Bechtle: Garáž pro zaměstnance s nabíjecími stanicemi pro 50 elektromobilů

Garáž pro zaměstnance s nabíjecími stanicemi pro 50 elektromobilů

V nové garáži společnosti Bechtle AG lze nabíjet 50 elektromobilů

Přehled

  • Bechtle AG, největší firma pro vývoj systémových IT řešení v Německu, začlenila do své strategie udržitelnosti téma elektrifikace vozového parku.
  • Do nové garáže by mělo být integrováno 50 nabíjecích stanic, které budou napájeny fotovoltaickým zařízením na střeše.
  • Kvůli specifickým stavebním podmínkám vyřešila společnost RTB GmbH & Co. KG nabíjení pomocí technologie nabíjení a komponentů od společnosti Phoenix Contact.
  • Řešení nabíjení vozového parku v garáži podporuje rozšíření vozového parku elektromobilů ve společnosti Bechtle.

Použití

V rámci výběrového řízení na novou garáž pro zaměstnance byla požadována možnost nabíjení pro 50 elektromobilů. Dalšími požadavky byla snadná rozšiřitelnost, transparentní vyúčtování a systém řízení využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Současné garáže z ocelového skeletu nejsou vyplněny nosnými stěnami a vertikální ocelové sloupy a příčné výztuhy se vyznačují otevřenou konstrukcí. Použití stojanu na podlaze by vyžadovalo ochranu proti kolizi, která zabere cenný prostor a má za následek vznik dalších nákladů. Pro nástěnný box chybí nosná stěna. Pro montáž nabíjecích stanic tedy byly k dispozici pouze štíhlé ocelové sloupy.

Od nabíjecích stanic se očekává, že budou bezpečné, spolehlivé a budou esteticky zapadat do celkového architektonického obrazu. Na elektrických zařízeních v komerčním sektoru je navíc nutné pravidelně provádět revize a náklady na jejich provoz by se neměly lineárně zvyšovat s počtem nabíjecích stanic.

Ochranné a spínací přístroje v centrálním rozvaděči

Řídicí komponenty i ochranné a spínací přístroje v centrálním rozvaděči

Řešení

„Generálním dodavatelem stavby garáže byla stavební společnost Goldbeck z Bielefeldu,“ uvedl Rainer Kury. „Do parkovacího prostoru mělo být instalováno jen to nejnutnější.“ Samotná nabíjecí stanice tedy sestává pouze z nabíjecí zásuvky typu 2, čtečky RFID pro identifikaci uživatele a lokálních LED, které slouží jako ukazatel stavu. Ochranné a spínací přístroje, řídicí jednotka nabíjení a elektroměry jsou umístěny v centrálním rozvaděči.

„Protože v samotné nabíjecí stanici nejsou instalovány žádné aktivní výkonové součásti, omezuje se údržba jednotlivých nabíjecích stanic na pouhou vizuální a funkční kontrolu,“ uvádí Torsten Kocher z oddělení správy majetku společnosti Bechtle AG v Neckarsulmu. Pokud se žádné vozidlo nenabíjí, nevyskytuje se v samotné nabíjecí stanici napětí nad 12 V. Kontrola kritických ochranných a spínací přístrojů se provádí v centrální technické místnosti.

U řídicích jednotek nabíjení zvolil specialista na elektromobilitu RTB systém řízení nabíjení CHARX control basic od společnosti Phoenix Contact – v kombinaci se systémem dohledu chybového stejnosměrného proudu CHARX control rcm. Tato kombinace zajišťuje vysokou dostupnost a eliminuje zbytečné servisní zásahy pomocí funkce automatického resetu po zbytkovém proudu, který způsobí vozidlo. Pomocí standardního rozhraní RS 485 s protokolem Modbus/RTU lze po úspěšné identifikaci aktivovat příslušné procesy nabíjení.

Grafické znázornění systému CHARX control basic a elektroměru v rozvaděči

Řízení nabíjení CHARX control basic a elektroměr v rozvaděči se ovládají prostřednictvím počítače

Záznam aktuálního nabíjecího proudu a výkonu i dosud nabité energie zajišťují elektroměry EEM-350, které rovněž pocházejí od společnosti Phoenix Contact. Výhodou je certifikace MID těchto přístrojů. Elektroměry jsou proto vhodné pro transparentní vyúčtování nabíjení.

„K tomuto systému jsme také připojili systém navádění k parkovacímu stání, který například umožňuje sledování parkovacích míst a dynamickou navigaci uživatele na cestě garáží k nejbližšímu volnému parkovacímu stání,“ doplňuje pan Kocher. „Díky tomu je parkování ještě pohodlnější.“

Solární moduly na střeše garáže ve společnosti Bechtle

Solární moduly na střeše garáže vyrábějí energii pro nabíjení vozidel

Závěr

Z kombinace příslušných klíčových kompetencí společností působících v oblasti techniky navádění k parkovacím místům, nabíjecí technologie a fakturačních procesů bylo možné realizovat řešení, které je ideální pro nabíjení vozového parku v garáži. Při tom bylo přihlédnuto ke všem stavebním a servisním aspektům.

Byly také optimalizovaně využity obnovitelné zdroje energie. „Naše zařízení funguje od prvopočátku bez problémů,“ rekapituluje Torsten Kocher. „Řešení od firmy RTB, které používáme s komponenty od společnosti Phoenix Contact, je natolik vyzrálé, že podporuje rozšíření našeho vozového parku elektromobilů.“

Kontakt (cs)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
+420 542 213 401