Kontejnerová loď v přístavu

Námořní loďstvo a pobřežní instalace Váš partner na moři

Automatizujte lodě a offshore plošiny spolehlivě a snadno – se společností Phoenix Contact jako kompetentním systémovým partnerem. U nás najdete výkonná a spolehlivá řešení i pro náročné podmínky, která jsou testována a schválena podle všech relevantních lodních certifikací.

Digitální transformace a perspektiva Maritim 4.0 nabízejí v souladu s lodní automatizací celou řadu možností pro udržitelnou plavbu lodí. Využijte tento potenciál a zajistěte si konkurenceschopnost do budoucnosti.

„Jako spolehlivý partner v oblasti konvenční lodní automatizace máme dnes za úkol významně přispívat k tomu, aby by námořní průmysl pro naši vizi budoucnosti utvářen udržitelně pomocí inteligentních řešení a s využitím inovativních technologií.“

Thomas Perschke - Phoenix Contact, Global Industry Manager Marine and Offshore
Thomas Perschke, Global Industry Manager u společnosti Phoenix Contact
Loď poháněná drakem jakožto alternativním lodním pohonem

Alternativní lodní pohon silou větru

Udržitelnost a Green Shipping Na čele přeměny námořního světa

Udržitelnost je téma dne – na souši, ve vzduchu a na vodě. 90 procent celosvětové přepravy nákladů probíhá námořní cestou. Námořní doprava přitom představuje asi tři procenta emisí oxidu uhličitého.

Vzhledem k podílu na celosvětových emisích CO₂a emisích sazí, oxidů dusíku a oxidu siřičitého je ekologická a udržitelná lodní doprava předpokladem dosažení národních a mezinárodních klimatických cílů. Organizace IMO (Mezinárodní námořní organizace) chce do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů v lodní dopravě o 50 procent. K tomu mají přispět přísné směrnice o škodlivinách v národních a mezinárodních vodách.

Účinnost a udržitelnost jsou výzvy, se kterými se dnes musíme vypořádat. Pohleďte klidně do budoucnosti s našimi udržitelnými řešeními pro dnešek, zítřek i pro budoucnost.

Loď na moři se síťově propojenými digitálními ikonami

Inteligentní data tvoří základ perspektivních a účinných řešení

Digitalizace a Maritim 4.0 Perspektivní propojení do sítě, automatizace a optimalizace

Digitalizace lodi ve všech fázích jejího životního cyklu vyžaduje nové technologie a řešení, která splňují požadavky budoucnosti na efektivnější a digitální provoz lodí. Zásadní roli hraje také dodatečné vybavení a digitalizace stávajících lodí.

V době přibývajících efektivních přístupů a cenově optimalizovaných procesů jsou žádána řešení, která zajistí konkurenceschopnost vašeho provozu i do budoucna. Vedle automatizační a síťové techniky u nás najdete rovněž kompletní řešení pro monitorování výkonu, která obsahují kromě softwaru i nezbytné bezpečnostní směrovače a cloudová řešení pro celé loďstvo. Nabídku společnosti Phoenix Contact doplňuje platná námořní certifikace pro relevantní komponenty.

Dopravní loď s kontejnery na otevřeném moři

Konvenční lodní automatizace Redundantní, bezpečné, certifikované a testované

Pro zajištění bezproblémového provozu lodi se musí námořní komponenty optimálně doplňovat a umožňovat efektivní řízení a síťové propojení. Vedle pohonu lodi a výroby energie je možné za pomoci produktů Phoenix Contact automatizovat další systémy, např. kormidelní stroj nebo požární signalizační centrálu.

I pro oblast offshore jsou připravena redundantně konstruovaná řešení sítě a řídicí jednotky pro realizaci spolehlivého systému alarmu a monitorování.

Námořní schválení Testováno a schváleno podle všech standardů námořního průmyslu

Logo DNV GL
Logo ABS
Logo Ex

Produkty

Dlouholeté zkušenosti a oborové znalosti se odráží ve vynikajících řešeních pro váš obor.

Technologie

Naše odborné kompetence pro bezpečné síťové propojení vašich námořních aplikací

Osobní kontakt
Zažádat nyní o individuální řešení
Chcete modernizovat nebo rozšířit své zařízení a potřebujete poradenství?
Kontaktujte nás
Dva muži při rozhovoru o technických řešeních