Značení laserem

Trvalý a bezpečný popis

Spolehlivá laserová technologie od společnosti Phoenix Contact

Přejít k produktům
Laserová technologie

Vaše výhody

  • Vychází z technologie pulsního ytterbiového faseru
  • Rozmanité spektrum materiálů z hliníku, oceli, plastu a fólií
  • Přímé laserové popisování znamená bez inkoustu, bez barvicí pásky, bez toneru
  • Trvalé popisování gravírováním, žíháním nebo karbonizací
  • Vysoká kvalita: vhodné pro čárové kódy, rozlišení 500 dpi

Princip popisování laserovou technologií

Při značení laserem je zaostřený laserový paprsek veden přes označovaný konstrukční díl. V závislosti na materiálu existují různé možnosti pro vytvoření požadovaného kontrastu k základnímu materiálu.

Laserový popis se aplikuje přímo do základního materiálu, a proto je velmi odolný. Rozhodující je skutečnost, že parametry lze individuálně přizpůsobit materiálu. Ne všechny materiály jsou vhodné pro laserové značení.

Gravírování štítků laserem

Gravírování

Gravírování

Při gravírování se rozlišují dvě varianty: gravírování do plného materiálu a odstranění krycí vrstvy. Oba postupy jsou založeny na výkonných laserových impulzech, jejichž výkonová hustota je tak vysoká, že materiál se roztaví a odpaří.

Schéma gravírování do plného materiálu

Gravírování do plného materiálu

Gravírování do plného materiálu

Při gravírování do plného materiálu vytváří laserový paprsek vyhloubení, tzv. gravuru rytinu.

Gravírování s odstraněním krycí vrstvy

Gravírování s odstraněním krycí vrstvy

Gravírování s odstraněním krycí vrstvy

Při odstranění krycí vrstvy je viditelný základní materiál. Pro tento postup se nejčastěji používají eloxovaný hliník, lakované vrstvy nebo speciální fólie pro popisování laserovým paprskem. Vytváří se zde kontrast díky různým viditelným materiálům.

Popisování žíháním pomocí laseru

Popisování žíháním

Popisování žíháním

Při popisu žíháním se za pomoci laseru na obrobek nanáší oxidová vrstva. Barva vrstvy je závislá na teplotě. Neodstraňuje se žádný materiál, povrch obrobku zůstává hladký a rovný.

Karbonizace laserem

Karbonizace

Karbonizace

Karbonizací dochází ke ztmavení materiálu. Tento postup lze použít u světlých plastů a různých organických materiálů, např. dřeva, kůže nebo papíru.

Vypěnění laserem

Vypěnění

Vypěnění

Při vypěnění laserový paprsek materiál nejen zahřívá, ale také roztavuje. V tavenině vzniká plastová pěna, která obsahuje malé plynové bubliny. Ty zajišťují změněný odraz světla a zpracovaná část vypadá mnohem světlejší a vyšší. Takto lze tmavé plasty cíleně zbarvit na bílo.

Princip popisování – další zpracování: řezání

Další zpracování: řezání

Další zpracování: řezání

Po laserovém popisování je možné individuálně vytvořit pomocí řezání laserem různé obrysové formy. Laser při něm odstraňuje materiál neustále podél požadovaného obrysu a zcela odděluje obrobek.

Schématická konstrukce vláknového laseru

Schématická konstrukce vláknového laseru

Zdroje paprsku

Existují dva provozní druhy laserů:

  • CW lasery vyzařují konstantní světelnou vlnu o stejné intenzitě
  • Pulzní lasery vytváří pulzující záření a dělí se v závislosti na době trvání impulzů na krátké a ultrakrátké pulzní lasery

Na základě použitého média se rozlišuje mezi pevnolátkovými a plynovými lasery. Aktivním médiem v pevnolátkových laserech jsou koncentrovaná skla nebo krystaly. Cizí ionty jsou v různé koncentraci vsazeny do krystalu. Tyto ionty se vyskytují v určitém množství (koncentraci). Typickými materiály ke koncentraci jsou neodym, ytterbium, titan a erbium.

Vláknový laser patří mezi pevnolátkové lasery a díky svému kompaktnímu provedení a snadné údržbě se výborně hodí k popisování. Typickým vláknovým laserem je ytterbium-yttrium-aluminium-granátový laser.

Ytterbium-yttrium-aluminium-granátové lasery emitují infračervené zařízení, takže laserový paprsek může být na rozdíl od laserových paprsků CO2 veden i optickými kabely. Díky malé vlnové délce se může tento laser zaměřit na menší plochu, a docílit tak vyššího rozlišení než laser CO2.

Odsávání

Při obrábění laserem může vznikat prach a plyny. Ty se musí z pracovního prostoru odstraňovat, aby byla zaručena trvale vysoká kvalita. Také kvůli ochraně zdraví při práci je nutné odsávání, které je přizpůsobené příslušné aplikaci. Pro zajištění co nejvyššího stupně odsávání je zapotřebí kombinace filtrů různých filtračních tříd. Filtry se rozlišují podle velikosti částic:

  • hrubý prachový filtr (částice > 10 µm)
  • jemný prachový filtr (částice 1 až 10 µm)
  • filtr jemných částic (HEPA filtr) (částice < 1 µm)

V ideálním případě je za pomoci různých jemných prachových filtrů vzduch z pracovního prostoru nejprve předfiltrován. Ve druhém kroku HEPA filtr odfiltruje ze vzduchu i nejmenší částice. Tímto způsobem lze dosáhnout celkového stupně odloučení až 99,9 %.