud.io og Smart Services

I sidste ende er spørgsmålet stadig: Hvordan kan også din virksomhed få glæde af cloud-fordelene? Hvordan begynder man så at bruge Proficloud.io? Proficloud.io består af en række Smart Services, der betjener forskellige anvendelsesscenarier og derfor også er velegnede til meget forskellige virksomheder.
Du finder en oversigt over disse Smart Services her: