Motor-, maskin- og anlægsovervågning

Motor-, maskin- og anlægsovervågning

Motor-, maskin- og anlægsovervågning er en vigtig del af en kontinuerlig tilstandsovervågning (Condition Monitoring). Hold øje med vigtige systemparametre, reagér tidligt på advarselsmeddelelser, eller sluk målrettet enkelte dele af anlægget. Vores økonomiske produkter til motorovervågning og anlægsovervågning understøtter dig.

Mere information

Produktfamilie

Motormanager med IFS-CONF-screenshot

Motormanager Beskyt dine motorer og anlæg: Opdag alle kritiske belastningstilstande

Motormanageren fra produktfamilien CONTACTRON overvåger motorer og drev for over- og underbelastning, funktion, tilsmudsning og slitage. Opdag kritiske belastningstilstande i god tid, og beskyt samtidig motor og anlægsdele af høj kvalitet.

Maskinmanager med strømtransformer

Maskinmanager Mål energien fra motorer og maskiner præcist.

Overvåg dine motorer og maskiner: Elektronisk motor- og maskinmanagement forener nøjagtig energimåling med visning og overvågning af vigtige parametre i motorer, maskiner eller andre 3-fasede forbrugere.

Overvågningsrelæ sikrer en lang anlægsoppetid

Overvågningsrelæ og strømovervågning For en lang anlægsoppetid

Med vores overvågningsrelæer og strømovervågning opdages fejl, lige når de opstår. Dermed øger du anlægsoppetiden og undgår dyre nedetider og reparationer. Anlægsdele frakobles målrettet eller meldes til en styring, så snart den indstillede grænseværdi over- eller underskrides.

PV-streng-overvågning SOLARCHECK

PV-streng-overvågning Effektiv udnyttelse af strøm fra solen.

Fejl opdages, og effektiviteten øges: Solcelleanlæg skal nå et maksimalt energiudbytte på kortest mulig tid. Med SOLARCHECK kan du reagere umiddelbart på effekttab på enkeltstrenge, som kan fremkaldes af f.eks. beskadigede paneler eller defekte kontakter og kablinger.

Funktionsmoduler

Funktionsmoduler Beskytte og afkoble

Funktionsblokke, som f. eks. EMG-diodemodulerne, beskytter dit system mod fejltilslutning og afkobler meldinger i fejlmeldingssystemer. Med funktionsmoduler i et berøringssikret og støvbeskyttet styretavlehus kan diodemoduler professionelt integreres i dit anlæg. EMG-lampetestmoduler frakobler signaler inden for fejlmeldingsteknik stødfrit og kan anvendes til enkelt- eller centraltest af lamper.