Inovativní technologie pro vaše motory

Technologie ke spuštění, ochraně a sledování motorů Chytré a úsporné spuštění, ochrana a sledování vašich motorů

Elektromotory pohánějí mnoho průmyslových přístrojů. Spouštění a otáčení motorů velmi často přebírají klasické mechanické
ochranné obvody. Ty ovšem vyžadují mnoho prostoru, vytváří vysoké nároky na kabeláž a mají omezenou životnost. Pro sběr důležitých dat motoru a procesních dat je často zapotřebí nákladná senzorika. Společnost Phoenix Contact však nabízí inovativní a důmyslné produkty pro vaši aplikaci. Zjistěte více o progresivní hybridní technologii CONTACTRON a cenově výhodném řízení motoru s měřením činného výkonu.

Mikroprocesor se symbolem spínání: hybridní technologie CONTACTRON

Hybridní technologie CONTACTRON: výhoda pro vaši aplikaci

Hybridní technologie CONTACTRON je mikroprocesorem ovládaná kombinace robustní reléové techniky a polovodičové technologie bez rizika opotřebení. Polovodiče zajišťují proces zapínání a vypínání, který podléhá opotřebení, zatímco relé zajišťují pouze bezeztrátové vedení proudu. Spínání je potom šetrné a celá technologie značně šetří kontakty relé.

Schéma s proudem, cos phi a grafy měření činného výkonu

Řízení motoru: spolehlivé monitorování – přesné a rychlé řízení

S řízením motoru rozpoznáte všechny kritické zátěžové stavy celého zařízení a budete těžit z výhod moderního monitorování efektivního výkonu. Je-li to nutné, vypne správa motoru pohon, a tím ochrání motor i zařízení. Parametrizace správy motoru probíhá s intuitivním softwarem IFS-CONF od společnosti Phoenix Contact.