Bechtle: Medarbejder-P-hus med ladestationer til 50 elbiler

Medarbejder-P-hus med ladestationer til 50 elbiler

I Bechtle AG's nye parkeringshus kan der oplades 50 elbiler

Oversigt

  • Bechtle AG, Tysklands største IT-systemhaus, har optaget emnet elektrificering af bilparken i sin bæredygtighedsstrategi.
  • 50 ladepunkter skulle integreres i det nye parkeringshus og forsynes af solcelleanlægget på taget.
  • Passende til de konkrete konstruktionsmæssige betingelser på stedet udviklede RTB GmbH & Co. KG en ladeløsning med ladeteknik og -komponenter fra Phoenix Contact.
  • Bilparksladeløsningen, der er realiseret i parkeringshuset, understøtter Bechtles udbygning af el-bilparken.

Anvendelse

Den udbudte licitation i forbindelse med opførelsen af et nyt medarbejder-P-hus stillede krav om lademuligheder til 50 elbiler. Yderligere krav var gode muligheder for udvidelse, en kalibreringsretlig konform afregning samt et energistyringssystem på basis af vedvarende energi.

Tidssvarende parkeringshuse i stålskeletkonstruktion har ikke gennembyggede bærende vægge; den åbne konstruktionsmåde er derimod karakteriseret af lodrette stålstolper og tværdragere. En stander stående på jorden ville kræve et kollisionsværn, som kræver plads og er forbundet med ekstra omkostninger. Til vægbokse mangler den bærende væg. Så var der kun de slanke stålstolper tilbage at montere ladepunkterne på.

Ladepunkterne skulle være sikre og pålidelige og æstetisk harmonisere med det samlede arkitektoniske udtryk. Elektriske anlæg på det erhvervsmæssige område skal desuden regelmæssigt kontrolleres, idet de hermed forbundne omkostninger ikke måtte stige proportionalt med antallet af ladepunkter.

Beskyttelses- og koblingsenheder i det centrale styreskab

Styrekomponenter og beskyttelses- og koblingsenheder i det centrale styreskab

Løsning

"Hovedentreprenør for opførelsen af parkeringshuset var entreprenørfirmaet Goldbeck fra Bielefeld", fortæller Rainer Kury. "Kun det allermest nødvendige skulle befinde sig i parkeringsrummet." Således består selve ladepunktet kun af type 2-ladestikdåsen, en RFID-læseenhed til identificering af brugeren samt de lokale LED'er til statusvisning. Beskyttelses- og koblingsenheder, ladestyringer og energitællere er placeret i den centrale styretavle.

"Da der ikke er monteret nogen aktive ledningsførende komponenter på selve ladepunktet", fortæller Torsten Kocher fra Bechtle AG's Facility Management i Neckarsulm, "begrænser vedligeholdelsen af de enkelte ladepunkter sig til en ren visuel og funktionel kontrol." Så længe der ikke finder opladning sted, er der ikke nogen spændinger over 12 V til stede på selve ladepunktet. Kontrollen af de kritiske beskyttelses- og koblingsenheder foregår i det centrale teknikrum.

Hvad ladestyringen angår, besluttede specialisten inden for elektromobilitet, RTB, sig for ladestyringen CHARX control basic fra Phoenix Contact – i kombination med DC-fejlstrømsovervågningen CHARX control rcm. Denne kombination sikrer en høj oppetid og forhindrer unødvendige serviceaktiviteter ved hjælp af en automatisk tilbagestillingsfunktion, der træder i kraft i tilfælde af fejlstrøm forårsaget af bilen. Ladeprocesserne kan frigives via den standardmæssige RS-485-grænseflade og den herover liggende Modbus/RTU-protokol, efter at korrekt identificering har fundet sted.

Grafik CHARX control basic og energimåler i styreskabet

Ladestyringerne CHARX control basic og energimålerne adresseres i styretavlen via en pc

Registreringen af de aktuelle ladestrømme og -effekter samt af den allerede opladte energi sker her via energimålerne EEM-350, der ligeledes kommer fra Phoenix Contact. En fordel er her, at enhederne er MID-certificerede. Således egner energimålerne sig til den kalibreringsretligt konforme afregning af ladeprocesser.

"Til dette system har vi også koblet P-hus-styringssystemet, som f.eks. muliggør P-pladsovervågning og en dynamisk brugerguidning, der leder føreren til den nærmeste ledige plads", fortæller Kocher videre. "Hvilket gør det endnu mere bekvemt at parkere."

Solcellemoduler på P-husets tag hos Bechtle

Solcellemodulerne på P-husets tag producerer den nødvendige energi til opladning af bilerne

Konklusion

Ud fra en kombination af de deltagende virksomheders respektive kernekompetencer inden for hhv. P-hus-styringssystemer, ladeteknik og afregningsprocedurer har det været muligt at realisere en løsning, der passer optimalt til den anvendelsessituation, som opladning af bilparker i P-huse udgør. Og det samtidig med, at der er taget højde for alle nødvendige konstruktions- og vedligeholdelsesspecifikke aspekter.

Også en optimeret anvendelse af vedvarende energi indgår i konceptet. "Vores anlæg virkede fra det første øjeblik af uden problemer", husker Torsten Kocher. "Den RTB-løsning, vi anvender, med komponenterne fra Phoenix Contact har en modenhedsgrad, der begunstiger udbygningen af vores E-park."

Kontakt (da)
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11