CHARX manage - lade- og belastningsstyring til ladestationer og ladeparker

Lade- og belastningsstyring til ladestationer og ladeparker

Administrér din ladeinfrastruktur med CHARX manage. Den skalerbare software optimerer driften af dine ladestationer, øger tilgængeligheden og muliggør en præcis afregning af ladeprocesserne via Open Charge Point Protocol (OCPP). Belastningsstyringen fordeler den tilgængelige tilslutningseffekt regelbaseret til alle ladepunkter, så elbiler kan oplade strøm behovsorienteret, og hovedtilslutningen udnyttes optimalt og beskyttes mod overbelastning.

Mere information

Dine fordele

  • Integreret belastningsstyring forhindrer dyre udfald og sikrer ladeparkens tilgængelighed
  • Enkel idriftsættelse, konfiguration og overvågning af ladeparken via webbrowser
  • Intuitiv touch-betjening for elbilførere ved den centrale terminal
  • Fremtidssikker og fleksibel takket være skalerbare licenser og enkel tilføjelse af nye ladepunkter
  • Fleksibel tilslutning til bygningsstyrings- og backend-systemer

Optimering af driften af dine ladestationer Ledelse af din ladepark med CHARX manage

Parkeringshus med adskillige ladepunkter, hvor en elbil (BMW i3) oplades
Diagram over parkeringsplads med belastningsstyring for forskellige elbil-ladepunkter
Diagram over parkeringsplads med belastningsstyring og prioritering af bestemte ladepunkter
Grafisk visning af virkemåde for Open Charge Point Protocol (OCPP) til tilslutning til cloud-baserede tjenester i ladeparkstyringen
Ladestationer foran en bygning er tilsluttet bygningsstyringen
Parkeringshus med adskillige ladepunkter, hvor en elbil (BMW i3) oplades

Med det stigende antal elbiler vokser også behovet for opladningsmuligheder. Parkeringspladser og parkeringshuse bliver derfor i stigende grad udstyret med ladestationer. Planlæggere, leverandører og operatører af sådanne ladeparker står over for den udfordring at skulle opnå den optimale ladeeffekt for hvert ladepunkt med den begrænsede nettilslutning på stedet. Samtidigt skal en høj tilgængelighed og sikkerhed garanteres, idet der tages hensyn til andre forbrugere og producenter. Med CHARX manage kan du mestre denne udfordring. Du kan styre op til 50 ladepunkter og optimere deres drift.

Diagram over parkeringsplads med belastningsstyring for forskellige elbil-ladepunkter

Den højeffektive belastningsstyring fordeler den tilgængelige tilslutningseffekt ligeligt på op til 50 AC- og DC-ladepunkter. Det beskytter din netværkstilslutning mod overbelastning og distributionsnettet mod skæve belastninger.

Diagram over parkeringsplads med belastningsstyring og prioritering af bestemte ladepunkter

I stedet for en ligelig fordeling af ladeeffekten på alle ladepunkter kan du prioritere de enkelte brugere på fire niveauer. Dette kan f.eks. give god mening ved korttidsparkeringer eller VIP-gæster.

Grafisk visning af virkemåde for Open Charge Point Protocol (OCPP) til tilslutning til cloud-baserede tjenester i ladeparkstyringen

Via den integrerede Open Charge Point Protocol (OCPP) kan du udføre tilslutning til cloud-baserede tjenester. Disse inkluderer f.eks. brugerautorisation og overførsel af ladedata til fakturering.

Ladestationer foran en bygning er tilsluttet bygningsstyringen

Hvis ladestationerne hører til en bygningsinfrastruktur, giver det god mening at tilslutte dem til en bygningsstyring. Dette vil give en dynamisk fordeling af tilgængelig ladestrøm til ladeparken, alt efter de andre forbrugeres behov.

Kundereference
CHARX manage i praksis
GP Joule tilbyder løsninger inden for produktion af vedvarende energi fra sol, vind og biomasse samt til elektromobilitet. Med vores software CHARX manage har GP Joule fundet en fleksibel løsning til belastningsstyring – til sin firma-parkeringsplads og til sine kunder.
Få mere at vide nu
GP Joule luftfoto: Ladepark med intelligent belastningsstyring

Kundeudtalelse

GP Joule bruger CHARX manage som belastningsstyringsløsning for firmaets p-plads
GP Joule har besluttet sig for CHARX manage YouTube

Komfortabel styring Intuitivt med få klik

Ladeparken tages i drift, konfigureres, styres og overvåges helt enkelt via en webbrowser. Med blot et par klik kan du administrere brugere og ladepunkter, frigive ladeprocesser og meget mere – enten traditionelt på en stationær pc, eller når du er på farten på en tablet via en sikker VPN-forbindelse. Den intuitive web-overflade kombinerer således alle funktioner til anlægsoperatører, serviceteknikere og driftspersonale.

Medarbejder i styringscentral styrer bekvemt ladepark med CHARX manage via webbrowser
Nem styring og overvågning af din ladepark via webbrowser
Screenshot CHARX manage webapplikation: Dashboard-oversigt
I dashboardet har du overblikket og kontrollen over alle ladepunkter
Screenshot CHARX manage webapplikation: Konfiguration af to belastningskredse
Ved større installationer kan du konfigurere to belastningskredse
Screenshot CHARX manage webapplikation: Tilføj nye ladepunkter
Tilføj nye ladepunkter for at udvide din ladepark
Screenshot CHARX manage webapplikation: Fordel ladetilladelser
Fordel lokale ladetilladelser ved at sammenkæde RFID-tags
Screenshot CHARX manage webapplikation: Lokal afregning og diagnose
Eksportér data for alle ladeprocesser i CSV-format

Enkel opladning Brugerguide på touch-overflade

Hvis det ønskes, kan brugerne af dine ladestationer guides på en touch-overflade på den centrale terminal, lige fra autorisation til afslutning af ladeprocessen. Under opladningsprocessen registrerer CHARX manage alle relevante energi- og transaktionsdata, gemmer dem i en lokal SQL-database og overfører dem til backend-udbyderen via OCPP. Efter henvendelse kan vi også forsyne touch-overfladen med dit logo og dine ønskede farver - så ladeparken fremstår ensartet, såvel med hensyn til branding som udseende.

Mand betjener touchdisplay for central terminal for ladeparken, ved siden af en elbil med ladekabel sat i
Ved terminalen guides elbilførerne intuitivt via en touch-overflade
Skærm med ladeparksoftware: Autorisation, f.eks. med RFID-kort
Trin 1: Autorisation, f.eks. med RFID-kort
Skærm med ladeparksoftware: Brugeren vælger et ledigt ladepunkt.
Trin 2: Valg af ladepunkt
Skærm med ladeparksoftware: Brugeren opfordres til at tilslutte sit køretøj med et ladekabel
Trin 3: Tilslutning af køretøj
Skærm med ladeparksoftware: Under ladeprocessen vises værdier som f.eks. den aktuelle ladeeffekt
Trin 4: Opladning af køretøj

Smart tilslutning Sammenkobling af ladepark og bygning

Du kan vælge at tilslutte CHARX manage til et bygnings- og energistyringssystem, f.eks. Emalytics fra Phoenix Contact. Ved dynamisk at specificere den maksimale ladestrøm og udveksle yderligere realtidsdata optimerer du samspillet mellem bygningen og ladeparken og undgår således målrettet spidsbelastninger. Således kan du oplade elbiler CO₂-neutralt med egenproduceret strøm fra solceller. Samtidig sikrer du, at der er nok energireserver tilbage til forbrugerne i bygningen.

Bygningsstyring i en bygning med forskellige digitale ikoner og en tablet med dashboard til bygningsstyring
Integrér dine ladestationer i bygningsstyringen
Diagram: Med softwaren Emalytics integreres ladeparken i bygningsstyringen
Med Emalytics kan ladeprocesser visualiseres og styres på en smart måde
Diagram: Overvågning og analyse af alle produktions- og forbrugsdata til optimal energifordeling
Fordel energi efter behov for at optimere dine omkostninger
Diagram: Udnyttelsen af elkøretøjer som mobile energilagre
Udnyt elbiler som energilagre for at forhindre spidsbelastninger
Forskellige logoer på kommunikationsprotokoller til tilslutning til CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, Profinet, Modbus
CHARX manage kan kobles med andre systemer via I/O'er

Fremtidssikker investering Med den skalerbare licensmodel kan du udbygge din ladepark fleksibelt – med op til 50 ladepunkter

Eksempel på konstruktion af ladepark med bygnings- og backend-tilslutning

Eksempel på konstruktion af ladepark med bygnings- og backend-tilslutning

Realisér din ladepark med os Og sådan foregår det

1. Vælg softwarelicens
Passende til størrelsen på din ladepark får du gradvise softwarelicenser til 5-50 ladepunkter. Til senere udvidelser får du billige opgraderingslicenser. På den måde kan du investere fremtidssikkert og udbygge dine lademuligheder fleksibelt.

2. Vælg industri-pc
Alt efter ladeparkens arkitektur kan du vælge mellem to passende industri-pc'er med afstemt hardware-effekt: En panel-pc kan du vælge til central autorisation med touch-betjening på terminalen. En boks-pc er det rigtige valg til ladeparker uden autorisation eller med decentral autorisation direkte ved ladepunktet. Du kan installere softwaren på pc'en på få minutter.

3. Vælg ladestyring
Alt efter ladetype og det nødvendige funktionsomfang kan vi tilbyde dig ladestyringer, der er kompatible samt talrige andre komponenter til opbygning af dine ladepunkter. Disse kan du tilslutte til industri-pc'en via Ethernet.

Medarbejder med kunde under rådgivningssamtale om produkter til elektromobilitet

Er du interesseret? Vi rådgiver dig gerne

Vi præciserer dine projektspecifikke krav med dig og støtter dig efterfølgende i konstruktion og opbygning af netværk i dine ladestationer og i tilslutning af dine ladeparker til backend-tjenesteudbydere og bygningsmanagementsystemer.

Kontakt os!