Kontejnerová loď s ikonami pro vizualizaci digitalizace lodí

Námořní loďstvo a offshore Váš partner na moři

Automatizujte lodě a offshore plošiny spolehlivě a snadno – se společností Phoenix Contact jako kompetentním systémovým partnerem.

Požadavky na námořní a offshore oblast se neustále zvyšují – v důsledku nových předpisů pro bezpečný provoz a také v souvislosti s možnostmi Maritim 4.0. . Využijte potenciály pro sebe a zajistěte si konkurenceschopnost i dobudoucna.

Moderní námořní loďstvo a offshore průmysl vytváří stále nové technologie pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity v námořních oblastech a oblastech s nebezpečím výbuchu. Odbornost v kombinaci s rozsáhlým portfoliem produktů a řešení činí ze společnosti Phoenix Contact kompetentního oborového partnera, který pomáhá přeměňovat vaše nápady na úžasné inovace.

Thomas Perschke - Phoenix Contact, Global Industry Manager Marine and Offshore
Thomas Perschke
Námořní loďstvo a offshore – stavba lodí
Námořní loďstvo a offshore – stavba lodí YouTube

Nabídka našich služeb Inteligentní řešení pro lodě a zařízení na moři

Pro zajištění bezproblémového provozu lodi se musí námořní komponenty optimálně doplňovat a umožňovat efektivní řízení a síťové propojení. Vedle pohonu lodi a výroby energie je možné za pomoci produktů Phoenix Contact automatizovat další systémy, např. kormidelní stroj nebo požární signalizační centrálu.
Společnost Phoenix Contact vám nabízí rozsáhlé portfolio inteligentních řešení.

I pro oblast offshore jsou připravena redundantně konstruovaná řešení sítě a řídicí jednotky pro realizaci spolehlivého systému alarmu a dohledu.

Velitelský můstek lodi

Velitelský můstek lodi

Redundantní alarm a monitoring Zvyšte svou provozní bezpečnost s kompletními řešeními

Digitalizace zasahuje stále rychleji do oblastí života naší planety – včetně námořního segmentu. V době přibývajících efektivních přístupů a cenově optimalizovaných procesů jsou žádána řešení, která zajistí konkurenceschopnost vašeho provozu i do budoucna. Cílem Maritim 4.0 je autonomní lodní doprava.

Na základě otevřené platformy automatizace PLCnext je možné již dnes realizovat redundantní systémy automatizace, sítě a vizualizace. Portfolio je doplněno kompletními řešeními pro monitorování výkonu, která obsahují kromě softwaru i nezbytné bezpečnostní routery a cloudová řešení pro celé loďstvo. Nabídku společnosti Phoenix Contact doplňuje platná námořní certifikace pro relevantní komponenty.

Klávesové tlačítko s lebkou: digitální pirátství

Chraňte se před digitálním pirátstvím

Kybernetická bezpečnost v námořní oblasti Bezpečné cestování na palubě

Zvyšující se digitalizace a internetové síťové propojení zvyšují riziko kybernetických útoků. Na ochranu přepravy lodí před neoprávněným přístupem nabízí série přístrojů mGuard od společnosti Phoenix Contact bezpečnostní routery pro bezpečná spojení dálkové údržby. Bezpečnostní služby disponují certifikací IEC 62443 a nabízí rozsáhlou ochranu před kybernetickými hrozbami. S námořním bezpečnostním plánem radíme zákazníkům od začátku až po realizaci bezpečnostního konceptu pro sítě na vašich lodích.

Vize budoucnosti „Empowering the All Electric Society“

Vize budoucnosti „Empowering the All Electric Society“

Empowering the All Electric Society Na cestě po mořích vstříc budoucnosti

Pro ekologičtější budoucnost naší planety připravuje společnost Phoenix Contact cestu k vizi budoucnosti „Empowering the All Electric Society“. K přechodu na výrobu energie z obnovitelných zdrojů přispívá významnou přidanou hodnotou i Global Industry Management Marine. S ekologickou správou baterie je možné vytvářet elektrické pohohy lodí a automatizovat elektrické pohony gondol. Díky komponentám certifikovaným pro námořní loďstvo v provedení s ochranou před výbuchem je navíc možné realizovat pohony s vysoce výbušnými ekologickými palivy, jako jsou např. zelený vodík a syntetický metanol. Pro uskutečnění příslušných řešení automatizace musí mít kompletní portfolio pro automatizaci pro zónu 1, resp. 2, certifikaci pro námořní použití.

Produkty

Dlouholeté zkušenosti a oborové znalosti se odráží ve vynikajících řešeních pro váš obor.

Společnost Phoenix Contact nabízí široké spektrum inovativních a certifikovaných komponent pro lodě a offshore plošiny od řídicí techniky až po vizualizaci na námořních HMI.

Inteligentní kombinací se z těchto produktů stávají systémy s rozmanitými funkcemi, např. ovládání, dálkový dohled nebo záznam měřených hodnot. Díky našim znalostem z oboru, dlouholetým zkušenostem a s ohledem na speciální požadavky vznikají průmyslová řešení, která nadchnou.