Budova zvenku s vizualizací plánování budovy

Plánování budov Building Intelligence – flexible and smart operation.

  • Systémový design budov pomocí integrální datové integrace přesahující specializace a sektory do struktury Emalytics založené na IoT
  • S indikátory (KPIs) zlepšíte výkon budov a úsporně optimalizujete procesy
  • Prostorové koncepty, přizpůsobené flexibilně a s ohledem na uživatele, zvyšují tržní atraktivitu

Bezproblémové vedení provozu díky digitalizaci – s integrálním plánováním uděláte ve svých procesech revoluci

Proces, jakým se budovy dnes musí plánovat, stavět a provozovat, je nutné reorganizovat, aby se využil veškerý potenciál. Základem je z našeho pohledu vytvoření digitálního základu a reflexe procesů podle požadavků digitalizace.

Bernhard Tillmans - Phoenix Contact, Global Industry Manager
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Lidé při diskuzi o plánování budovy s tabletem a tabulí

Integrální plánování budovy: komplexní nahlížení specializací

Integrální plánování budovy Komplexní nahlížení specializací

Ke stavbě inteligentní budovy, ve které jsou spolu síťově propojeny všechny různorodé specializace, je nezbytný plán týkající se komplexního designu systému budovy. Technická zařízení inteligentní budovy jsou spolu ve vzájemné interakci a vyměňují si informace k umožnění efektivního provozu. To předpokládá již během návrhu integrační plánování všech specializací technického vybavení budovy. Funkce různých produktů, systémů a zařízení musí být navzájem přizpůsobeny, aby bylo dosaženo co největšího užitku pro investory, uživatele a provozovatele.

Všichni účastníci daného procesu mají stejné chápání a koncepty flexibilního a efektivního využití prostoru a energie a integrálně plánují s minimálními vícenáklady efektivní provoz zařízení základního zásobování, jako jsou topení, větrání či klimatizace (HLK).