Rangerfordelere til potentialfordeling

Rangerfordelere til potentialfordeling

Med rangerfordelerne får du en kompakt og overskuelig rangering af signaler på automatiseringsområdet. Rangerfordelerne og rangertavlerne fås med forskellige poltal. Takket være den farvemæssige sammenkædning af leder og tilslutningspunkt samt mærkningen på en stor flade sikres en intuitiv og sikker installation af potentialfordeleren.

Mere information
PTRV 8-rangerforbindere til signalfordeling

PTRV 8-rangerforbindere

Rangerfordelere til signalfordeling

Rangerfordelerne giver en maksimal signaltæthed og kræver med deres kompakte etagekonstruktion op til 20 % mindre plads. Rangerforbinderne er nemme at montere, da de uden problemer kan sættes på bæreskinnen NS 35. Ved hjælp af rangerfordelernes frit tilgængelige 2,3 mm-testudtag kan du let afprøve de enkelte tilslutningssteder. Med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger.
Rangerfordelerne fås både som færdigkonfektioneret variant i forskellige, standardiserede farvekombinationer f. eks. i henhold til DIN VDE 0815, og som variant til egen fri konfektionering.

PTMC-rangertavler til potentialfordeling

PTMC-rangertavler

Rangertavler til potentialfordeling

Rangertavlerne giver dig ligeledes en pladsbesparelse på op til 20 % på grund af deres kompakte konstruktion. Den modulære, poltalnøjagtige opbygning med farvemæssigt udformede matrixelementer sørger for en pladsbesparende, overskuelig og fejlfri fortrådning. Rangertavlerne kan afprøves ved hjælp af de frit tilgængelige 2,3 mm-testudtag. Potentialfordelerne fås både til direkte montering, som 19"-rack eller til bæreskinnemontering.
Ligesom ved rangerfordelerne kan du reducere dine lager- og logistikomkostninger med det ensartede CLIPLINE complete-tilbehør.
Rangertavlerne fås ligeledes som færdigkonfektioneret og som fri konfigurerbar variant.

PTMC-rangertavler, fortrådning i begge sider på samme tid

PTMC-rangertavler, fortrådning i begge sider på samme tid

Anvendelse af rangertavler

Foruden anvendelse af bussystemer i nye anlæg og retrofits, f. eks. i kraftværker og procesanlæg, findes point-to-point-forbindelsen stadig på grund af de høje sikkerheds- og tilgængelighedskrav. Her er den hurtige fejlfinding med standardmåleapparater en fordel. Med høj signaltæthed, lavt pladsbehov og en rigtig god overskuelighed er rangertavlen heller ikke til at give afkald på fremover. Med det patenterede og modulære PTMC-rangertavlekoncept fås et innovativt system til rangeropgaver.

Rangerfordelere i næroptagelse med de elleve forskellige farvemuligheder

Konfigurering af rangerfordelere og rangertavler

Konfigurer dine rangerfordelere og rangertavler efter eget ønske

Rangertavlerne og rangerfordelerne kan nemt konfigureres og bestilles pr. museklik. Her vælger du for rangertavlerne den variant, der skal konfigureres, og fastlægger så tavleelementernes antal og farve. Ved rangerfordelerne vælger du den variant, der skal konfigureres, og fastlægger så farven på tilslutningskamrene.