Hybridní technologie CONTACTRON – alternativa ke stykačům

Třífázový asynchronní motor patří k nejpoužívanějším motorům v automatizační technice. Využívá se při mnoha procesech a pohybech, které jsou někdy složité a důležité pro bezpečnost.

Hybridní technologie CONTACTRON je mikroprocesorem ovládaná kombinace téměř neopotřebitelné polovodičové technologie a robustní reléové techniky. Obvod reverzačního stykače je vytvořený na konstrukční šířce pouhých 22,5 mm.

Polovodiče provádějí proces zapínání a vypínání náchylný k opotřebení, zatímco relé zajišťuje pouze bezeztrátové vedení proudu. To umožňuje šetrné spínání a značně šetří kontakty relé.

Přejít na stránku produktu Hybridní spouštěče motoru
Mikroprocesor s hybridním spouštěčem motoru a logem technologie
Procesor CONTACTRON

Procesor CONTACTRON

Přehled výhod

  • Menší potřeba místa v rozvaděči díky úzkému provedení: konstrukční šířka 22,5 mm poskytuje cca 75% úsporu místa
  • Asi 30 milionů spínacích cyklů pro maximální dostupnost systému
  • Až desetinásobná životnost díky šetrnému spínání s hybridní technologií CONTACTRON, kombinaci polovodičových technologií odolných vůči opotřebení a robustní reléové technice
  • Snadné propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže
Topologie: Hybridní technologie CONTACTRON – srovnání s mechanickými spínacími přístroji (stykači)

Srovnání s mechanickými spínacími přístroji (stykači)

Mechanické spínače, tzv. stykače, charakteristickým způsobem zapínají a vypínají pohony. Monitorování přetížení nebo zablokování proudu motoru probíhá prostřednictvím motorového jisticího relé, které v případě poruchy motor zastaví. Pokud je zapotřebí pohon pro oba směry otáčení, musí spínací technickou funkci, tj. výměnu dvou vnějších vodičů, převzít další spínací člen.

Má-li aplikace poté ještě splnit požadavky na funkční bezpečnost, např. podle kat. 3 nebo PL e, je nutné sériově zapojit jeden nebo dva dodatečné spínací členy. Souhrnem tak mnohé pohonné aplikace vyžadují čtyři nebo pět přístrojů, které musí být odpovídajícím způsobem naplánovány, propojeny a spínány.

Jak funguje hybridní technologie CONTACTRON?

Krok 1:
Relé K1 a K2 jsou sepnutá. Protože V1 a V2 ještě nesepnuly, neprotéká ve fázích l1, l2 a l3 zatím žádný proud.

Krok 2:
Polovodiče V1 a V2 jsou sepnuté, a tím přebírají zapínací proud. Nyní protékají proudy l1, l2 a l3, takže motor běží. Během této krátké doby polovodiče V1 a V2 vytváří ztrátový výkon, který uniká v podobě tepla.

Krok 3:
Pro snížení tohoto ztrátového výkonu jsou polovodiče přemostěny obtokovým relé K3. Proto zůstávají studené. Při vypínání tento proces probíhá opačně.

Topologie: Obvod hybridní technologie CONTACTRON