Muži s tabletem v solárním parku

Solární vizualizace Škálovatelné řízení fotovoltaického parku

Náš portál slouží k vizualizaci zaznamenaných dat zařízení. Aby nedošlo ke ztrátě dat při monitorování a reportování, jsou data automaticky lokálně ukládána do mezipaměti, pokud mezi fotovoltaickým zařízením a portálem nastane výpadek internetového připojení. Otevřená systémová rozhraní poskytují možnost připojení ke stávajícím portálům. Pomocí automatizovaného algoritmu chyb umožňuje portál snižovat náklady na údržbu.

Vaše výhody

✓ Přehledné uspořádání všech prostředků díky ovládacímu panelu portálu
✓ Přehled různých fotovoltaických zařízení hostovaných ve vysoce zabezpečeném výpočetním středisku
✓ Snadné uvedení do provozu za pomoci automatické detekce všech zařízení parku
✓ Snížení nákladů na údržbu díky automatizovanému algoritmu výpadků
✓ Volitelně: zakázkový ovládací panel pro individuální podnikovou identitu

Muž pracující se solární vizualizací na monitoru

Dokonalý přehled o všech zařízeních

S naším portálem s intuitivním ovládáním budete mít dokonalý přehled o všech svých fotovoltaických zařízeních. V portálu se přehledně zobrazují veškerá důležitá data. Výrazně se tak zjednodušuje řízení provozu a údržba. Stoupá výnosnost zařízení. Máte také možnost porovnávat výnosy všech zařízení se skutečnými hodnotami záření ze satelitních monitorovacích dat.

Tablet s ukázkou ze solárního vizualizačního portálu

Optimální servis

Mnoho stejně znějících chybových hlášení portál automaticky analyzuje pomocí inteligentních algoritmů. Chybová hlášení jsou uváděna v přehledu hlášení podle naléhavosti a závažnosti. Tím je zajištěno, že servisní tým zasáhne pouze při událostech kritických z hlediska výnosu. Dobudoucna se tak zabrání zbytečným servisním zásahům a plíživé ztráty výnosů se stanou minulostí.

Muž s tabletem si zobrazuje reporty solárních zařízení

Reporty zařízení jediným stisknutím tlačítka

Generujte automatizované reporty se všemi relevantními ukazateli, a dokládejte tak ziskovost zařízení. Reporty poskytují informace o nejdůležitějších datech solárního zařízení a o výkonu zařízení v poměru ke statické prognóze výnosů. Své reporty můžete ve formátu PDF automaticky odesílat e-mailem svým zákazníkům nebo investorům.

Maximální výnos díky bezpečnosti fotovoltaických zařízení

Společnost Phoenix Contact nabízí široké portfolio pro bezpečné a vysoce dostupné provozování fotovoltaických zařízení, od datové komunikace přes řízení napájení až po vizualizaci.

Ukázka ze solární vizualizace

Přehled o produktivitě díky webové vizualizaci