Fra motorstarter til maskinmanager

Smart kobling, beskyttelse, overvågning og måling

Elektromotorer sørger i mange industrielle applikationer for bevægelse. Det er ofte klassiske, mekaniske effektafbrydere, der varetager start og vending af motorer. Disse behøver dog meget plads, giver meget fortrådningsarbejde og har en begrænset levetid. Til registrering af vigtige motor- og procesdata er det ofte nødvendigt med krævende sensorer. Phoenix Contact indeholder innovative og smarte produkter til din applikation.

Få mere at vide om de forskellige muligheder for kobling af belastninger i vores brochure "Elektronisk koblingsudstyr og motorstyring"!

Download nu
Push-in CONTACTRON

Kobling af belastninger

COMPLETE line-systemet byder på kvalitetsløsninger til kobling og overvågning af belastninger.

Funktionsområdet Kobling af belastninger
Funktionel sikkerhed
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "funktionel sikkerhed"
Få mere at vide nu
Funktionel sikkerhed
Styre
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Styring".
Få mere at vide nu
Styre
Sikker kommunikation
Klik på følgende link for at få mere at vide om funktionsområdet "Sikker kommunikation".
Få mere at vide nu
Sikker kommunikation
Motorstartere
Med de kompakte hybrid-motorstartere stand alone, modular og netværkskompatibel kobles motorer sikkert og pålideligt.
Hybrid-motorstartere
Motorstartere
Maskinmanager
Elektronisk motor- og maskinmanagement forener nøjagtig energimåling med visning og overvågning af vigtige parametre i motorer, maskiner eller andre 3-fasede forbrugere.
Maskinmanager
Maskinmanager
Motormanager
Med motormanageren kan du registrere alle kritiske belastningstilstande for hele anlægget og få gavn af fordelene ved en moderne overvågning af virkeeffekten.
Motormanager
Motormanager

Eksempel 1
Kompakte og næsten slidfrie motorstartere kobler belastninger længere end elektromekaniske varianter. De kan desuden integreres i både sikkerhedskoncepter og kommunikationsnetværk. De kobler motorer og andre belastninger pålideligt og sikkert.
Eksempel 2
Den fremtidsorienterede teknologi giver desuden mulighed for registrering af data vedr. ydelse. Påvisning af over- og underbelastningsforhold muliggør forebyggende vedligeholdelse og forhindrer mekanisk skade på belastningerne.
Eksempel 3
Funktionen Machine Manager overvåger også effektive forbrugere pålideligt og overfører vigtige parametre til overordnede netværk