Pouzdra elektroniky

Modulární koncept pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu Společnost Scheidl GmbH využívá systém pouzder BC pro svůj řadič energie.

  • Modulární konstrukce, flexibilní připojení desky plošných spojů a atraktivní design: pouzdra elektroniky musí dnes něco nabídnout.
  • Systém pouzder BC od společnosti Phoenix Contact slouží společnosti Scheidl GmbH se sídlem v Norimberku jako funkční obal pro její nový řadič energie.
  • U modulární koncepce pouzdra energetického řadiče hraje důležitou roli konektor sběrnice na nosnou lištu.

Profil zákazníka

Společnost Scheidl GmbH, mladá firma z Norimberku, se specializovala na novou měřicí, řídicí a regulační techniku v konstrukci ohřívacích zařízení s důrazem na obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu. Energetický řadič existuje také jako samostatný produkt jako měřicí datalogger – pro monitorování zařízení prostřednictvím záznamu teploty, stavu a počitadla.

Achim Scheidl a Arno Friedrich ze společnosti Scheidl sGmbH

Achim Scheidl a Arno Friedrich využívají pro svá zařízení pouzdra od společnosti Phoenix Contact

Použití

„S měřicím dataloggerem – záznamníkem teploty a energie – jsou funkce komplexních topných systémů transparentní,“ konstatuje jednatel společnosti Achim Scheidl. „Dosud často nehrály detailní měřené hodnoty žádnou roli, systémy byly jednoduché a náklady na energii nebyly relevantní.“ Nové topné systémy, především pro využití regenerativních energií, jsou komplexnější. Scheidl pokračuje: „Zařízení se dá skutečně pochopit jen tehdy, pokud se elektrické a tepelné údaje vyhodnocují po delší časové období.“

Než dosáhl energetický řadič svého dnešního funkčního rozsahu, bylo zapotřebí mnoho vývojové práce. „U naší první generace jsme nevěnovali pozornost pouzdru, ale pouze funkcím,“ vzpomíná Scheidl. „Měli jsme takový mišmaš dílů v různých pouzdrech, které byly spojené kabely.“ Když potom nastal čas na nový design, hledal Scheidl vhodný systém pouzder pro všechny přístrojové komponenty.

Základní modul energetického řadiče

Základním modulem energetického řadiče je pouzdro BC 107 od společnosti Phoenix Contact

Řešení

„S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání“, uvádí Scheidl. Šířky pouzder od 17,8 do 161,6 mm umožňují jednoduchou konstrukci různých modulů s jednotným designem pouzder.

Velkoryse vytvořená osazovací plocha desky plošných spojů zjednodušuje projektování v procesu návrhu a vývoje. Uvnitř se nachází vedení desky plošných spojů ve všech třech prostorových směrech. Tato vedení zajišťují funkčně uspořádanou vestavbu elektroniky, kde je možné desky plošných spojů zasunout v různých pozicích paralelně nebo pravoúhle k nosné liště.

„16pólový konektor sběrnice je klíčem k naší koncepci přístrojů,“ vysvětluje Scheidl. „Data a energii můžeme pohodlně přenášet sériově nebo paralelně. Náklady na propojení zůstávají nízké.“

S pouzdrem elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact jsme našli flexibilní systém pro základní a rozšiřující moduly, který se přizpůsobí našim požadavkům na uspořádání.

Achim Scheidl - Scheidl GmbH, jednatel společnosti
Konektory sběrnice na nosnou lištu

Pohodlná výměna modulu díky konektoru sběrnice na nosnou lištu

I na další cestě ke konečnému použití, např. na blokové tepelné elektrárně, má konektor sběrnice na nosnou lištu velký význam.

„Díky samočinnému kontaktování od přístroje k přístroji bez dodatečného propojení je konfigurace našeho energetického manažera jednodušší,“ uvádí Arno Friedrich, jednatel společnosti Optimus Meine Energie GmbH. „Pohodlně se provádí i rychlá instalace na místě a dodatečná výměna modulu bez uvolnění svazku.“

Pracovník má přístup BTE přes internet

Přístup k blokovým tepelným elektrárnám přes internet – měřená data zůstávají v energetickém manažeru

Společnost Optimus Meine Energie GmbH je zákazníkem a kooperačním partnerem společnosti Scheidl GmbH a využívá její energetický řadič jako ústřední komponentu svého energetického manažera. Tento energetický manažer se používá např. v blokových tepelných elektrárnách regionálního poskytovatele služeb v oblasti zásobování energií Rewag v Řezně

Topné kogenerační systémy se ovládají navzájem sladěné a s ohledem na potřeby.

Všechna relevantní provozní data lze načíst prostřednictvím dálkového přístupu a v případě poruchy je provozovatel okamžitě automaticky informován. Časově náročné termíny kontroly zařízení přímo na místě jsou tak minulostí a dostupnost se zvyšuje.

Závěr

Společnost Optimus se nezabývá jen instalací; nabízí také monitorování energie jako komplexní balíček a službu pro provozovatele – i při tom hraje modulární koncept pouzdra na nosnou lištu důležitou roli.

„S tímto modulárním konceptem můžeme našeho energetického manažera přesně konfigurovat pro jakékoli zařízení a pohodlně ho upravovat za provozu,“ popisuje Friedrich princip. „Pokud pak provozovatel někdy přece jen vyžaduje dodatečný agregát, připojí se jednoduše další modul od společnosti Scheidl.“ Podporu při tom poskytuje tzv. hot plugging – přístroj není nutné vypnout a není ani třeba instalovat dodatečný software.

Modulární pouzdra elektroniky BC pro automatizaci budov

Modulární pouzdra elektroniky BC

Modulární pouzdra elektroniky řady BC slouží pro aplikace orientované na budoucnost automatizace budov.