Fotovoltaický park Kieswerk blízko Freienhufenu

Výnosy ze solární energie v reálném čase

  • V reálném čase se soustavně měří provozní podmínky, např. proudy, napětí nebo sluneční záření, aby bylo možné rychle reagovat na poruchy.
  • S funkčními moduly z knihovny Solarworx lze načítat data všech běžných měničů, což zjednodušuje programování.
  • Průmyslová kvalita komponent zajišťuje maximální spolehlivost a umožňuje při poruše zařízení rychlou a návratnou údržbu.

Profil zákazníka

Společnost Envalue GmbH se sídlem v bavorském Hofkirchenu, se specializovala na zřizování a provoz solárních parků pro investory. Firma se může pochlubit mnoha referencemi v Německu i v celé Evropě.

Použití

Společnost Envalue provozuje mj. solární park Kieswerk nedaleko Freienhufenu s celkovým výkonem kolem 3,1 MWp. V parku se nachází kolem 13 000 krystalických modulů a až 528 řetězců. Solární park s plochou cca 52 hektarů je rozdělen do tří oblastí, přičemž každá oblast je přiřazena k jednomu měniči. Tyto měniče mění stejnosměrné napětí na střídavé a poté napájejí transformátor, který transformuje na 20 kV. Vyrobené střídavé napětí se potom přenáší pomocí podzemního kabelu k připojovacímu síťovému bodu vzdálenému zhruba 5 kilometrů.

Ani velké solární parky zpravidla nebývají přímo na místě vybavené permanentně obsazeným velínem. Zároveň mají provozovatel a investoři maximální přehled o návratnosti investice do zařízení. Proto je nutné soustavně měřit provozní podmínky – proudy, napětí, sluneční záření atd. – aby bylo možné rychle reagovat na poruchy. Pro záznam a přenos dat je zapotřebí robustní systémové řešení, které splní i vysoké nároky v průmyslovém prostředí.

Zajištění stringu

Každý řetězec je zajištěný jednotlivě

Řešení

Měřicí obvod začíná u řetězců: vždy 16 nebo 24 řetězců je svedeno do připojovací skříně generátoru a jednotlivě zajištěno. Každý dvojitý řetězec je veden jedním z otvorů modulu Solarcheck, takže je možné zachytit proudy řetězců. Měřicím modulem Solarcheck lze zachytit také napětí a teplotu okolí. Analogová data se v měřicím modulu zpracovávají, digitalizují a předávají prostřednictvím protokolu Modbus.

Přepěťová ochrana Valvertrab pro oblast DC a Plugtrab pro zajištění komunikačního vedení, napájení Uno a technika připojení od společnosti Phoenix Contact doplňují vybavení připojovací skříně generátoru. Pomocí volného spínače se přenáší sdružený DC proud k měniči. Data všech připojovacích skříní generátoru, měničů i připojovacího síťového bodu u transformační stanice se sbíhají ve skříni dataloggeru. Tam je instalována jako základní komponenta řídicí jednotka ILC 191 Inline, na níž běží aplikace řízení fotovoltaiky, která byla naprogramována z funkčních modulů knihovny Solarworx.

Rüdiger Haslinger, projektový vedoucí ve společnosti Envalue, vysvětluje: „S funkčními bloky z knihovny Solarworx můžeme načíst data všech běžných měničů, což nám zjednodušilo programování. Tým společnosti Phoenix Contact nám také poskytl podporu při připojování.“ Zvláštní výzvou je připojení k řídicímu systému přímých prodejců. I tato funkce je však možná bez větších nákladů na programování.

Rozváděč s tabletem pro portál Smartblue

Porucha je rychle detekována na portálu Smartblue

Přehled se Smartblue

Kompletní obrázek zařízení, který sestává z pravidelně aktualizovaných hodnot proudu a napětí dvojitého řetězce, dat z měničů, podmínek okolí v parku, teploty, intenzity slunečního záření a mnoha dalších faktorů, se získává v 1- až 5minutovém intervalu a odesílá se každých 15 minut přes internet na server výrobce softwaru Smartblue v Mnichově. Zde se mění obyčejné řady čísel na důležité informace.

Pro rychlé získání relevantních informací byly vytvořeny speciální softwarové programy. Chybová hlášení, která mají stejnou příčinu, jsou tak shrnuta do jednoho hlášení. Opakující se chybová hlášení vytváří tzv. vrstvenou chybu, která se na velíně zobrazí pouze jednou. V praxi to znamená, že je např. rychle rozpoznán vadný modul, povolená pojistka v připojovací skříni generátoru nebo povolené konektorové spojení v řetězci.

Závěr

Na otázku, v čem vnímá rozdíl mezi řešením od společnosti Phoenix Contact a jinými řešeními v oblasti fotovoltaiky, reaguje Rüdiger Haslinger bez otálení: „Rozdílem je robustní průmyslová kvalita od společnosti Phoenix Contact. Na rozdíl od měřicích desek ostatních firem, u nichž jsou řetězce připojené přímo, se například u měřicího modulu Solarcheck netvoří žádné teplo, protože se měří bezdotykově.“

Kontakt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401