Technická řešení pro skvělý svět

Na první pohled se obě velká témata naší dnešní společnosti – boj proti klimatickým změnám a usilování miliard lidí o blahobyt a vývoj – zdají protichůdná a neslučitelná. Umožnit spotřebu, a zároveň ochraňovat klima je náročný úkol. Odpovědí z technického hlediska je All Electric Society. Cílem je pokrývat celosvětovou spotřebu energie kompletně, hospodárně a trvale z obnovitelných zdrojů.

Park All Electric Society

Park All Electric Society Udržitelný svět zítřka, technologie dneška

Park All Electric Society v Blombergu bude od 1. září 2023 předvádět, jak se koncepce All Electric Society stává skutečností. Reálné aplikace pro propojení odvětví, které jsou zde názorně vysvětleny, přitom navíc zajišťují udržitelnou budoucnost.

Video: All Electric Society jako vize budoucnosti od společnosti Phoenix Contact
Co znamená All Electric Society MovingImage

All Electric Society

Představa budoucnosti All Electric Society ukazuje svět, kde je energie z obnovitelných zdrojů dostupná v dostatečném množství a za dostupnou cenu. Klíčem k udržitelné budoucnosti je vedle důsledné výroby a používání energie z obnovitelných zdrojů také snížení primární spotřeby energie pomocí efektivních opatření a vytváření inteligentních systémů propojených do sítě.
Aby bylo možné využívat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů v závislosti na potřebě, jsou k tomu nutná řešení a technologie pro elektrifikaci, propojení do sítě a automatizaci k realizaci propojení odvětví.

Video: Propojení odvětví v rámci All Electric Society
Co je to propojení odvětví MovingImage

Propojení odvětví

V případě propojení odvětví je na výrobu, distribuci, ukládání a spotřebu energie pohlíženo jako na celistvý systém. Přitom si jednotlivá odvětví vzájemně předávají energii tak, aby byla ve správné formě k dispozici tam, kde je potřeba. Tok energie je optimálně řízen díky zaznamenávání a vyhodnocování údajů o spotřebě a výrobě energie.

To znamená, že odvětví musí být vzájemně propojena nejen po stránce technického výkonu, ale také komunikačně. Standardizované komunikační protokoly v rámci různých sítí přitom umožňují nezbytnou komunikaci bez systémových omezení. Princip propojení odvětví funguje v malém měřítku, např. v rámci jedné firmy, stejně dobře, jako napříč firmami. Společnost Phoenix Contact poskytuje produkty, řešení a služby k elektrifikaci, propojení do sítě a automatizaci odvětví energie, průmyslu, infrastruktury a mobility.

Poznejte propojení odvětví
All Electric Society Online Experience
Vyzkoušejte si s naší funkcí All Electric Society Online Experience, jak funguje propojení odvětví a jakou roli při tom hraje elektrifikace, propojení do sítě a automatizace.
Pochopení propojení odvětví
Muž s notebookem nadšený funkcí All Electric Society Online Experience

Klíčové technologie pro elektrifikaci

Video: Elektrifikace jako oblast působnosti pro All Electric Society
Co je elektrifikace? MovingImage
Pobřežní farma větrných elektráren

Spolehlivá řešení napájení zabraňují výpadku systémů propojených do sítě Zajištění vysoké dostupnosti zařízení

S rostoucí elektrifikací, síťovým propojením a automatizací sektorů stoupá závislost na spolehlivých řešeních napájení. Pro bezpečné napájení a propojení sektorů nabízíme řešení pro všechny aplikace – s přepěťovou ochranou, zdroji nepřerušovaného napájení, moduly redundance a odpovídajícími přístrojovými jističi.

Muž při porovnávání produktu s digitálním dvojčetem

Efektivita ve výrobě rozvaděčů urychluje propojení odvětví Bez inteligentních řešení výroby by elektrifikace začala váznout

Intenzivní rozšiřování a reorganizace infrastruktury k distribuci a ukládání decentralizovaně získané energie z obnovitelných zdrojů a elektrifikace všech odvětví vedou k prudkému nárůstu potřeby rozvaděčů. S konvenčními výrobními postupy ji lze sotva pokrýt. Žádaná jsou řešení v oblasti Efficient Engineering and Smart Production. Tato řešení významným způsobem přispívají k nezbytnému zvýšení efektivity ve výrobě rozvaděčů a tím i k rychlejší realizaci propojení odvětví.

Klíčové technologie pro propojení do sítě

Video: Zesíťování jako oblast působnosti pro All Electric Society
Co je zesíťování? MovingImage
Výroba karoserií Výroba automobilů

Single Pair Ethernet umožňuje bezproblémovou komunikaci průmyslového internetu věcí až do úrovně pole Vysoce výkonný přenos dat s úsporou zdrojů

Automatizace je klíčem k vytvoření energeticky efektivnějších sektorů. Společně s propojením všech strojů, zařízení, snímačů a akčních členů jde vstříc průmyslovému internetu věcí. Single Pair Ethernet (SPE) v něm zajišťuje nepřetržitou ethernetovou komunikaci. SPE označuje paralelní a vysoce výkonný přenos dat a výkonu. Šetří zdroje, protože používá pouze jeden pár vodičů od senzoru do cloudu.

5G mobilní vysílač ve velkoměstě

Díky 5G je bezdrátová komunikace spolehlivá Výkonné síťové propojení v rámci odvětví a mezi všemi sektory

Spolehlivé síťové propojení je základním předpokladem pro propojení odvětví. Širokopásmová
technologie 5G umožňuje bezdrátovou komunikaci v rámci odvětví a mezi všemi sektory: s vysokými přenosovými rychlostmi, velkým počtem účastníků a mimořádně nízkou latencí. Inteligentní komunikace s 5G mezi stroji a aplikacemi zabezpečuje autonomnější a efektivnější procesy – od výroby až po logistiku.

Klíčové technologie pro automatizaci

Video: Automatizace jako oblast působnosti pro All Electric Society
Co je automatizace? MovingImage
Stroj ve výrobě

Díky otevřené řídicí technice jsou řešení automatizace připravena na budoucnost Získejte náskok pomocí kolektivní inteligence specialistů na IT a OT

Pro komplexní automatizaci sektorů musí řídicí technika společně přesáhnout hranice jednotlivých oblastí použití. Otevřená řídicí technika jako ekosystém PLCnext Technology to umožňuje – nezávisle na hardwaru a programovacích jazycích. Využívá také kolektivní inteligenci IT a OT specialistů pro rychlou implementaci a neustálý další vývoj individuálních řešení.

Řešení pro odvětví energie

Letecký pohled na solární panely v solárním parku

Certifikované regulátory napájení pomáhají zdolat překážky transformace energetiky Rychlejší připojení fotovoltaických zařízení do sítě

Decentrální fotovoltaická zařízení podstatným způsobem přispívají v rámci All Electric Society ke spolehlivému napájení. Certifikované regulátory napájení od společnosti Phoenix Contact umožňují integraci nových zařízení do sítě rychle a bez zbytečné byrokracie – bez dlouhého čekání na certifikát o shodě se sítí. Díky nim je cesta k transformaci energetiky nejen jednodušší, ale dokonce i rychlejší.

Řešení pro odvětví průmyslu

Osoby při aktuálním plánování výroby

Centrální přístup k datům usnadňuje správu digitální továrny Bezpečná cloudová řešení pro zvýšení efektivity napříč lokalitami

Rozsáhlé zaznamenávání a vyhodnocování dat je základem propojení odvětví a ekonomické výroby. Výsledky umožňují zefektivnění výroby ve všech oblastech, od doby využitelnosti strojů až po správu energií. Výrobu, ukládání a spotřebu energie centrálně zaznamenávané prostřednictvím bezpečných cloudových řešení lze optimálně vyvážit nejen pro jednotlivou továrnu, ale také pro celé průmyslové sítě. Pro větší efektivitu ve výrobě.

Řešení pro sektor infrastruktury

Město za soumraku s osvětlenými budovami

Správná data jako začátek efektivní infrastruktury Snížená spotřeba energie inteligentních budov a pozemních komunikací

Fotovoltaické zařízení na střeše, bloková elektrárna v suterénu, nabíjecí stanice přede dveřmi: sektorové propojení je v moderních budovách již realitou. Svítidla navíc přizpůsobují intenzitu osvětlení počasí, měnícím se světelným podmínkám a aktuálnímu využití ulice. Aby bylo možné tyto systémy provozovat automatizovaně a energeticky co nejúsporněji, musí být široká škála dat, ať už ze systémů, nebo senzorů, univerzálně použitelná.

Řešení pro odvětví mobility

Parkovací dům s elektronickou čerpací stanicí

Díky dodávkám z vozidla do sítě se z vozových parků stávají rentabilní akumulátory energie Využití baterií elektromobilů jako aktuální vyrovnávací paměť

Řídicí jednotky nabíjení elektromobility CHARX control modular umožňují inteligentní nabíjení baterií elektromobilů. Kromě toho mohou v případě potřeby vracet energii do sítě. Technologie, která se za tím skrývá, se nazývá vehicle-to-grid (z auta do sítě). V normě ISO 15118 jsou popsány příslušné technické předpoklady a rámcové podmínky. Jednotka CHARX control modular splňuje tuto normu a je připravena na systém vehicle-to-grid.