Medarbejderassistentsystemet clipx WIRE assist til effektiv ledningsforberedelse

Medarbejderassistentsystemer

Medarbejderassistentsystemet clipx WIRE assist muliggør effektiv lederforarbejdning. Det softwareunderstøttede system fører brugeren gennem processen med delvist automatiseret lederforarbejdning, automatisk styring af de relevante outputenheder og levering af de nødvendige oplysninger baseret på CAE-data.

Mere information
Assistentsystemet clipx WIRE assist til effektiv ledningsforberedelse

Assistentsystemet clipx WIRE assist

Inden for den industrielle styretavlekonstruktion er procesforløbene som før præget af en høj andel af manuelle arbejdsgange. Særligt inden for ledningsforberedelse og -forarbejdning er der fortsat et stort potentiale. Denne tidskrævende aktivitet tegner sig for mere end halvdelen af ​​styretavlekonstruktørens arbejdstid.

Assistentsystemet clipx WIRE assist fra Phoenix Contact er et "værktøj" til bedst mulig udnyttelse af dette potentiale mht. rentabilitet og fleksibilitet.

Dine fordele

 • Behagelig at bruge takket være intuitive brugergrænseflader og enkel dataoverførsel fra CAE-programmer
 • Høj grad af processikkerhed takket være software-støttet ledningsforberedelse med direkte apparatstyring
 • Øget effektivitet og fleksibilitet gennem mulighed for mobil brug og optimal placering af håndværktøj, værktøjsautomater og printsystemer

Nye produkter

Basis arbejdsbord clipx WIRE assist

Clipx WIRE assist varierende efter land og tilbehør

Landespecifikke varianter af arbejdsbordet

clipx WIRE assist er et ergonomisk assistentsystem til digitalt understøttet konfektionering af ledninger og kabler. De nye landevarianter af basisarbejdsborde har stikdåser til stikgeometrierne "AB" for f. eks. USA, "G" for England, "E for Frankrig og "L" for Italien. Derudover udvider nyt tilbehør til clipx WIRE assist nu rækken af ​​funktioner i systemet.

Her er de vigtigste egenskaber

 • Kompakt arbejdspladsløsning
 • Individuel konfigurering
 • Elektrisk højdejusterbart arbejdsbord
 • Modulopbygget med holdesystemer, udstyrsholdere og hylder

Her er fordelene

 • Bedst mulig ergonomi takket være højdejusterbart arbejdsbord og positionering af enheder, der kan tilpasses
 • Modulært udstyr med tilbehør øger fleksibiliteten af anvendelsesområderne
 • Høj grad af effektivitet takket være kort afstand til håndværktøj efter 5S-princippet
 • Mobil anvendelse takket være ruller med anordning til fast indstilling

Assistentsystemet clipx WIRE assist

Video: assistentsystemet clipx WIRE assist
Assistentsystemet clipx WIRE assist MovingImage
Det softwarestøttede assistentsystem clipx WIRE assist til effektiv ledningsforberedelse

Softwarestøttet ledningsforberedelse

Sikker proces takket være software-støttet ledningsforberedelse

De nødvendige fortrådningsinformationer til den software-støttede behandling af processerne eksporteres fra de almindelige CAE-programmer. Informationerne forsynes til systemet i clipx WIRE assist. En integreret editor-funktion gør det også muligt at indsamle data manuelt.

Baseret på dataene bliver medarbejderen med hjælp fra clipx WIRE assist-softwaren guidet gennem processen med delvist automatiseret ledningsproduktion. Enhederne i systemet styres direkte, og de nødvendige oplysninger til videre behandling og fortrådning vises automatisk på skærmen i en visuelt forbedret og let forståelig form.

Ergonomi i assistentsystemet clipx WIRE assist

Ergonomisk indretning af arbejdspladsen

Fleksibel takket være det ergonomiske design og mobiliteten

Det højdejusterbare arbejdsbord ved clipx WIRE assist opfylder de ergonomiske krav. Systemet giver fordelen ved at kunne skifte mellem siddende og stående arbejdsstilling og bruges også til at tilpasse til kropsstørrelsen og/eller til den aktivitet, der skal udføres. Den optimale placering af mærkningsudstyret og værktøjsautomaterne i arbejdsområdet forkorter gribeafstande og bidrager således til ergonomi.

Assistentsystemet står på fire drejelige industrihjul med bremser, der gør det mobilt. Således kan systemet bruges decentralt, hvor arbejdet skal gøres, hvilket reducerer eller eliminerer unødvendige gåafstande.

Assistentsystem baseret på lean-principper

Assistentsystem baseret på lean-principper

Struktureret med anvendelse af 5S-princippet

Systemkonceptet er baseret på lean-principper som f.eks. 5S. De hjælper her med at eliminere kaos, således at der kan skabes orden. Gennem brugen af ​​flerlagsskumindsatser, hvor hvert værktøj og hjælpemiddel har en foruddefineret fordybning, opnår man de korteste søge- og adgangstider. Her er værktøjer, der bruges oftere, optimalt tilgængelige, og værktøjer, der bruges sjældnere, placeret lidt længere væk.

Modulær og individuel indretning af assistentsystemet

Den modulære struktur af systemet giver brugeren en tilsvarende grad af frihed i designet af sin arbejdsplads.

Modulær og individuel opbygning af assistentsystemet clipx WIRE assist

Værktøjsautomater og mærkeudstyr kan placeres på bordpladens overflade. Tilbehør som stikdåser, opbevaringshylder, beholdere til opbevaring af resterende materialer kan fastgøres direkte til systemets arbejdsbord efter behov.

Tilbehør til assistentsystemet clipx WIRE assist

Værktøjsautomater og mærkningssystemer kan vha. det rigtige tilbehør fastgøres direkte til systemets arbejdsbord for at spare plads. Der er føringer på støttearme og søjler, der gør det muligt at rumme ekstra tilbehør.

Individuel positionering og retning for enheder på assistentsystemet

Enhedernes placering med hensyn til højde og arbejdsretning er særdeles fleksibel og kan også udføres alt efter personlige behov og kravene til arbejdsopgaven. Ved hjælp af lederføringssystemet kan ledningerne fastgøre direkte på afkortningsautomaten.

Assistentsystemet til effektiv ledningsforberedelse
clipx WIRE assist
Brugen af medarbejderassistentsystemer øger produktiviteten og processikkerheden samt sikrer et problemfrit produktionsforløb. Med clipx WIRE assist tilbyder Phoenix Contact et softwareunderstøttet værktøj til effektiv ledningsforberedelse og fortrådning.
Til flyeren
Assistentsystemet clipx WIRE assist
Planlægnings-- og mærkningssoftware PROJECT complete

Planlægnings-- og mærkningssoftware PROJECT complete

Digitale produktionsdokumenter

Planlægnings- og mærkningssoftwaren PROJECT complete giver alle de oplysninger, der er nødvendige for klemrækkeproduktionen: Enten som et digitalt produktionsdokument til manuel samling af klemrækken eller som en eksport i AutomationML-format til styring af automatiske produktionssystemer i din klemrækkeproduktion.