Generatortilslutning i solcelleparken

Generatortilslutning til solcelleanlæg Skræddersyede løsningskoncepter

Fagfolk, der planlægger og installerer solcelleanlæg, står over for en udfordring med at opnå maksimal tilgængelighed og ydeevne for solcelleanlæg. Vigtige faktorer i den sammenhæng er samling og fordeling af strengstrømme, beskyttelse af enkeltmoduler mod lyn- og overspændingsskader og overvågning af anlæggets ydelse.

Generatortilslutningskasser fra Phoenix Contact opfylder disse krav i et pladsbesparende hus. Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.

Solcellepark med to personer

Anvendelse til generatortilslutningskasser

Anvendelse

Generatortilslutningskassen samler og fordeler streng-strømmene fra solarmodulerne. Desuden overvåger generatortilslutningskassen anlæggets ydelse og beskytter de enkelte moduler mod overspændingsskader. Særlige anvendelser er f.eks. flydende solcelleanlæg. På grund af deres placering ved havet eller indre farvande stiller de meget specielle krav til generatorens tilslutningskasser.

Dine fordele

  • Anvendelsesorienteret analyse og rådgivning
  • Standardiserede test i det akkrediterede laboratorium
  • Pålidelighed og holdbarhed takket være et temperaturoptimeret design
  • Lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger og fleksibelt netværk takket være trådløs kommunikation

Trådløs netværksforbindelse af serielle grænseflader

Dataene fra generatortilslutningskasserne udsendes via serielle RS-485-grænseflader og overføres trådløst til den centrale parkstyring. Takket være vores gennemprøvede trådløse teknologi er pålidelig og interferensfri kommunikation mulig over en afstand på 500 m med op til 250 generatortilslutningskasser. Da vores Wireless-system tillader opbygning af Mesh-netværk, kan deltagere kommunikere indbyrdes via repeater- og serverstationer.

Flydende solcelleanlæg

Særlige eksempler på anvendelse: flydende solcelleanlæg

Særlige eksempler på anvendelse

For at begrænse arbejdet med fortrådning så meget som muligt anbefales det kraftigt at anvende trådløse moduler, især til flydende solcelleanlæg i floating-solcelleparker. Phoenix Contact tilbyder saltvandsbestandige generatortilslutningskasser med speciel trækaflastning til solarledningerne ved kraftig bølgegang.

Brugen af vores radioteknologi anbefales også til efterfølgende installation af et overvågningssystem eller til opgradering af eksisterende solcelleanlæg. Der er ikke behov for tunge jordarbejder for at lægge nye kabler, og omkostningerne til det efterfølgende arbejde holdes inden for overkommelige grænser.

Overvågning af fotovoltaik-strenge

Med målemodulet kan du måle op til 8 jævnstrømme og en jævnspændingsværdi på samme tid. I den samlede udvidelse kan du bruge 8 målemoduler til et kommunikationsmodul. Her bruges 2-leder-kommunikationsledningen samtidigt som målemodulernes energiforsyning. Der er ikke behov for ekstra strømforsyning. Måleværdikonverteren til universalstrøm muliggør måling af jævn- og vekselstrømme i samleledninger.

Opbygning af overvågning af fotovoltaik-strenge

Phoenix Contact tilbyder pålidelig overvågning af solcelleanlæg mht. streng- og samleledninger

Medarbejdere taler om generatortilslutninger på solcelleområdet

Styretavleløsninger til enhvert kundekrav

Udvikling af generatortilslutningskasser

Når udviklingsarbejdet skal afklares, arbejdes der inden for alle områder tæt sammen med vores kunder for at realisere de ønskede krav bedst muligt.

Særlige udfordringer opdages i afklaringsfasen. Således formes udviklingsprocessen målrettet og effektivt. Efter afklaringsfasen følger konstruktionsfasen.

Denne fase afsluttes med fremstilling af prototyper, som gennemgår et specifikt test- og prøvningsforløb. Erfaringer fra test- og prøvningsforløbet inddrages i udarbejdelsen af den optimale løsning.

Testprocedure for generatortilslutningskasser

Takket være det temperaturoptimerede styretavledesign er udfald pga. termisk overbelastning udelukket

Test- og prøvningsprocesser

I in-house testlaboratorier udsættes prototypen for elektriske og mekaniske tests. Prøverne sikrer, at løsningerne fungerer fejlfrit i de tilsigtede installationsmiljøer.

Ved hjælp af en termografiprøvning i eget laboratorium detekteres f. eks. mulige hotspots. Som følge heraf arrangeres alle komponenterne i generatortilslutningskasserne optimalt. Udfald på grund af termisk overbelastning er derfor udelukket.

Generatortilslutningskasse SCB Compact og SCB next Generation

To intelligente løsningskoncepter: Generatortilslutningskasse med strengsikring uden for montagekassen til 32 strenge og generatortilslutningskasse med standardstrengsikring til 20 strenge.

Produktion af generatortilslutningskasse

Når alle relevante tests i udviklingsfasen er blevet gennemført, følger artiklens frigivelse til produktion. For at kunne udføre hvert trin effektivt er komponenterne fremstillet i et one-piece-flow. Der reageres hurtigt og fleksibelt på ændrede konstruktionsmåder og seriestørrelser. De informationer, der er nødvendige for kvalitetssikringen, kan ses samlet på en gang, hvilket sikrer en smidig produktions- og montageproces.

Kvalitetskontrol i produktionen
I produktionslinjen anvendes hjælpemidler, der gør, at produktionen af alle artikler kan gentages efter samme mønster. Anvendelse af skruer med overvågning af drejemomentet sikrer pålidelige og sikre forbindelser. Sådan opnås en ensartet kvalitet for hver enkelt generatortilslutningskasse. I det sidste trin i produktionen foregår slutkontrollen iht. IEC 61439. Bagefter oprettes en testprotokol. Samtlige koblingsudstyrskombinationer og de deri indeholdte elektroniske komponenter er forsynet med serienumre, hvormed de altid kan identificeres entydigt.