Technik u přípojky generátoru v solárním parku

Přípojka generátoru pro fotovoltaická zařízení Koncepty řešení na míru

Plánovač a zřizovatel stojí před výzvou, jak dosáhnout maximální dostupnosti a výkonu fotovoltaických zařízení. Důležitými faktory jsou zde sběr a rozvod proudů řetězců, ochrana jednotlivých modulů před poškozením v důsledku blesku a přepětí a sledování výkonu zařízení.

Připojovací skříně generátoru od společnosti Phoenix Contact splňují tyto požadavky v jednom prostorově úsporném pouzdře. S naším monitorovacím systémem pro proudy fotovoltaického řetězce ihned zareagujete na poruchy a ztráty výkonu, i při výpadku jednotlivých řetězců.

Vaše výhody

  • Analýza zaměřená na oblast použití pro optimální umístění přepěťové ochrany
  • Nízké náklady a nároky na propojení
  • Není nutné žádné oddělené napájení v poli
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Měření napětí do 1 500 V DC
Zaměstnanci diskutují o přípojkách generátorů v odvětví solární energie

Řešení rozvaděče pro každý požadavek zákazníka

Vývoj připojovacích skříní generátoru

Při předběžné fázi vývoje úzce spolupracujeme s našimi zákazníky ve všech oblastech, abychom mohli co nejlépe splnit jejich požadavky.

Specifické problémy jsou rozpoznány na začátku, a proto je vývojový proces efektivní a má jasný cíl. Po vyjasnění základní problematiky začíná konstrukční fáze.

Výsledkem této fáze je vytvoření prototypů, které procházejí specifickým testovacím a zkušebním procesem. Poznatky získané touto cestou jsou zahrnuty do optimalizace řešení.

Zkušební metoda pro připojovací skříně generátoru

Díky teplotně optimalizovanému provedení rozvaděče nemůže dojít k výpadku v důsledku tepelného přetížení

Testovací a zkušební proces

Ve firemních zkušebních laboratořích jsou prototypy podrobovány elektrickým a mechanickým testům. Ty zajišťují, že budou řešení v plánovaném instalačním prostředí bezchybně fungovat.

Pomocí termografické zkoušky ve firemní laboratoři se např. detekovují možné hotspoty. Na základě tohoto zjištění se provede optimální uspořádání všech komponent v připojovací skříni generátoru. Výpadek v důsledku tepelného přetížení je tak vyloučen.

SCB Compact a SCB next Generation

Dvě důmyslné koncepce řešení: připojovací skříně generátoru se zajištěním řetězce mimo rozvaděč pro 32 řetězců a připojovací skříně generátoru se standardním zajištěním řetězce pro 20 řetězců.

Výroba připojovacích skříní generátoru

Po ukončení všech relevantních testů vývojové fáze probíhá schválení výrobku pro výrobu. Komponenty se vyrábí pomocí procesu „one piece flow“, aby bylo možné efektivně provést každý jednotlivý krok. Na měnící se provedení a výrobní dávky můžete rychle a flexibilně reagovat. Informace nezbytné pro zajištění kvality jsou viditelné na první pohled, a zajišťují tak bezproblémový průběh výroby a montážní proces.

Kontrola kvality ve výrobě
Ve výrobní lince se používají pomocné prostředky, které umožňují přesně se opakující výrobu všech produktů. Použití šroubováků s kontrolou točivého momentu zaručuje, že připojení budou spolehlivá a bezpečná. Tím je zajištěna stálá kvalita každé připojovací skříně generátoru. V posledním výrobním kroku probíhá závěrečná zkouška podle normy IEC 61439. Poté je vyhotoven protokol o zkoušce. Veškeré kombinace spínacích přístrojů a v nich obsažené elektronické komponenty jsou opatřeny sériovými čísly, pomocí kterých je lze kdykoli jednoznačně identifikovat.

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Technologie připojení pro fotovoltaiku
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení
Monitorování fotovoltaických zařízení na úrovni řetězce
Kompaktní měniče DC/DC se základními funkcemi pro fotovoltaiku
Sběrnice DC ve fotovoltaických zařízeních
Technologie připojení pro fotovoltaiku

Rozsáhlé produktové portfolio nejrůznějších svornic nabízí správné řešení pro každou aplikaci. Pojistkové svornice jsou vhodné na ochranu jednotlivých řetězců před zpětnými proudy.

Diodové svornice jsou ideální pro použití tenkovrstvé fotovoltaiky. Blok hybridních svornic propojí až 4 řetězce bez dodatečných nákladů na propojení.

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro fotovoltaická zařízení

Volně stojící fotovoltaická zařízení jsou kvůli své ploše a exponované poloze obzvláště ohrožena proudy blesku a přepětím.

Se svodiči proudu blesku a svodiči přepětí od společnosti Phoenix Contact svá zařízení ochráníte a značně zvýšíte jejich dostupnost. Svodiče splňují normy EN 50539-11 a UL 1449 3rd ed pro přepěťovou ochranu ve fotovoltaických instalacích a mají schválení KEMA.

Monitorování fotovoltaických zařízení na úrovni řetězce

Modul měření proudu zjišťuje pomocí Hallových senzorů bez dotyku parametry vašich fotovoltaických zařízení a předává je komunikačnímu modulu. K dispozici jsou 4kanálové a 8kanálové varianty.

S modulem měření napětí můžete měřit stejnosměrné napětí až do 1 500 V. Modul je vhodný pro měření v uzemněných i izolovaných fotovoltaických systémech.

Kompaktní měniče DC/DC se základními funkcemi pro fotovoltaiku

Pomocí měničů DC/DC se základními funkcemi pro fotovoltaiku můžete napájet připojovací skříně generátoru přímo z volně stojícího zařízení.

Tím ušetříte náklady na instalaci a zvýšíte efektivitu systému. Díky kompaktnímu provedení a vysoké účinnosti lze měnič DC/DC použít také v malých rozvaděčích.

Sběrnice DC ve fotovoltaických zařízeních

S univerzálními měřicími převodníky proudu AC/DC můžete monitorovat sběrnice DC až do 600 A. Sledovaný vodič se při tom nemusí přerušovat.

Měniče proudu umožňují přeměnu střídavého proudu pro různé převodové poměry. S připojenými přístroji pro měření energie můžete veličiny zaznamenávat a zobrazovat přímo v rozvaděči.

Bezdrátová komunikace

Data účastníků parku mohou být vyvedena přes sériová rozhraní RS 485 a vysílána rádiovým signálem do centrálního řízení parku. Vzhledem k tomu, že náš systém Radioline umožňuje konstrukci rozvětvených sítí, mohou účastníci vzájemně komunikovat prostřednictvím stanic klient/server.

Konstrukce bezdrátové komunikace v solárním parku

Monitorování fotovoltaických řetězců

S měřicím modulem můžete měřit současně až 8 stejnosměrných proudů a 1 hodnotu stejnosměrného napětí. V celé konstrukci lze provozovat 8 měřicích modulů na 1 komunikačním modulu. 2vodičové komunikační vedení při tom zároveň slouží k napájení měřicích modulů energií. Dodatečné napájení není třeba. Univerzální měřicí převodník proudu umožňuje měření stejnosměrného a střídavého proudu ve sběrnicích.

Realizace monitorování fotovoltaických řetězců

Společnost Phoenix Contact nabízí spolehlivé sledování fotovoltaických zařízení – od vedení řetězce po sběrnice