Žena a muž u obrazovky v digitální továrně

Oblasti aktivity Digital Factory Tvorba přidané hodnoty od konceptu po údržbu

Koncept digitální továrny od společnosti Phoenix Contact sleduje v plném rozsahu všechny oblasti výrobních zařízení. V průběhu celého hodnotového řetězce jsou k dispozici různá škálovatelná a okamžitě dostupná řešení.

Seznamte se se čtyřmi oblastmi aktivity a naplňte potenciály digitalizace ještě dnes.

Data Collection, Storage, and Evaluation Icon

Data Collection, Storage, and Evaluation Efektivní sběr dat, flexibilní ukládání a využívání výhod

Klasické oddělení úrovní OT a IT je již minulostí. V době internetu věcí jsou všichni účastníci navzájem síťově propojení a komunikují spolu. To má mnoho výhod, např. pro analýzu dat pomocí umělé inteligence a s tím související zvýšení produktivity. Přináší to však s sebou i nové problémy, které je třeba řešit. Jedním z nich je integrace stávajících strojů do sítě a sběr jejich dat, aniž by došlo ke ztrátě shody CE. Je také nutné vytvořit rozhraní pro moderní komunikační protokoly, aby bylo možné propojit starý svět s novým a zajistit bezproblémovou výměnu dat od stroje až k výrobnímu informačnímu systému (MES). Ukládání dat poté probíhá v závislosti na aplikaci buď lokálně, nebo do cloudu.

Data Transportation Icon

Data Transportation Výkonné sítě jako páteřní síť vaší digitální továrny

Data se generují na všech úrovních digitální továrny – od senzoru až po cloud. Rostoucí počet přístrojů, které jsou propojeny s ethernetem a odesílají nebo přijímají data, vytváří stále komplexnější sítě. Efektivní datový tok je zde základním předpokladem pro bezproblémový výrobní provoz v digitální továrně. Kromě toho vede pozdější integrace dalších inteligentních účastníků do sítě k trvalému rozšiřování a neustálým změnám. Pro vytvoření perspektivní infrastruktury je zapotřebí dostatečně flexibilní struktura a možnost síťové diagnostiky.

Data Security Icon

Data Security Hackeři nemají šanci – bezpečné vytvoření OT bezpečnosti

Spojení všech účastníků sítě s internetem má mnoho výhod pro výrobní provoz, např. snadný přístup ke strojům odkudkoli, ať už za účelem kontroly, nebo údržby ze strany servisního partnera. Přirozeně však vzniká i riziko nepovoleného přístupu třetích osob. a je proto zapotřebí kompletní zajištění výrobního provozu. Společnost Phoenix Contact disponuje certifikací podle IEC 62443 a úměrně tomu nabízí rozsáhlé bezpečnostní koncepty pro nerušený proces.
Zapojení zastaralých zařízení může být v důsledku ukončené aktualizace, a tudíž chybějící ochrany před trojskými koňmi a viry náročné. Monitoring CIFS umožňuje bezpečnou integraci i v takových případech.

Data Usage Icon

Data Usage Chytré využití vašich dat

Na cestě ke Smart Factory, samostatně se organizující továrně, je základem cílené využití a síťové propojení dat. Umožňuje flexibilní řízení toku materiálu ve výrobě a rychlou reakci na změny na proměnlivých trzích. Kratší životní cykly výroby vyžadují horizontální a vertikální integraci zařízení do digitální továrny. Síťové propojení ERP, MES a výroby je při tom klíčové. Kromě toho se z uložených výrobních dat vytváří nové informace pro optimalizaci za účelem zvýšení efektivity. Vedle dat musí být zohledněny i problémy při integraci globálních zajišťovacích, komunikačních a bezpečnostních konceptů. Při tom pomáhají mj. Průmysl 4.0 a nové standardy automatizace.