Pracovník používá technologii cloudových výpočtů na tabletu

Cloudové výpočty Budoucnost průmyslu

Již v roce 2017 vznikl slavný citát „The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. V roce 2021 to platí ještě více. V každém průmyslovém oboru se denně objevuje velké množství dat, které se však dosud v mnoha případech skoro nevyužívají. Proficloud.io umožňuje tato data využít. Menší a střední podniky získají díky Proficloud.io možnost podílet se na digitalizaci svých průmyslových odvětví, využít nezpracovaná data, a tím optimalizovat vlastní procesy, ušetřit náklady a zvýšit rychlost.

Schéma pro vysvětlení cloudových výpočtů se spojeními různých rozhraní pomocí cloudu

Co jsou to cloudové výpočty?

Kdo v minulosti chtěl využít počítačové kapacity, musel provozovat vlastní servery. Bylo nutné vypočítat a sehnat potřebné zdroje, provést vlastní aktualizaci, vytvořit backupy a zajistit dostupnost serverů. To vše vedlo k tomu, že společnosti vynakládaly buď velké zdroje (personální nebo finanční), nebo musely vzít v úvahu škrty.

Díky cloudu je to již minulostí. Servery, který dříve bývaly ve firmách, je nyní nahrazován profesionálně vedenými počítačovými centry – cloudem. Zdroje jako počítačový výkon nebo kapacita paměti je možné kdykoli poskytnout v prakticky neomezené výši. Pokrok jde tak rychle, že lze doknce vyrovnat špičky zatížení. Témata jako je aktualizace softwaru nebo vytvoření backupu přebírá provozovatel příslušné cloudové platformy. Cloud umožňuje společnostem účast ve světě dat – bez velkých nákladů a komplikací.

Schéma pro vysvětlení technologie cloudových výpočtů

Jaká technologie se za tím skrývá?

V oblasti používaných technologií je rozhodně třeba uvést MQTT. MQTT je protokol, který se primárně používá pro komunikaci mezi stroji. V našem případě jde o komunikaci mezi přístroji v poli podporujícími cloud a Proficloud.io, která probíhá přes MQTT. Pro tento účel nabízí MQTT hned několik výhod, např. malou potřebu výpočetního výkonu, nízké režijní náklady a bezpečnou komunikaci díky šifrování TLS.

Ikona pro zobrazení vlastností cloudových výpočtů s cloudem a tabletem

Vlastnosti

Existují různé vlastnosti cloudových systémů, následující body však platí pro mnohé z těchto vlastností:

  • Dostupný hardware se rozdělí mezi různé uživatele. To umožňuje udržovat nízké náklady, zatímco data jsou uchovávána odděleně.
  • Potřebný výkon je možné krátkodobě zvýšit nebo snížit. Díky tomu lze rychle reagovat na změny.
  • Cloudové služby se nekupují, ale pronajímají. Protože v každém cloudovém systému připadají na uživatele průběžné náklady, jde o jediný způsob, jak zjistit vznikající náklady. Zákazník využívá nízkých vstupních nákladů (CAPEX) a místo toho může rozprostřít předpokládané náklady na delší časové období (OPEX).
  • Náklady na provoz a údržbu cloudu přebírá provozovatel, a proto zákazník využívá cloudové služby téměř bez nákladů. Zákazník se může zaměřit na své vlastní zájmy.
Ikona pro znázornění rizik v cloudových výpočtech

Rizika

Cloudové výpočty u Proficloud.io:

  • Data našich uživatelů se nacházejí v počítačovém centru ve Frankfurtu.
  • Postupujeme v souladu s GDPR.
  • Přenos dat mezi přístroji, zákazníky a Proficloud.io je vždy šifrován protokolem TLS.
  • Data za žádných okolností neposkytujeme dalším stranám. Data našich zákazníků pro nás znamenají přesně toto: jedná se o data našich zákazníků, nikoli naše data.

Proficloud.io a chytré služby

Nakonec je tu otázka: jak může i vaše společnost využívat výhod cloudu? Jinými slovy: jak začít využívat Proficloud.io? Proficloud.io se skládá z řady chytrých služeb, které se starají o různé aplikace, a jsou tak vhodné pro nejrůznější společnosti.
Přehled těchto chytrých služeb najdete zde: