Systém řízení budovy Emalytics

Building Intelligence

Efektivní inženýring pro vaše aplikace budovy

Více informací
Systém řízení budovy Emalytics na tabletu
Část systému řízení budovy Emalytics

Volnost pro vaše digitální řízení budovy

Přehled systému řízení budovy Emalytics

Většinu svého života strávíme v budovách. Přispívají k našemu pohodlí i k podnikatelskému úspěchu a mohou také napomáhat ochraně klimatu. Pomocí inteligentního systému řízení budovy Emalytics připojíte do systému veškeré procesy a aplikace. Tedy všechny technické systémy budovy a energie. Konkrétně to znamená, že lze integrovat a optimalizovat teplotní údaje, hlášení poruchy nebo jízdy výtahu. Tím spojuje Emalytics zařízení pro správu a obsluhu i monitorování energie do jedné inteligentní platformy.

Technika za systémem řízení budovy Emalytics Jednoduchý inženýring pro všechny aplikace budovy

Emalytics je možné vytvořit ze tří prvků – Automation, View a Products.

Emalytics Automation zprostředkuje integraci a inženýring všech dat, procesů a aplikací budovy. Vizualizace, obsluha, reportování a analýza těchto dat se realizuje prostřednictvím Emalytics View.

Centrálním prvkem systému řízení budovy je Building IoT Controller ILC 2050 BI. Řídicí jednotka funguje jako spojovací článek mezi běžnými sběrnicovými protokoly na úrovni pole a otevřeným světem IoT, který řízení budovy otevírá všechny možnosti moderních systémů informační techniky.

Emalytics Automation Integrace a inženýring

Systém řízení budovy Emalytics umožňuje jednoduché připojení polních přístrojů nebo systémů se sériovým nebo ethernetovým rozhraním. Jádrem systému Emalytics je platforma IoT, na níž se data všech specializací normalizují na jednotný formát. Zaznamenané datové údaje jsou definovány pouze jednou, a jsou tak dostupné celému systému. Datový údaj se stává datovým informačním objektem přístupným v rámci celé sítě – bez ohledu na to, zda v řídicí jednotce, na serveru pro vizualizaci, nebo na dalších přístrojích. Všechna data jsou tak k dispozici ve stejné struktuře.

Bezpečnost dat systému zajišťuje komunikace s šifrováním TLS a integrovaná správa aktualizace a propojení připojených řadičů IoT. Rovněž je možná automatizovaná záloha aplikací a nastavených parametrů. Oprávnění přístupu k datům je flexibilně definováno pomocí různých rolí uživatele.

Vizualizace stanoviště v Emalytics

Vizualizace stanoviště

Emalytics View Vizualizace, reportování a analýza

Vizualizační platforma Emalytics View na bázi prohlížeče nabízí rozsáhlou paletu nástrojů k vytvoření vaší individuální vizualizace budovy. K dispozici máte již hotové knihovny, ke kterým se můžete dostat v rámci platformy. S pomoci symbolů zařízení odpovídajících normě tak znázorníte schémata svých zařízení z oblastí topení, ventilace a klimatizace ve 2D i 3D. Snadno importujete běžné obrazové formáty, přičemž máte ve své aplikaci možnost zobrazení celých budov a půdorysů.

S vizualizací budovy Emalytics View převedete všechna zaznamenaná data vizuálně, takže vytváření vaší aplikace se meze nekladou.

Vytvořte si individuální obrazovky ke zobrazování, vyhodnocování a srovnávání dat jednotlivých specializací nebo distribuce jednotlivých nemovitostí. Použití standardních webových technologií umožňuje volitelný koncept obsluhy.

To vám nabízí Emalytics.

Programování bez kompilování
Řadič Emalytics IoT můžete přeprogramovat online za provozu. Změně aplikace je v aplikaci viditelná ihned, bez přerušení provozu. Alternativně můžete vyvíjet offline aplikace, které se nejdříve testují a poté se obvyklým způsobem aktivují online na příslušných řadičích IoT.

Externí připojení prostřednictvím běžných protokolů jako KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, SNMP, MQTT, REST, SQL aj. se zobrazují v systému Emalytics. Uživatel má k dispozici více než 300 ovladačů i pro připojení do téměř všech specializací, např. systémů správy nabíjení EV (aplikace elektromobility), videosystémů nebo dveřních systémů.

Ve srovnání s jinými systémy řízení automatizace budovy (GAS) jsou v systému Emalytics pouze čtyři různé datové typy: Boolean (zap/vyp), Numeric (analogové hodnoty), String (znakové řetězce) a Enum (výčty, například: stupeň 1 = pomalu, stupeň 2 = rychle, stupeň 3 = maximální).

Zcela nezávisle na původu vaší polní sběrnice se datové typy zobrazují v systému jako tyto jednotné datové typy. Díky normalizaci, tedy rovnému zacházení s daty nezávisle na jejich původu, je další zpracování v systému pro uživatele a provozovatele extrémně zjednodušeno.

Možnost mít celý projekt pod jedním rozhraním
Na rozdíl od obvyklých automatizačních systémů, které jsou v síti propojeny z jednotlivých řídicích jednotek za pomoci systémů polní sběrnice, pracuje Emalytics jako systém nad všemi přístroji IoT. To znamená, že všechny datové body, fyzikální i komunikační, mohou být v systému přístupné všem účastníkům systému bez dalšího přeprogramování nebo bran.

Programovací prostředí pro nastupující do IEC
Pro rychlé uvedení mají přestupující ze standardu IEC 61131 (PLC) k dispozici kromě programovacího rozhraní blízkého IEC rozsáhlou paletu (knihovny) v CFC/FUP.

Java pro uživatele vyšších programovacích jazyků
V rozhraních je k dispozici i Java jako vyšší programovací jazyk. To znamená, že v rámci systému Emalytics je možný okamžitý další vývoj bez dalších adaptérů nebo rozhraní.

Pracovní prostředí dostupné v 64bitové verzi
Celková oblast paměti PC nebo laptopu a s ní dostupný hardware je využíván v plném rozsahu. Volitelně je k dispozici 32bitová verze.

Programovací software
Od zavedení systému Emalytics nabízí společnost Phoenix Contact každému zákazníkovi – provozovateli, uživateli nebo konstruktérovi výstavby – možnost získat programovací software Emalytics Automation a Emalytics View.

Aktualizaci firmwaru lze organizovat centrálně
ILC 2050 BI betetbytku dodsržuje pravidla standardů informační techniky. To se týká nejen výlučné komunikace s cloudovými službami, ale i zohlednění standardních pravidel kybernetické bezpečnosti jako TLS 1.2 a aktuálního konceptu upgradu firmwaru (patches) nebo aktualizace firmwaru, který je možné organizovat centrálně a lze jej rozbalit.

Škálovatelný licenční model pay-per-use
Platí se pouze fyzikálně nebo komunikačně spojený datový bod. Je tedy možné další zpracování dat v systému. Díky normalizaci se významně snižují náklady na programování a uvedení do provozu.