Bezpečné oddělení signálů ve svornici se dvěma typy připojení

23.09.2021
Vícevodičové hybridní rozpojovací svornice PTU 4-TWIN-TG

S hybridními svornicemi od společnosti Phoenix Contact je možné pro vnitřní a vnější stranu rozvaděče použít různé technologie připojení.

Kombinace jednoduché přípojky push-in na vnitřní straně rozvaděče a klasického šroubového připojení na straně koncového zákazníka nabízí praktická řešení.

Novinkou od společnosti Phoenix Contact jsou vícevodičové hybridní rozpojovací svornice PTU 4, v nichž lze připojit vodiče o průřezu od 0,2 mm² do 6 mm². Signály je možné rychle a bezpečně rozpojit, ale i jednoduše a pohodlně testovat, protože svornice disponují individuální rozpojovací zónou a 4mm zkušebními zásuvkami. Další výhodou je implementace pojistek a konstrukčních dílů. Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru.

Kromě hybridních rozpojovacích svornic nabízíme obrysově shodné průchozí svornice, svornice ochranného vodiče, svornice měniče a vícevodičové svornice. Tím splníte požadavky pro interní a externí propojení současně a využijete výhod příslušné technologie. Další výhodou je snížení nákladů na logistiku použitím jednotného příslušenství ze systému CLIPLINE complete.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen | Corporate Communications