Power Innovation: Cenově dostupný nabíjecí proud z akumulátorů

Akumulátory od společnosti Power Innovation GmbH

V době špiček je nabíjecí proces optimalizován pomocí akumulátorů

Přehled

  • Společnost Power Innovation GmbH je předním výrobcem spínaných napájecích zdrojů.
  • K optimalizaci energetické strategie a distribuci zdrojů v nabíjecích parcích společnost spoléhá na připojení nabíjecích stanic k akumulátorům.
  • Krátkodobou vysokou poptávku po energii v nabíjecích parcích lze pak snadno pokrýt akumulátory energie.
  • V důsledku toho je nabíjení vysokým výkonem (HPC) úspěšně realizováno v nabíjecích stanicích pro každodenní provoz.
Dipl.-Ing. Bernhard Böden, jednatel společnosti Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH

Dipl.-Ing. Bernhard Böden, jednatel

Profil zákazníka

„Díky napájení obnovitelných energií umožňují naše akumulátory energie nižší instalovaný příkon,“ vysvětluje Dipl.-Ing. Bernhard Böden, jednatel společnosti Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH. „Tímto způsobem lze chytře realizovat i napájení nabíjecích parků ve špičkách.“

Rozvaděč

Modulární a inteligentně propojená výkonová elektronika

Použití

Aby se elektromobilita má stát úspěšným příběhem, nabíjení elektromobilů se v dohledné době musí podstatně zrychlit. Vzhledem k tomu, že požadovaný vysoký instalovaný příkon není dostupný všude, musí být často dodatečně vybavena za vynaložení vysokých nákladů. Zajímavou alternativou je pak použití baterií jako akumulátorů energie.

Aby bylo možné vybudovat cenově dostupnou infrastrukturu, je nutno snížit poskytovaný instalovaný výkon a s tím související náklady.

„K tomuto účelu mohou být naše baterie použity jako akumulátory energie,“ vysvětluje Böden. „Akumulátory jsou určeny především k napájení střídavým proudem a napájejí stejnosměrným proudem také sekundární stranu nabíjecí stanice.“ Akumulátor tak poskytuje energii potřebnou pro proces nabíjení a nízkým primárním výkonem je následně opět nabit na plnou kapacitu.

CHARX control professional

CHARX control professional přestavuje základní prvek komunikace a řízení nabíjecí stanice

Řešení

Výhoda akumulátoru baterie v porovnání s rozvodnou spočívá v běžných nákladech na elektrickou energii. U vyššího instalovaného příkonu musí být hrazena vyšší základní sazba, přičemž cena za kWh je nízká. U nižšího instalovaného příkonu akumulátoru je základní sazba cenově výhodnější, cena za kWh je však vyšší. „Varianta s akumulátory se však za provozu jeví jako hospodárnější při stejných investičních nákladech,“ říká Böden, „protože jako anuitu k financování lze dosáhnout mnohem vyšší částky než při napájení ze zařízení středně vysokého napětí.“

Nabíjecí infrastrukturu s vysokým výkonem lze integrovat a spravovat různými způsoby. Každý nabíjecí bod lze řídit tak, aby se dostupná energie rozdělovala podle instalovaného příkonu. Pokud jsou např. dva nabíjecí body využívány konvenčními elektromobily CCS (kombinovaný systém nabíjení) a oba ostatní nabíjecí body elektromobily s rychlým nabíjením CCS HPC (High Power Charging), je výkon dodáván nerovnoměrně.

Řešením je škálovatelná výkonová elektronika sestávající z několika modulů. Může například jít o 15 jednotek, každá s výkonem 75 kW. Oběma nabíjecím bodům s vozidly CCS pak bude přiřazen modul s výkonem 75 kW, takže zbývajících 13 modulů může být použito pro vozidla s rychlým nabíjením. Inteligentní matice by pak přidělila šest zbývajících modulů jednomu nabíjecímu bodu a zbývajících sedm modulů druhému nabíjecímu bodu.

Tento způsob přidělování energie vyžaduje inteligentní komunikační prvky – jako je například DC řídicí jednotka nabíjení CHARX control professional, kterou vyvinula, vyrábí a prodává společnost Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Je základním prvkem takové nabíjecí infrastruktury a komunikuje s jednotlivými prvky, jako jsou například akumulátor a výkonová elektronika.

Závěr

Ještě příznivější vliv na výši nákladů bude mít připojení akumulátorů k existující solární nebo větrné elektrárně. Závěrem je třeba ještě konstatovat, že nabíjení vysokým výkonem již není utopií u nabíjecích stanic pro každodenní provoz. Po integraci dalších součástí, jako akumulátorů, výkonové elektroniky a technologie ovládacího řízení do praktické nabíjecí infrastruktury – a následně podle možností v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie – jsou nabíjecí stanice nebo parkoviště HPC velmi vhodné k tomu, aby zlepšily možnosti praktického používání elektromobility.

Kontakt (cs)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401