Větrná elektrárna na pozadí bouřkových mraků

Měření zatížení v listech rotoru Robustní provedení snímače

Listy rotoru jsou vystaveny extrémním podmínkám prostředí a namáhání. V důsledku stále delších listů rotoru se zvyšují požadavky na jejich sledování. Řešení od společnosti Phoenix Contact neustále sleduje kmitání a zátěže listů rotoru větrné elektrárny. Při překročení nastavených mezních hodnot zazní alarm. Provozovatelé jsou tak vždy informováni o stavu listů rotoru.

Použití

Listy rotoru jsou jedním z klíčových prvků větrné elektrárny. Zejména kvůli stále delším listům význam sledování roste. Na listy rotoru působí obrovské dynamické síly, které mohou vést v průběhu životnosti ke strukturním škodám v jejich konstrukci. Díky stálému sledování kmitání a zátěží je případné poškození rozpoznáno včas. Pomocí těchto dat je možné řídit větrnou elektrárnu v souladu se zátěží, a tím minimalizovat zatížení listů. Poškození je včas rozpoznáno a lze je bez velkých nákladů odstranit. Díky záznamu historie zátěže dokážete odhalovat změny ve struktuře listu rotoru po celou dobu jeho životnosti.

List rotoru větrné elektrárny nad zelenou krajinou

Systém sledování rotoru (RM-S) Řešení pro stedování zátěže

Systém sledování rotoru (RM-S) měří průběh zatížení a ohybové momenty v listech rotoru větrných elektráren. Za tímto účelem se u paty listu z vnitřní strany nalepují tenzometrické pásky. Základním prvkem řešení je řídicí jednotka PLCnext Control od společnosti Phoenix Contact. Řídicí jednotka je připojena ke snímačům v listech rotoru přes přímo řazené moduly Axioline. Na ochranu zařízení před přepětím a zásahy bleskem se instalují příslušné svodiče pro vedení ke snímačům, anténní vstup routeru a pro napájení. Volitelně dovybavíte systém modemem pro přímou komunikaci. Navíc k rozhraním řídicí jednotky lze integrovat rozhraní PROFIBUS nebo CAN k připojení interní sběrnice.

Snímač systému sledování rotoru

RM-S: Robustní provedení snímačů

Snímače:
Společnost Phoenix Contact vyvinula speciální snímače, které jsou vhodné pro zvláštní podmínky uvnitř listu rotoru větrné elektrárny. Tyto snímače jsou vyrobeny natolik odolně, že je lze nainstalovat i v nejnáročnějších podmínkách a současně jsou dobře chráněny před vnějšími vlivy.
Signály připojených senzorů jsou zaznamenávány řídicí jednotkou. Při rychlém zpracování signálu se filtrují měřené veličiny a kontroluje se jejich věrohodnost. Navíc se z měřených hodnot určuje minimální, střední a maximální ohybový moment a počet otáček rotoru. Při překročení nastavených mezních hodnot je přes volně programovatelné digitální výstupy vydán alarm. Zpracovaná data jsou předávána nadřazené řídicí jednotce synchronně se snímáním signálu. Všechna data lze uložit prostřednictvím sítě do databáze Microsoft SQL nebo ve formátu CSV na SD kartu nebo na server FTP a vyhodnotit nezávislým systémem. RM-S navíc zaznamenává vzniklé soubory zátěží. Tvoření souboru zátěží slouží k zachycení amplitud kmitání po celou provozní dobu, které způsobují strukturní škodu listů rotoru. Tyto hodnoty umožňují odhad zbývající životnosti.

Technik na větrné elektrárně

Vhodné pro snadné dovybavení

Jako dodatečná výbava nebo pro novou stavbu:
Systém sledování rotoru lze naprojektovat přímo do elektrického systému nebo jím dodatečně vybavit stávající zařízení. Variantu Retrofit tvoří již nakonfigurovaný rozvaděč, který se instaluje do náboje a může být integrován prostřednictvím stávajících rozhraní do řídicí jednotky.

Volitelně je možné přenášet data přes modem přímo k provozovateli. U nových staveb je požadovaný hardware jako řídicí jednotka a I/O moduly přímo zapojen do rozvaděče nastavení listů větrné elektrárny. V tomto případě se software přenáší přes SD kartu na řídicí jednotku.

Vaše výhody:

  • Údržba podle stavu listů rotoru díky včasnému rozpoznání poškození
  • Nižší namáhání listů díky regulaci s optimalizovaným zatížením větrné elektrárny
  • Spolehlivý provoz díky robustním komponentám, vhodným pro podmínky ve větrných elektrárnách
  • Otevřený systém pro optimální integraci do stávajících systémů
Osobní kontakt
Zeptejte se nyní na individuální řešení!
Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.
Kontaktujte nás
Větrný tým v zimní krajině před větrnými elektrárnami