Muž kontroluje řízení napájení

Řízení napájení Pro stabilní elektrické sítě

Decentralizovaná zařízení na výrobu energie musí přispívat k vysoké stabilitě sítě. Příslušní provozovatelé sítě udávají ve svých podmínkách síťového připojení pro fotovoltaická zařízení rozsah síťové frekvence a síťového napětí i jalový výkon. Pro jejich kontrolu zaznamenávají regulátory pro zařízení pro výrobu energie v bodech síťového spojení existující napětí a jalový výkon.

Na tomto základě se zjišťují příslušné regulační hodnoty pro měniče. Řešení sestávající z hardwaru a softwaru od společnosti Phoenix Contact zajišťuje, aby při řízení napájení zůstaly náklady na inženýring nízké.

Vaše výhody
✔ Díky certifikaci našeho regulátoru zařízení na výrobu energie podle normy VDE-AR-N 4110/20 je splněna směrnice o připojení
✔ Spolehlivý provoz zařízení a snadné připojení k síti na základě splnění všech technických podmínek připojení
✔ Inteligentní automatizační řešení zajišťují nízké náklady na inženýring a provoz
✔ Díky naprogramovanému softwaru své zařízení na výrobu energie rychle zprovozníte
✔ Otevřená rozhraní umožňují individuální rozšíření

Řídicí jednotka pro řízení napájení s certifikací podle VDE-AR-N 4110/-20

Řídicí jednotka pro řízení napájení

Certifikace podle normy VDE-AR-N 4110/-20

Od letošního roku musejí mít zařízení, která dodávají eneergii do německé sítě středního nebo vysokého napětí (např. kogenerační či větrné elektrárny nebo fotovoltaická zařízení), certifikovanou regulační jednotku, tzv. regulátor zařízení na výrobu energie. Tam, kde doposud stačilo prohlášení výrobce, je nyní vyžadován certifikát vydaný certifikačním pracovištěm akreditovaným podle DIN EN ISO/IEC 17065. Náš regulátor zařízení na výrobu energie je certifikován podle VDE-AR-N 4110/-20, a proto splňuje stanovené hodnoty pro účinný a jalový výkon a provádí dohled nad napěťovými podmínkami v místě připojení do sítě.

Kombinace spínacích zařízení pro řízení napájení

Kombinace spínacích zařízení pro řízení napájení

Komplexní řešení

S naším řešením rozvaděče pro řízení napájení připraveným k instalaci jsme již sloučili všechny nezbytné komponenty – řídicí jednotku, síťovou technologii a napájecí zdroj – do jednoho pouzdra. I s tímto kompletním řešením budete dodávat proud ze svého zařízení na výrobu energie do sítě v souladu s VDE-AR-N 4110/-20.

Přístroj pro měření energie zaznamenává důležité veličiny fotovoltaického zařízení

Přístroj pro měření energie zaznamenává důležité veličiny fotovoltaického zařízení

Integrace sítě

S přístroji pro měření energie způsobilými pro síť můžete sledovat elektrické veličiny centrálně přímo na místě. Všechny relevantní veličiny vašeho fotovoltaického zařízení můžete sbírat pomocí malé řídicí jednotky a ověřovat v databázi SQL.

Přístroje pro měření energie od společnosti Phoenix Contact představují řešení pro optimální integraci vašeho fotovoltaického zařízení do sítě.

Řízení napájení pro stabilní elektrické sítě

Vedle připojení k řízení napájení provozovatele sítě představuje velkou výzvu individuální řízení jalového výkonu. Síťové parametry u bodu síťového připojení jsou zaznamenány měřicími přístroji a předány k centrálnímu regulátoru zařízení pro výrobu energie. Poté se hodnoty vypočítané z řízení jalového výkonu zašlou k měniči instalovanému v zařízení.

Příklad realizace řízení napájení pro stabilní elektrické sítě

Spolehlivé řízení napájení díky inteligentním komponentám automatizace

Máte dotazy na téma solární energie? Kontaktujte nás.
PHOENIX CONTACT s.r.o.
PHOENIX CONTACT s.r.o.
+421 2 3210 1470