Tekniske løsninger til en verden, der er værd at leve i

Umiddelbart virker de to store spørgsmål, som vores samfund står over for i dag – bekæmpelse af klimaforandringer og milliarder af mennesker, der stræber efter velstand og udvikling – modstridende og uforenelige. Udfordringen er at tillade forbrug, samtidig med at klimaet beskyttes. Svaret set ud fra et teknisk perspektiv er All Electric Society. Målet: At dække verdens energibehov fuldstændigt ved hjælp af vedvarende kilder på en økonomisk bæredygtig måde.

De store globale udfordringer kræver især af førende teknologiproducenter i Tyskland, at bæredygtighed indtager en central plads i deres forretningsmodeller. Det er All Electric Society's fremtidsvision, der besvarer de store spørgsmål i vores tid. Med produkter, løsninger og tjenesteydelser til elektrificering, netsammenkobling og automatisering understøtter Phoenix Contact som globalt agerende teknologivirksomhed industri og samfund på vejen henimod en sådan bæredygtig verden.

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Solcellepark og vindmøller

All Electric Society

All Electric Society's fremtidsbillede afbilder en verden, hvor energi fra regenerative ressourcer står til rådighed i tilstrækkeligt omfang og til en overkommelig pris. Ud over den konsekvente produktion og brug af vedvarende energi er en nedsættelse af det primære energibehov gennem effektiviserende foranstaltninger og fremskaffelsen af intelligente og forbundne systemer nøglen til en bærbar fremtid.
Til sikring af en behovsorienteret anvendelse af den regenerativt producerede energi kræves løsninger og teknologier til elektrificering, netsammenkobling og automatisering, for at sektorkoblingen kan realiseres.

Sektorkobling

Ved sektorkobling betragtes energiproduktion, -fordeling, -lagring og -forbrug som ét samlet system. Til det formål udveksler de enkelte sektorer indbyrdes energi, så denne er tilgængelig i den rigtige form der, hvor den skal bruges. Ved at registrere og analysere data om energiforbrug og -produktion styres energiflowet optimalt.

Det betyder, at sektorer skal netforbindes med hinanden, ikke bare effektteknisk, men også kommunikativt. Standardiserede kommunikationsprotokoller i forskellige netværk giver her mulighed for den nødvendige kommunikation, fri for systemgrænser. Princippet om sektorkobling fungerer i det små, f. eks. i en virksomhed, men også uden for virksomhedens rammer. Phoenix Contact leverer produkter, løsninger og tjenesteydelser til elektrificering, netsammenkobling og automatisering af sektorerne energi, industri, infrastruktur og mobilitet.

Oplev sektorkobling
All Electric Society Online Experience
Oplev med vores All Electric Society Online Experience, hvordan sektorkoblingen fungerer, og hvilken rolle elektrificering, netsammenkobling og automatisering her spiller.
Forstå sektorkobling
Mand med laptop begejstres over All Electric Society Online Experience

Nøgleteknologier til elektrificering

Offshore-vindmøllepark

Pålidelige strømforsyningsløsninger forhindrer udfald af sammenkoblede systemer Sikring af høj anlægsoppetid

Efterhånden som de forskellige sektorer bliver mere elektrificerede, netsammenkoblede og automatiserede, øges afhængigheden af ​​pålidelige strømforsyningsløsninger. Med henblik på sikker forsyning og kobling af sektorerne tilbyder vi løsninger til alle applikationer – med overspændingsbeskyttelse, afbrydelsesfri strømforsyninger, redundansmoduler og passende sikkerhedsafbrydere.

Mand, der afstemmer et produkt efter dets digitale tvilling

Effektivitet inden for styretavlekonstruktion fremskynder sektorkoblingen Uden intelligente produktionsløsninger kan elektrificeringen ikke følge med

Den massive ud- og ombygning af infrastrukturen til fordeling og lagring af decentralt indvundet, vedvarende energi og elektrificering af alle sektorer fører til et stærkt stigende behov for koblingsanlæg. Et behov, der næppe kan dækkes med traditionelle produktionsmetoder. Løsninger inden for Efficient Engineering and Smart Production er her efterspurgte. Disse yder et væsentligt bidrag til den nødvendige effektivitetsstigning inden for styretavlekonstruktion og dermed til en hurtigere realisering af sektorkoblingen.

Nøgleteknologier til netsammenkobling

Karosseribygning automobilproduktion

Single Pair Ethernet muliggør problemfri IIoT-kommunikation helt ud til fieldniveau Ressourcebesparende og effektiv overførsel af data

Automatisering er nøglen til at gøre sektorer mere energieffektive. Den ledsages af netværksopbygningen af alle maskiner, enheder, sensorer og aktuatorer i dannelsen af et industrielt Internet of Things. Her sørger Single Pair Ethernet (SPE) for en universel Ethernet-kommunikation. SPE står for en parallel, effektiv overførsel af data og effekt. Ressourcebesparende takket være blot ét ledningspar og fra sensor til cloud.

5G-radiomast i storbyen

5G gør trådløs kommunikation pålidelig Effektiv opbygning af netværk inden for og mellem alle sektorer

En pålidelig opbygning af netværk er den grundlæggende forudsætning for sektorkobling. Den
kendte bredbåndsteknologi 5G muliggør trådløs kommunikation inden for og mellem alle sektorer: Med høje datahastigheder, høje deltagerantal og ekstremt lave latenstider. Intelligent kommunikation med 5G mellem maskiner og applikationer sikrer mere autonome og effektive processer – helt fra produktion til logistik.

Nøgleteknologier til automatisering

Maskine i produktionen

Åben kontrolteknologi gør automatiseringsløsninger fremtidssikre Få gavn af IT- og OT-specialisters kollektive intelligens

For at opnå en omfattende automatisering af sektorerne skal kontrolteknologien vokse sammen ud over de enkelte anvendelsesområders grænser. Åben kontrolteknologi som i systemet PLCnext Technology gør dette muligt – uafhængigt af hardware og programmeringssprog. Det gør også IT- og OT-specialisternes kollektive intelligens anvendelig til hurtig implementering og løbende videreudvikling af individuelle løsninger.

Løsninger til sektoren energi

Luftfoto af paneler i solcellepark

Certificerede forsyningsregulatorer reducerer forhindringerne for energiomstillingen Tilslut solcelleanlæg til nettet hurtigere

Decentrale solcelleanlæg yder i All Electric Society et væsentligt bidrag til en strømforsyning, man kan stole på. Certificerede forsyningsregulatorer fra Phoenix Contact forbinder nye systemer til nettet hurtigt og ubureaukratisk – uden lang ventetid for certifikatet for netoverensstemmelse. De gør ikke kun vejen til energiomstillingen lettere, de accelererer den faktisk.

Løsninger til sektoren industri

Personer ved den aktuelle produktionsplanlægning

En central dataadgang letter styringen af den digitale fabrik Sikre cloud-løsninger til effektivitetsstigning på tværs af lokationer

En omfattende dataregistrering og analyse udgør fundamentet for sektorkoblingen og en økonomisk produktion. Resultaterne hjælper til at gøre fremstillingen mere effektiv på alle områder, lige fra maskindriftstider til energistyring. Registreret centralt via sikre cloud-løsninger kan energiproduktion, -lagring og -forbrug afbalanceres optimalt ikke bare for en enkelt fabrik, men for hele industrinetværk. For mere effektivitet i produktionen.

Løsninger til sektoren infrastruktur

By i dæmringen med belyste bygninger og veje

De rigtige data som begyndelsen på en effektiv infrastruktur Nedsat energiforbrug ved smarte bygninger og færdselsårer

Solcelleanlæg på taget, kombineret kraftvarmeværk i kælderen, ladestationer ved fordøren: Sektorkobling er allerede en realitet i moderne bygninger. Endvidere tilpasser lygter deres lysintensitet til vejret, skiftende lysforhold og brugen af vejen på de pågældende strækninger. For at kunne anvende disse systemer automatiseret og så energieffektivt som muligt skal forskellige data, hvad enten det er fra systemer eller sensorer, gøres universelt anvendelige.

Løsninger til sektoren mobilitet

Parkeringshus med eltankstation

Vehicle-to-Grid gør bilparker til rentable energilagre Brug af batterier fra elbiler som strømbuffere

Ladestyringerne til elektromobilitet CHARX control modular gør det muligt at oplade batterier i elbiler intelligent. Derudover kan de også føre elektricitet tilbage til nettet, når det er nødvendigt. Teknologien bag dette kaldes Vehicle-to-Grid. De tekniske forudsætninger og rammebetingelser herfor er beskrevet i ISO 15118. CHARX control modular overholder denne standard og er forberedt til Vehicle-to-Grid.