Modulær produktionslinje fra Phoenix Contacts egen maskinkonstruktion

Afbrydelsesfri produktion i modulær montagelinje In-house maskinkonstruktion er en tradition hos Phoenix Contact

Automatiserede montagelinjer, som producerer kvalitativt førsteklasses komponenter, kræver en maskinkonstruktion med innovative ideer, omfattende kompetence og mange års erfaring.

Derfor udvikler og fremstiller Phoenix Contacts egen konstruktionsafdeling selv passende systemer. Bl. a. konstrueres og konverteres montagesystemer med høj takt med lave cyklustider.

Med 260 medarbejdere understøtter afdelingen alle Phoenix Contacts forretningsområder og udviklings- og produktionssteder globalt.

Modulært opbygget montagelinje til Axioline I/O-moduler hos Phoenix Contact

Modulært opbygget montagelinje

Den modulært opbyggede montagelinje til Axioline I/O-moduler er et eksempel på maskinkonstruktionens innovationskraft. For tiden produceres der mere end 100 forskellige I/O-moduler i anlægget. For at muliggøre en sådan fleksibilitet bevæger de komponenter, der skal produceres, sig på komponentbærere i et cirkulationssystem gennem hele anlægget.

En montagelinje af denne størrelse skal arbejde kontinuerligt, så den hurtigt kan afskrives. Høj pålidelighed til alle komponenter er uundværligt, så stilstandstider undgås. Her får strømforsyningen en særlig betydning, for hvis styringen ikke forsynes med 24 V DC, kobler den ud, og maskinen står stille.

Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT UPS IQ indbygget i den centrale styretavle

Spændingsforsyning i den centrale styretavle

Til forsyning af den decentrale styretavle besluttede maskinkonstruktøren sig for at anvende den afbrydelsesfrie strømforsyning QUINT DC UPS.

Omkostningerne ved et datatab eller en afbrydelse af produktionen er meget høje, så en afbrydelsesfri løsning er hensigtsmæssig. Strømforsyningen forsyner styringen og industri-pc'en så længe med 24 V DC i tilfælde af strømsvigt, at vigtige procesdata gemmes og industri-pc'en kan stoppes kontrolleret.

Kontakt
Hovedkontor i København
PHOENIX CONTACT A/S
36 77 44 11