Solcellepark Kieswerk nær Freienhufen

Indtægter fra solcelleenergi i realtid

  • Driftsbetingelser som strømme, spændinger og solens indstråling måles kontinuerligt i realtid for hurtigt at kunne reagere på fejl.
  • Med funktionsblokkene fra Solarworx-biblioteket kan dataene fra samtlige gængse vekselrettere udlæses, hvilket forenkler programmeringen.
  • Komponenternes industrikvalitet garanterer maksimal pålidelighed og muliggør en hurtig og udbyttesikrende vedligeholdelse ved anlægsfejl.

Kundeprofil

Envalue GmbH, Hofkirchen, har specialiseret sig i at skabe og drive solcelleparker for investorer. Virksomheden kan henvise til mange referencer i Tyskland og Europa.

Anvendelse

Envalue driver bl.a. solcelleparken Kieswerk nær Freienhufen med en samlet effekt på omkring 3,1 MWp. I parken er omkring 13.000 krystallinske moduler opbygget og sammenfattet til 528 strenge. Solcelleparken på ca. 52 hektar er opdelt i tre områder, som hver især er tildelt en vekselretter. Disse konverterer jævnspændingen til vekselspænding og forsyner derefter en transformator, som transformerer til 20 kV. Den fremstillede vekselspænding overføres så via jordkabel til nettilslutningspunktet, som ligger omkring fem kilometer væk.

Selv store solcelleparker er som regel ikke forsynet med et konstant bemandet kontrolrum på stedet. Samtidigt har brugeren og investorerne bag projektet overblik over anlæggets maksimale udbytte. Derfor skal driftsbetingelser som strømme, spændinger, solens indstråling og meget andet måles kontinuerligt for hurtigt at kunne reagere på fejl. Der kræves en robust systemløsning til registrering og overførsel af dataene, som også holder til de særlige krav i industrielle omgivelser.

Strengsikring

Hver streng sikres enkeltvist

Løsning

Målekæden begynder ved strengene: Hhv. 16 eller 24 strenge føres sammen i generatortilslutningskassen og afsikres enkeltvist. Hver dobbelt-streng føres gennem en af åbningerne i SOLARCHECK-modulet, så streng-strømmene kan registreres. På samme måde kan spændingen og omgivelsestemperaturen også registreres med SOLARCHECK-målemodulet. De analoge data forarbejdes i et målemodul, digitaliseres og sendes videre via en Modbus-protokol.

Overspændingsbeskyttelse VALVETRAB til DC-området og PLUGTRAB til sikring af kommunikationsledningen, en UNO-strømforsyning samt tilslutningsteknik fra Phoenix Contact gør generatortilslutningskassens udstyr komplet. Hele DC-strømmen overføres til vekselretterne via en skilleafbryder. Dataene for alle generatortilslutningskasser og også dem for vekselretterne samt nettilslutningspunktets data ved transformerstationen kører sammen i datalogger-skabet. Der er en Inline-kontroller ILC 191 installeret som kernekomponent, hvorpå dén fotovoltaiske management-applikation kører, som blev programmeret fra funktionsblokkene i Solarworx-biblioteket.

Rüdiger Haslinger, projektleder hos Envalue, forklarer: "Med funktionsblokkene fra Solarworx-biblioteket kan dataene fra samtlige gængse vekselrettere udlæses, hvilket har forenklet programmeringen hos os. Man får også god understøttelse fra teamet hos Phoenix Contact, når det drejer sig om tilslutning". En særlig udfordring er tilslutning til styresystemer hos direkte distributører. Men også denne funktion er mulig uden større programmeringsforbrug.

Styretavle med tablet til Smartblue-portal

En fejl detekteres hurtigt på Smartblue-portalen

Overblik med Smartblue

Det komplette anlægsbillede, som består af de regelmæssigt opdaterede værdier for strøm og spænding i dobbelt-strenge, dataene fra vekselretterne samt omgivelsesbetingelser i parken som temperatur, solstrålernes intensitet og meget andet, samles i intervaller på 1 til 5 minutter og sendes for hvert 15. minut via internettet til serverne hos softwareproducenten Smartblue i München. Her bliver talrækkerne til værdifulde informationer.

Der blev udviklet specielle softwarerutiner, så de relevante informationer hurtigt kan filtreres ud. Fejlmeddelelser, som har samme årsag, sammenfattes således i en meddelelse. Fejlmeddelelser, som gentages, laver en såkaldt stabelfejl, som kun vises en gang på styrepulten. I praksis betyder det eksempelvis, at et defekt modul, en udløst sikring i generatortilslutningskassen eller et vigende tilslutningsstik i en streng hurtigt registreres.

Konklusion

Da Rüdiger Haslinger bliver spurgt om, hvad forskellen mellem Phoenix Contact og andre løsninger inden for det fotovoltaiske områder er, behøver han ikke at tænke længe: "Den robuste industrikvalitet hos Phoenix Contact gør forskellen. I modsætning til måleprintkort fra andre udbydere, hvor strenge tilsluttes direkte, er der eksempelvis ved målemodulet SOLARCHECK ingen varmeudvikling, da der måles uden berøring".