Power Innovation: Billig ladestrøm fra batterilagre

Batterilagre fra Power Innovation GmbH

Ved spidsbelastninger optimeres ladeprocessen ved hjælp af batterilagre

Oversigt

  • Power Innovation GmbH er førende producent til strømforsyninger.
  • Til optimering af energistrategien og ressourcefordelingen i ladeparker satser virksomheden på tilslutning af ladestationer til batterilagre.
  • Et kortvarigt højt energibehov i ladeparker kan så nemt realiseres ved hjælp af energilagre.
  • Dermed konverteres High Power Charging (HPC) succesfuldt til praktiske ladestationer.
Dipl.-Ing. Bernhard Böden, administrerende direktør for Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH

Dipl.-Ing. Bernhard Böden, administrerende direktør

Kundeprofil

"Vores energilagre muliggør takket være forsyningen af vedvarende energier en mindre tilslutningseffekt", forklarer Dipl.-Ing. Bernhard Böden, direktør for Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH. "Den energetiske forsyning af ladeparker konverteres dermed også smart ved spidsbelastninger."

Styreskab

Modulært opbygget og intelligent sammenkoblet effektelektronik

Anvendelse

Hvis elektromobiliteten skal blive til en succeshistorie, skal elkøretøjer snart kunne oplades væsentligt hurtigere. Da den tilslutningseffekt, som kræves til dette, ikke forefindes alle steder, skal den ofte eftermonteres med store omkostninger til følge. Et interessant alternativ er derfor anvendelsen af batterier som energilager.

Klargøringen af den høje tilslutningsledning og de dermed forbundne omkostninger skal sænkes, så opbygningen af en ladeinfrastruktur kan gøres økonomisk rentabel.

"Til det formål kan vores batterier anvendes som energilager," forklarer Böden. "Batterilageret bruges primært til vekselstrømsforsyning og forsyner ladestationerne med jævnstrøm på sekundærsiden." Lageret stiller selvfølgelig den energi, der kræves til ladeprocessen, til rådighed og oplades igen til fuld kapacitet med en lavere primæreffekt.

CHARX control professional

CHARX control professional er kerneelementet ved kommunikation og styring af en ladestation

Løsning

Fordelen ved batterilagret sammenlignet med et koblingsanlæg kommer til udtryk i de løbende strømomkostninger. Til koblingsanlæggets store tilslutningseffekt skal der betales en højere grundtarif, hvor prisen pr. kWh er lav. Ved batterilagerets lavere tilslutningseffekt bliver grundtariffen billigere, her er omkostningerne pr. kWh dog høje. "Alligevel har lagervarianten vist sig at være mere økonomisk i drift ved de samme investeringsomkostninger," fortæller Böden, "for der kan opnås højere beløb end ved forsyning direkte fra mellemspændingsanlægget."

En ladeinfrastruktur med høj effekt kan integreres og administreres på forskellige måder. Hvert ladepunkt kan således styres, så den tilgængelige energi opdeles i overensstemmelse med tilslutningseffekten. Hvis to ladepunkter benyttes af konventionelle CCS-elkøretøjer (Combined Charging System) og de to andre ladepunkter benyttes af hurtigtopladende CCS-HPC-køretøjer (High Power Charging), afgives effekten uens.

Her hjælper en skalerbar effektelektronik fra flere moduler. Det kunne f.eks. være 15 enheder med en effekt på hver især 75 kW. De to ladepunkter med CCS-køretøjerne tildeles så hver et 75 kW-modul, så de øvrige 13 moduler kan anvendes til de hurtigtopladende køretøjer. En intelligent matrix ville så tildele det ene ladepunkt seks og det andet de resterende syv moduler.

Denne form for energitildeling kræver intelligente kommunikationselementer – såsom DC-ladestyringen CHARX control professional, som udvikles, fremstilles og sælges af Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Den er kernen i en ladeinfrastruktur og kommunikerer med de enkelte elementer som batterilageret og effektelektronikken.

Konklusion

Hvis batteriet kobles til et eksisterende solcelle- eller vindenergianlæg, påvirker det de løbende omkostninger endnu mere positivt. Som facit kan bemærkes, at High Power Charging ikke længere er en utopi for praktiske ladestationer. Integreret i en praktisk ladeinfrastruktur for de andre komponenter batterilager, effektelektronik og kontrolteknologi – og om muligt også sammen med regenerative energier – er HPC-ladestationer eller -parkeringspladser i høj grad velegnede til at gøre elektromobiliteten anvendelig i praksis.

Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11