Vazební členy NearFi – bezkontaktní přenos energie a dat

Vazební členy NearFi

Nové vazební členy NearFi přenášejí energii a ethernetová data v reálném čase bezkontaktně prostřednictvím vzduchové mezery. Tímto způsobem se snadno nahrazují konektory náchylné na opotřebení nebo sběrací kroužky v průmyslových aplikacích a minimalizují se náklady za výpadky.

Vaše výhody

 • Omezení doby prostojů díky bezúdržbovému přenosu bez opotřebení
 • Ethernetová komunikace v reálném čase nezávislá na protokolu a bez prodlevy
 • Vhodné pro časově kritické aplikace jako PROFINET
 • Spolehlivá bezporuchová komunikace
 • Plug & Play: jednoduché jako zástrčka
 • Rychlá diagnostika díky LED diodám iditelným ze všech stran

Hlavní vlastnosti

 • Bezkontaktní přenos energie až 50 W (24 V / 2 A)
 • Přenosová rychlost: 100 MBit/s (plně duplexní)
 • Dosah: cca 10 mm
 • Robustní pouzdro IP65 s připojením M12
 • Celosvětově použitelné