Použití čerpadla s trubkami a armaturami

Mějte stále přehled o čerpadlech díky úspornému měření činného výkonu

Důležitým cílem v sytémech s čerpadly je optimalizace cyklů údržby a zvýšení dostupnosti pomocí specifických ochranných opatření.

Rozpoznejte včas kritické stavy přetížení svého čerpadla nebo zařízení bez dodatečné senzoriky, např. rozpoznání běhu čerpadla nasucho nebo přetížení motoru.

Procesní data jako hodnoty výkonu, provozní hodiny a spínací cykly zaznamenávejte bezpečně a přenášejte je na úroveň řízení.

Splníte tak své individuální požadavky na digitalizaci a Průmysl 4.0.

Intralogistika: Použití čerpadla s trubkami a armaturami

Spolehlivé sledování – přesné a rychlé řízení

  • Úsporné měření činného výkonu pro rozpoznání všech kritických stavů zátěže vašeho čerpadla nebo zařízení
  • Zjištění a přenos procesních dat na úroveň řízení za pomoci brány sběrnice
  • Prahy spínání a hlášení s nastavitelnými parametry vám umožní individuální a spolehlivé sledování procesů

Monitorování čerpadel a servopohonů: prediktivní údržba rotujícího zařízení

Čerpadla a servopohony se nacházejí např. v procesně technických zařízeních. Management motoru od společnosti Phoenix Contact dohlíží u čerpadel a motorů na přetížení a nedostatečné zatížení, funkci, znečištění a opotřebení. Tak chráníte např. trvale čerpadla, servopohony, ventilátory i obráběcí stroje. Realizuje se dohled prostřednictvím volně nastavitelných parametrů spínacích prahů a prahů hlášení. Prahy pro oba směry otáčení mohou být nastaveny identicky nebo každý zvlášť. Pro připojení k systémům polní sběrnice jsou k dispozici komunikační moduly pro veškeré běžné standardy: PROFINET, PROFIBUS nebo Modbus/TCP. Zaznamenaná data procesu je možné navíc na základě konceptu NOA (otevřená architektura NAMUR) přenést pomocí bočního kanálu automatizační pyramidy do cloudu.

Příklad použití procesního zařízení s čerpadly a servopohony
Příklad použití: oráběcí nástroj

Monitorování obráběcích strojů: předcházení prostojům a nákladným opravám

Pokud některý obráběcí stroj vypadne, vznikají často dlouhé prostoje kvůli výměně motoru nebo hnacího prvku. Obojí zpravidla tvoří velké mechanické jednotky. Pokud se porucha týká velkého motoru nebo komplexního stroje, je nutné započíst ještě delší dobu stání, protože málokterý provozovatel má na skladě nákladný motor. V případě speciálně vyrobených strojů může navíc dojít k tomu, že výrobce nebude mít příslušný náhradní díl skladem.
Správa motoru rozpozná přetížení, a ochrání tak obráběcí stroj. Bude-li např. na frézce nastaven příliš velký posuv, může v nejhorším případě dojít ke zlomení nářadí. Řešením je výkonový práh podle nastavených parametrů. Práh hlášení navíc signalizuje blížící se opotřebení nástroje.

Softwarový box systémového softwaru IFS-CONF

IFS-CONF – systémový software pro konfiguraci a dohled

Parametrizace správy motoru probíhá velmi jednoduše prostřednictvím intuitivního systémového softwaru IFS-CONF od společnosti Phoenix Contact na základě konceptu FDT/DTM. Pro připojení k systémům polní sběrnice jsou k dispozici komunikační moduly pro veškeré běžné standardy: PROFINET, PROFIBUS nebo Modbus/TCP. Konfigurace probíhá rovněž pomocí softwaru IFS-CONF, která zahrnuje praktický simulační režim pro otestování systému