Empowering the All Electric Society

Er du interesseret i tekniske løsninger, der bidrager til en fremtid, der er værd at leve i? Kontakt os. Vi deler gerne flere ideer og oplysninger med dig om visionen om All Electric Society.All electric society

Tekniske løsninger til en behagelig fremtid

Hvad er All Electric Society?
Introduktion til All Electric Society YouTube

Der er et svar fra et teknisk perspektiv på de store udfordringer, menneskeheden står overfor, kampen mod klimaforandringer og sikring af en bæredygtig udvikling:
All Electric Society.

Den beskriver en verden, hvor elektrisk energi fra vedvarende energikilder er tilgængelig som hovedformen for energi, billig og næsten ubegrænset. Nøglen til realisering af dette er omfattende elektrificering, netsammenkobling og automatisering af alle sektorer i erhvervslivet og infrastrukturen. Phoenix Contact gør det muligt for industrien og samfundet at fremskynde implementeringen af ​​denne forandring på vej til en bæredygtig verden.

Det er All Electric Society's fremtidsvision, der besvarer de store spørgsmål i vores tid. For CO2-neutral energi vil være nøglefaktoren, der forener klimabeskyttelse og global velstand. Phoenix Contact er med i forreste linje i denne udvikling – som forløber for sine partnere og kunder.

Frank Stührenberg, CEO Phoenix Contact
Frank Stührenberg
Klimaforandringer og industriens udfordringer
Klimaforandringer og industriens udfordringer YouTube

Klimaforandringer vedrører os alle

Umiddelbart virker de to store spørgsmål, som vores samfund står over for i dag - bekæmpelse af klimaforandringer og milliarder af mennesker, der stræber efter velstand og udvikling - modstridende og uforenelige. Begge spørgsmål skal dog behandles samtidigt. Udfordringen er at tillade forbrug, samtidig med at klimaet beskyttes. Her vil tekniske innovationer yde deres afgørende bidrag. Målet: Hele verdens energibehov dækkes af vedvarende energi.

For en behagelig fremtid
Bæredygtig energi til bæredygtig vækst YouTube

Bæredygtig energi til bæredygtig vækst

En analyse offentliggjort i 2020 af World Economic Forum Davos viste, at teknologi vil have stor indflydelse på opnåelsen af ​​10 af de 17 FN -mål for bæredygtig udvikling (SDG'er). (Kilde: Unlocking Technology for the Global Goals). Ca. 70 % af delmålene understøttes umiddelbart gennem tekniske innovationer. Til realisering af All Electric Society er der fokus på mål nummer 7: Ren energi, der er til at betale. Mange produkter og løsninger i produktprogrammet fra Phoenix Contact giver allerede de første svar på disse fremtidsspørgsmål.