Technologie RFID

Popisování a načítání bezdotykově a bez vizuálního kontaktu

Výkonná technologie RFID

Přejít k produktům
Technologie RFID

Vaše výhody

 • Bezdotykový záznam dat v reálném čase bez vizuálního kontaktu
 • Současné rozpoznání několika zprostředkovačů (záznam množství)
 • Odolný vůči nečistotám a poškozením povrchu
 • Možnost uložení a změny dat
Princip funkce RFID

Princip funkce RFID

Technologie RFID

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identifikation a znamená, že objekty lze identifikovat bezdotykově a bez vizuálního kontaktu. Systém RFID sestává ze zprostředkovače a čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotky. Na trhu existuje velké množství různých systémů RFID. Všechny systémy však mají tři společné vlastnosti:

 • Jednoznačné značení konstrukčních dílů nebo objektů
 • Bezkontaktní a bezdrátová identifikace označeného konstrukčního dílu nebo objektu
 • Označený konstrukční díl nebo objekt odesílá svá data pouze na vyžádání čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotky

Z toho plynou základní funkce, které musí splňovat každý systém RFID. V závislosti na oblasti použití mohou mít systémy RFID různé další funkce.

 • Identifikace zprostředkovače
 • Načtení dat zprostředkovače
 • Současná správa několika zprostředkovačů
 • Rozpoznání chyby pro bezpečný provoz

Druhy systémů RFID

 • Systémy pouze pro čtení: čtecí jednotka a zprostředkovač, které jsou popisovány pouze počátečními identifikačními čísly. Aby mohla být těmto zprostředkovačům RFID přiřazena další data, je nutné spojení identifikačního čísla s příslušnými informacemi v databázi.
 • Systémy pro čtení/zapisování: čtecí/zapisovací jednotka a zprostředkovač, které obsahují vlastní paměť. Realizace interní paměti zprostředkovačů probíhá různým způsobem. Čtecí/zapisovací jednotka načte tyto paměti a může je i nově popsat.

Frekvenční rozsahy různých postupů

Přepravním médiem pro výměnu dat mezi zprostředkovačem a čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotkou jsou rádiové vlny. U systémů RFID se používají různé frekvenční rozsahy.

Nízká frekvence (NF)

Vysoká frekvence (HF)

Ultravysoká frekvence (UHF)

Mikrovlnné frekvence (SHF)

Frekvence
Dosah
Čtecí rychlost
Typické zprostředkovače

Zprostředkovač RFID

Existují dva základní druhy zprostředkovačů RFID. Aktivní zprostředkovače mají vlastní zásobování energií. Aktivují se teprve tehdy, když čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotka vysílá v rámci dosahu zprostředkovače příkazy.

Pasivní zprostředkovače zásobuje energií čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotka. Toto zásobování energií může probíhat induktivním spojením, nebo na základě metody backscatter. U induktivního spojení indukuje elektromagnetické pole čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotky napětí u antény zprostředkovače. Usměrnění tohoto napětí probíhá ve druhém kroku.

Systémy s vysokým dosahem používají často metodu backscatter. K tomu potřebuje zprostředkovač i čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotka dipólovou anténu s rezonančním chováním pro příslušnou frekvenci systému RFID. Pokud anténa čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotky vyzařuje vysílací výkon, je k dispozici na anténě zprostředkovače jako vysokofrekvenční napětí. Zprostředkovač ji využívá usměrněním k napájení.

Zprostředkovače pro průmyslové značení mají rovněž velký počet různých provedení, např.:

 • Smart Labels – identifikační etikety, které se přednostně aplikují na plastové fólie nebo papíry
 • zprostředkovače v plastových pouzdrech – používají se u robustních aplikací s vysokými nároky na odolnost vůči vlhkosti
 • kartové zprostředkovače – jsou zasazeny do plastu, např. ve formátu šekových karet

Princip funkce přenosu dat

Spojovací prvky jako cívky nebo antény u zprostředkovače a čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotky umožňují přenos dat mezi oběma komponenty.

Čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotka vytváří vysokofrekvenční elektromagnetické střídavé pole. Pokud se zprostředkovač nachází v tomto poli, může probíhat komunikace. Indukce vytváří v cívce zprostředkovače napětí. Tím elektronika zprostředkovače generuje další signál, který je zaslán zpět ke čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotce jako odpověď.

Pro přenos dat mezi zprostředkovačem a čtecí, popř. čtecí/zapisovací jednotkou existují různé provozní režimy.

Přenos energie

Přenos dat

Postupy
plně duplexní postup (FDX)
poloduplexní postup (HDX)
sekvenční postupy