Modul rozvaděče AS-i KE5 od společnosti Pepperl+Fuchs

Od pouzdra elektroniky až po modul rozvaděče pro AS‑Interface Společnost Pepperl+Fuchs vyvinula ve spolupráci se společností Phoenix Contact pouzdro ME-IO pro modul rozvaděče.

  • V investiční výstavbě, např. pro nápojový průmysl, roste důležitost nákladově efektivních řešení s jednoduchou instalací.
  • Kompaktní moduly ve spodní úrovni pole s vysokým počtem bodů připojení jsou v tomto oboru stále ještě vzácné.
  • V úzké spolupráci se společností Phoenix Contact vyvinula společnost Pepperl+Fuchs modul rozvaděče KE5, který tuto mezeru vyplňuje.
  • Na základě tohoto zakázkového projektu uvedla společnost Phoenix Contact na trh pouzdra řady ME-IO.
Komora elektromagnetické kompatibility od společnosti Pepperl+Fuchs v Mannheimu

Komora elektromagnetické kompatibility od společnosti Pepperl+Fuchs v Mannheimu

Profil zákazníka

V oboru elektrické ochrany před výbuchem a senzoriky platí společnost Pepperl+Fuchs u zákazníků po celém světě za průkopníka a inovátora.

V hlavním sídle společnosti Pepperl+Fuchs v Mannheimu sídlí mj. oddělení vývoje a marketingu a nacházejí se zde i laboratoře.

Dr. rer. nat. Konrad Kern (vlevo), produktový manažer, a Dipl.-Ing. Frank Ebert, vývojář, Pepperl+Fuchs

Dr. rer. nat. Konrad Kern (vlevo) a Dipl.-Ing. Frank Ebert

Požadavek

Cesta od vývoje nového přístroje až po použití v praxi u koncového uživatele je často dlouhá. Proto není v žádném případě samozřejmostí, že detailní požadavky koncového uživatele na přístroje uplatňují již vývojáři komponentů.

„Se společností Phoenix Contact jako specialistou na pouzdra elektroniky a techniku připojení desek plošných spojů jsme mohli naše požadavky z oblasti investiční výstavby nápojového průmyslu aplikovat přesně na komponenty,“ vzpomíná Dr. Konrad Kern, produktový manažer pro oblast automatizace závodů ve společnosti Pepperl+Fuchs GmbH v Mannheimu.

„U vedoucích výrobců plniček hraje AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) důležitou roli,“ konstatuje Kern. AS-i, vyvinutý jako standard pro komunikaci polní sběrnice k připojení senzorů a akčních členů, nabízí dnes nejen optimální poměr ceny a výkonu, ale nachází díky své jednoduchosti a flexibilitě oblibu jako decentrální systém rozhraní.

Se společností Phoenix Contact jako specialistou na pouzdra elektroniky a techniku připojení desek plošných spojů jsme mohli naše požadavky z oblasti investiční výstavby nápojového průmyslu aplikovat přesně na komponenty.

Dr. Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Produktový manažer pro automatizaci závodů
Pouzdro ME-IO a modul rozvaděče KE5

Pouzdro ME-IO slouží jako „obal“ pro modul rozvaděče KE5

Řešení

Jako vedoucímu poskytovateli řešení AS-i se společnosti Pepperl+Fuchs podařilo se sérií přístrojů KE5 vyvinout efektivní systém v kompaktním provedení. Na konstrukční šířce menší než 19 mm se v čelní části nachází 28 pohodlně přístupných bodů připojení. „Hustotu integrace jsme mohli oproti jiným řešením zvýšit o 50 %,“ popisuje Kern výhody.

AS-i i AUX-Interface jsme dosud museli vždy nákladně prosmyčkovat přes dutinky dvojvodičů. „Náš modul KE5 používá přemostěný konektor tak, že AS-i a AUX jsou prosmyčkovány přes čtyři dodatečné upínací body,“ vysvětluje Dipl.-Ing. Frank Ebert, odpovědný vedoucí vývoje v projektu KE5, „a to za plného proudového zatížení 8 A.“

Pro galvanické oddělení spínacích výstupů byly vyvinuty i reléové moduly pro připojení cizích zařízení s různými potenciály. Reléové moduly navíc umožňují spínat 230 V AC s vysokou zátěží. „Moduly disponují novým designem desky plošných spojů, takže AS-i a AUX mohou být od sebe navzájem bezpečně odděleny,“ uvádí Kern. „Tato funkční bezpečnost je důležitá k tomu, aby umožnila použít moduly KE5 i v bezpečnostních aplikacích pro násobení výstupů.“

Tak lze realizovat naprosto jednoduše a bez velkých nákladů koncept bezpečnosti strojů – např. bezpečné odpojení prostřednictvím AUX s decentrálním násobením přes AUX výstupy modulu KE5. „Všechny signály snímačů zůstávají prostřednictvím vstupů u modulu i nadále k dispozici,“ vysvětluje Kern, „a i při odpojení pomocné energie získá koncový uživatel všechny relevantní informace o stavu zařízení.“

U řady pouzder ME-IO od společnosti Phoenix Contact lze na konstrukční šířce pouhých 18,8 mm vytvořit až 54 výměnných připojovacích pólů v čelní části. Systém pouzder byl koncipován podle stavebnicového principu – různé varianty délek u krytů a profily zástrček dovolují velké množství různých kombinací připojení.

Závěr

Jednoduchá a pohodlná řešení vznikají na základě včasné a intenzivní spolupráce zúčastněných partnerů. V této spolupráci vystupuje společnost Phoenix Contact jako expert na pouzdra elektroniky a techniku připojení a společnost Pepperl+Fuchs jako inovátor AS-i.

Pro požadavky investiční výstavby bylo možné vytvořit inovativní modul rozvaděče pro plničky nápojů. Na pouzdře je obzvláště efektivní jeho inovativní technika připojení; pomocí pružinové zástrčky push-in je lze pohodlně propojit bez použití nářadí. Toto zařízení se vyznačuje snadnou údržbou. V případě výměny pouzdra stačí kódovatelné zástrčky rychle uvolnit pomocí blokovacího systému. Komunikace mezi moduly probíhá prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu.

Pouzdra elektroniky ME-IO

Multifunkční pouzdra elektroniky ME-IO

Pouzdra elektroniky řady ME-IO jsou vhodná zejména pro aplikace s malým montážním prostorem a vysokými nároky na funkce. Moduly na míru jako řídicí jednotky a I/O moduly lze díky modulárnímu provedení snadno sestavit.