Blesky za větrnými elektrárnami

Měření proudu blesku pro větrné elektrárny Záznam dat prostřednictvím měření v reálném čase

Větrné elektrárny jsou často vystavovány zatížení způsobenému výboji blesků. Doposud bylo složité evidovat zásahy blesků a jejich sílu. S kompletním řešením od společnosti Phoenix Contact lze zásahy bleskem do listů rotoru větrné elektrárny přesně měřit a analyzovat. Souvislý dálkový dohled a spojení naměřených dat s provozními parametry větrné elektrárny poskytuje lepší výchozí bod pro rozhodování o preventivní údržbě.

Použití

Výboje blesku vedou u větrných elektráren k opakovanému poškozování listů a výpadkům elektroniky. Zásahy však většinou nelze přímo rozpoznat, příp. zachytit. Z toho důvodu jsou listy rotoru vizuálně kontrolovány z hlediska zásahu blesku. Navíc se důsledně vyměňují svodiče, protože mohou odvést pouze omezený počet zásahů bleskem. Tato opatření jsou časově i finančně náročná. Ideálním řešením je použití systému měření proudu blesku. To zachytí důležité hodnoty rázových proudů blesku. Získané informace pomohou rozhodnout o potřebě kontrolních a servisních zásahů.

Konstrukce systému měření proudu blesku ve větrné elektrárně

Použití systému LM-S na větrné elektrárně

Systém měření proudu blesku (LM-S) Řešení pro měření proudu blesku

Systém měření proudu blesku (LM-S) od společnosti Phoenix Contact rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry rázových proudů blesku. Z nich lze vyvodit závěry o skutečné zátěži zařízení.

Systém měření proudu blesku lze do sítí připojit pomocí modemu nebo přes integrované ethernetové rozhraní. Integrace do stávajícího řídicího systému probíhá jednoduše vyvoláním IP adres. Provozovatele zařízení může o zásahu bleskem systém LM-S informovat zasláním alarmu v podobě SMS. Podrobné informace o zásahu bleskem lze zobrazit prostřednictvím webového prohlížeče. Provozovatel včas rozpozná stav svodičů a může s předstihem naplánovat a provést údržbu. Dosáhnete tak trvalého provozu vaší větrné elektrárny.

Snímač systému měření proudu blesku s vyhodnocovací jednotkou

Snímač systému měření proudu blesku s vyhodnocovací jednotkou

Snímače:
Senzory systému měření se instalují na svodiče. Při zásahu bleskem se díky rázovému proudu vytvoří kolem vodiče magnetické pole, které senzor zaznamená. Systém pošle naměřené hodnoty pomocí optického vlákna vyhodnocovací jednotce. Ta určí pomocí získaných hodnot maximální sílu proudu blesku spolu se strmostí proudu blesku, nábojem a specifickou energií.

Blesky za blikající větrnou elektrárnou

Zásahy bleskem opakovaně poškozují listy rotoru

Dodatečné vybavení:
Kompletní řešení umožňuje bez velkých nákladů přizpůsobit systém stávající konstrukci. Díky integrovanému napájení a přepěťové ochraně pro komunikaci je integrace skutečně snadná. Vedení k snímačům dodáváme v délkách od 10 m do 100 m. Stačí pouze namontovat připojovací skříň a zasunout do přístroje vedení pomocí připravených přívodů. Speciální nástroje nejsou zapotřebí.

Vaše výhody:

  • Podrobně informující diagnostika díky okamžitému získávání detailních dat prostřednictvím měření v reálném čase
  • Užitečný podklad pro rozhodování o údržbě díky dálkovému dohledu
  • Jednoduchý datový výstup a konfigurace díky integrovanému webovému serveru
  • Napojení do standardních síťových systémů prostřednictvím rozhraní RJ45
Osobní kontakt
Zeptejte se nyní na individuální řešení!
Rádi vám poradíme a vyjasníme s vámi vaše specifické projektové požadavky.
Kontaktujte nás
Větrný tým v zimní krajině před větrnými elektrárnami