Ovládání ramp na ro-ro trajektu

Úsporné a vysoce dostupné ovládání ramp na ro-ro trajektu Rychlé a snadné rozpoznání stavu různých položek

✔ Dodavatel vybavení lodí MacGregor hledal nové řešení
ovládání ramp, dveří a pojezdových palub pro přepravu automobilů.
✔ Řídicí jednotky Inline ILC 370 PN/M nyní připojí decentrálně rozdělené I/O moduly
úsporně k řídicímu systému.
✔ Protože síť ethernet a řídicí technika jsou vytvořeny redundantně, je zajištěna vysoká dostupnost řešení automatizace.

Muž obsluhuje palubu pro vozidla s hydraulickými lampami

Jednotlivé paluby pro vozidla jsou propojeny a uzavřeny pomocí hydraulických ramp

Profil zákazníka

Jako dceřiná společnost Cargotec Oyj patří společnost MacGregor se sídlem ve švédském Göteborgu k celosvětově vedoucím dodavatelům vybavení nákladních lodí a křižníků.

Firma se specializuje na vývoj a výrobu jeřábů, ramp a nosných příček.

Použití

V minulosti se různé rampy zabudované na trajektu ovládaly výlučně decentrálně ručně. Pro umožnění pohybu s rampami načetla centrální řídicí jednotka vstupní signály ovládacích jednotek a přímo řídila příslušné hydraulické pohony. Když pohony dosáhly své koncové polohy, hydraulika se odpojila. Za tímto účelem byly všechny signály paralelně propojeny celou lodí, což je náchylné k chybám, kvůli zčásti dlouhým kabelovým trasám drahé a v případě vyhledávání chyby nákladné.

Protože dosavadní dodavatel řídicí jednotky chtěl navíc zrušit dosud používaný systém automatizace, hledala společnost MacGregor nové řešení ovládání ramp. S tímto přístupem mělo být možné namontovat rozptýleně instalované I/O moduly přímo vedle příslušných ramp a nosných příček. Pro redundantní připojení veškerých signálů decentrální periferie k řídicímu systému se dodavatel vybavení rozhodl pro protokol založený na ethernetu.

ILC 370 PN/M řídí všechny systémy instalované na trajektu pomocí protokolu PROFINET

ILC 370 PN/M řídí všechny systémy instalované na trajektu pomocí protokolu PROFINET

Řešení

Po rozsáhlém průzkumu trhu se vedení společnosti MacGregor rozhodlo pro společnost Phoenix Contact jako systémového dodavatele. Díky otevřenosti a flexibilitě programovacího softwaru PC Worx a vizualizačnímu nástroji Visu+ jsou totiž pokryty všechny požadavky. Kromě toho disponuje mnoho přístrojů rozsáhlého produktového portfolia specialisty na automatizaci nezbytnými námořními schváleními. Jako příklad zdařilé spolupráce lze uvést ro-ro trajekt Arc Dania s vybavením od společnosti MacGregor.

Na trajektu Arc Dania je zabudováno velké množství systémů od společnosti MacGregor – tzv. položky, např. zadní rampy, těsnění průzorů a ramp, dveře a pojezdové paluby pro přepravu automobilů. Aby zůstaly všechny systémy v případě chyby ovladatelné, aniž by bylo nutné přepnout na ruční provoz, musí být komunikace mezi položkami a řidicím systémem realizována tak, aby byla vysoce dostupná. Proto spojuje síť ethernet koncipovaná jako redundantní kruhová struktura všechny položky. Protokol redundance RSTP s Fast Ring Detection zajišťuje přepínací doby kratší než 500 ms.

Na přání zákazníka realizuje společnost MacGregor řídicí systém i redundantně. Na trajektu Arc Dania se používají výkonné řídicí jednotky Inline ILC 370 PN/M. V rozvaděčích, které patří ke každé položce, se nachází vazební člen sběrnice PROFINET, ke kterému jsou připojeny senzory (tlačítka, koncové spínače) a akční členy (hydraulické ventily) instalované na trajektu prostřednictvím I/O modulů. Kromě toho předává vazební člen sběrnice přijatá data prostřednictvím PROFINET v reálném čase řídicímu systému. Řídicí jednotku rovněž redundantně konstruovaného hydraulického čerpadla však neřídí vazební člen sběrnice, ale malá řídicí jednotka ILC 170 ETH. Tato jednotka vyměňuje data v normálním provozu jako vazební člen sběrnice s oběma hlavními ovládáními. V případě chyby však může hydraulické čerpadlo řídit soběstačně.

Systémy MacGreogor se vizualizují na propojce na dotykovém panelu

Všechny systémy MacGreogor se vizualizují na propojce na dotykovém panelu

Závěr

Posádka diagnostikuje stav všech položek namontovaných na palubě pomocí vizualizačního systému. Pracovníci tak mohou poznat, zda jsou rampy nebo dveře ještě otevřené. Vizualizace, která byla vytvořena nástrojem Visu+ , běží na panelovém počítači s dotykovým ovládáním a námořním schválením. Nahraje hodnoty k zobrazení pomocí OPC serveru z redundantního páru ovládání a zobrazuje je.

V případě potřeby je možné instalovat další panelové počítače do jiných oblastí. Černá skříňka lodi – tzv. Voyage Data Recorder (VDR) – má rovněž přístup k řídicím jednotkám a protokoluje stav zabudovaného vybavení.