CHARX manage – řízení nabíjení a zatížení pro nabíjecí stanice a nabíjecí parky

Řízení nabíjení a zatížení pro nabíjecí stanice a nabíjecí parky

Řiďte svou nabíjecí infrastrukturu za pomoci služby CHARX manage. Škálovatelný software optimalizuje provoz vašich nabíjecích stanic, zvyšuje dostupnost a umožňuje přesné vyúčtování postupů nabíjení přes službu Open Charge Point Protocol (OCPP). Řízení zatížení distribuuje dostupný připojovací výkon podle pravidel do všech nabíjecích míst, takže se elektromobily nabíjejí podle potřeby a domovní přípojka je optimálně vytížena a chráněna před přetížením.

Více informací

Vaše výhody

  • Integrované řízení zatížení předchází drahým výpadkům a zajišťuje dostupnost sítě nabíjecích stanic
  • Jednoduché uvedení do provozu, konfigurace a monitotrování nabíjecích stanic pomocí webového prohlížeče
  • Intuitivní dotykové ovládání pro řidiče elektroautomobilů je umístěné na centrálním terminálu
  • Perspektivní a flexibilní díky škálovatelným licencím a snadnému přidávání nových nabíjecích míst
  • Flexibilní připojení systémů řízení budov a backendových systémů

Optimalizujte provoz svých nabíjecích stanic Řiďte svoji síť nabíjecích stanic s CHARX manage

Parkovací garáž s mnoha nabíjecími místy, kde se nabíjí elektromobil (BMW i3)
Schéma parkoviště s řízením zatížení pro různá nabíjecí místa elektromobilu
Schéma parkoviště s řízením zatížení a nastavením priority určitých nabíjecích míst
Grafické zobrazení mechanismu působení Open Charge Point Protocol (OCPP) pro připojení ke cloudovým službám při řízení sítě nabíjecích stanic
Nabíjecí stanice před budovou jsou propojené s řízením budov
Parkovací garáž s mnoha nabíjecími místy, kde se nabíjí elektromobil (BMW i3)

Se zvyšujícím se počtem elektromobilů roste i potřeba možností nabíjení. Parkoviště a parkovací domy se stále častěji vybavují nabíjecími stanicemi. Plánovači, zřizovatelé a provozovatelé takových sítí nabíjecích stanic stojí před těžkým úkolem: s omezeným síťovým připojením v daném místě docílit optimálního nabíjecího výkonu pro každé nabíjecí místo. Současně musí zajistit dostupnost a bezpečnost a zohlednit jiné spotřebitele a výrobce. S CHARX manage tuto výzvu zvládnete. Spravujte až 50 nabíjecích míst a optimalizujte jejich provoz.

Schéma parkoviště s řízením zatížení pro různá nabíjecí místa elektromobilu

Vysoce efektivní řízení zatížení rozvádí dostupný připojovací výkon rovnoměrně až k 50 AC a DC nabíjecím místům. Tím chrání vaše síťové připojení před přetížením a rozvodnou síť před nesouměrným zatížením.

Schéma parkoviště s řízením zatížení a nastavením priority určitých nabíjecích míst

Místo rovnoměrného rozdělení nabíjecího výkonu na všechna nabíjecí místa můžete jednotlivé uživatele preferovat ve čtyřech stupních. To může být užitečné např. u krátkodobě parkujících nebo VIP hostů.

Grafické zobrazení mechanismu působení Open Charge Point Protocol (OCPP) pro připojení ke cloudovým službám při řízení sítě nabíjecích stanic

Pomocí integrovaného protokolu Open Charge Point Protocol (OCPP) vytvoříte připojení ke cloudovým službám, jako je ověření uživatele nebo přenos údajů o nabíjení pro vyúčtování.

Nabíjecí stanice před budovou jsou propojené s řízením budov

Pokud nabíjecí stanice patří k infrastruktuře budovy, měly by se připojit k řízení budovy. To dynamicky přiděluje síti nabíjecích stanic dostupný nabíjecí proud podle potřeb jiných spotřebičů.

Reference zákazníka
CHARX manage v praxi
Řešení výroby obnovitelné energie ze slunce, větru a biomasy poskytuje společnost GP Joule i pro elektromobilitu. S naším softwarem CHARX manage vytvořila společnost GP Joule flexibilní řízení zatížení – pro firemní parkoviště i pro zákazníky.
Více informací
Letecký snímek GP Joule: síť nabíjecích stanic s inteligentním řízením zatížení

Prohlášení zákazníka

Společnost GP Joule používá CHARX manage jako řešení řízení zatížení pro firemní parkoviště
Společnost GP Joule se rozhodla pro CHARX manage YouTube

Pohodlná správa Intuitivně několika kliknutími

Svou síť nabíjecích stanic budete jednoduše uvádět do provozu, konfigurovat, řídit a monitorovat pomocí webového prohlížeče. Pomocí několika kliknutí budete spravovat uživatele a nabíjecí místa, schvalovat nabíjecí procesy a vyřídíte i mnohem více – buď klasicky na stolním PC, nebo na cestách na tabletu pomocí bezpečného VPN připojení. Intuitivní webové rozhraní tak spojuje všechny funkce pro provozovatele zařízení, servisní techniky a obslužný personál.

Pracovníci ve spínací centrále řídí síť nabíjecích stanic pohodlně s CHARX manage pomocí webového prohlížeče
Řiďte a dohlížejte na svou síť nabíjecích stanic pohodlně pomocí webového prohlížeče
Snímek obrazovky webové aplikace CHARX manage: Přehled řídicího panelu
Řídicí panel vám poskytuje přehled a kontrolu nad všemi nabíjecími místy
Snímek obrazovky webové aplikace CHARX manage – konfigurace dvou zátěžových obvodů
U větších instalací můžete nakonfigurovat dva zátěžové obvody
Snímek obrazovky webové aplikace CHARX manage: Přidání nových nabíjecích míst
Rozšiřte svou síť nabíjecích stanic přidáním nových nabíjecích míst
Snímek obrazovky webové aplikace CHARX manage: Udělení oprávnění pro nabíjení
Přidělujte RFID tagy, a poskytujte tak místní oprávnění pro nabíjení
Snímek obrazovky webové aplikace CHARX manage: Lokální vyúčtování a diagnostika
Exportujte data všech nabíjecích procesů ve formátu CSV

Jednoduché nabíjení Navigace uživatele pomocí dotykového rozhraní

Na přání budou uživatelé vašich nabíjecích stanic vedeni na centrálním terminálu pomocí dotykového rozhraní od ověření až po ukončení nabíjecího procesu. Během procesu nabíjení zaznamenává CHARX manage všechny relevantní údaje o energii a transakční data, ukládá je do lokální SQL databáze a předává je prostřednictvím protokolu OCPP poskytovateli backendu. Na vyžádání opatříme dotykové rozhraní vaším logem a preferovanými barvami – pro ještě lepší prezentaci značky a image sítě nabíjecích stanic.

Muž obsluhuje dotykový displej centrálního terminálu sítě nabíjecích stanic, vedle stojí elektromobil se zasunutým nabíjecím kabelem
Na terminálu jsou řidiči elektromobilů vedeni intuitivně pomocí dotykového rozhraní
Obrazovka softwaru sítě nabíjecích stanic: Autorizace, např. pomocí RFID karty
Krok 1: Autorizace, např. pomocí karty RFID
Obrazovka softwaru sítě nabíjecích stanic: Výběr nabíjecího místa
Krok 2: Výběr nabíjecího místa
Obrazovka softwaru sítě nabíjecích stanic: Uživatel je vyzván, aby připojil své vozidlo pomocí nabíjecího kabelu
Krok 3: Připojení vozidla
Obrazovka softwaru sítě nabíjecích stanic: Během postupu nabíjení se zobrazují hodnoty jako např. aktuální nabíjecí výkon
Krok 4: Nabíjení vozidla

Inteligentní připojení Vzájemné propojení sítě nabíjecích stanic a budovy

Volitelně můžete CHARX manage připojit k systému řízení budovy a energie, např. Emalytics od společnosti Phoenix Contact. Díky dynamickému zadání maximálního nabíjecího proudu a výměně dalších dat v reálném čase zdokonalíte soulad mezi budovou a sítí nabíjecích stanic a cíleně tím zabráníte špičkám zatížení. Tak můžete elektromobily s nulovými emisemi CO₂nabíjet vlastním fotovoltaickým proudem. Zároveň zajistíte, že pro spotřebiče v budově zůstane jako rezerva zachováno dostatečné množství energie.

Řízení v budově s různými digitálními ikonami a tabletem s panelem pro řízení budov
Integrujte své nabíjecí stanice do řízení budovy
Schéma: Integrace sítě nabíjecích stanic do řízení budovy se softwarem Emalytics
Emalytics umožňuje inteligentní vizualizaci a řízení nabíjecího procesu
Schéma: Monitorování a analýza všech výrobních a spotřebních dat pro optimální rozvod energie
Rozvádějte energii na základě potřeby a snižte své náklady
Schéma: Využití elektromobilů jako mobilních akumulátorů energie
Využijte elektromobily jako akumulátory energie a zamezte špičkám zatížení
Různá loga komunikačních protokolů k připojení CHARX manage: KNX, EnOcean, BACnet, LonMark, PROFINET, Modbus
CHARX manage je možné připojit přes I/O i s jinými systémy

Investice do budoucnosti Se škálovatelným licenčním modelem flexibilně rozšíříte síť svých nabíjecích stanic až na 50 nabíjecích míst

Příklad konstrukce sítě nabíjecích stanic s připojením budovy a backendu

Příklad konstrukce sítě nabíjecích stanic s připojením budovy a backendu

Vytvořte s námi svou síť nabíjecích stanic A takto to funguje

1. Výběr softwarové licence
V závislosti na velikosti své sítě nabíjecích stanic získáte odstupňované softwarové licence pro 5 až 50 nabíjecích míst. Pro pozdější rozšíření získáte výhodné licence na aktualizace. Investujete tak do budoucnosti a můžete flexibilně rozšiřovat své možnosti nabíjení.

2. Výběr průmyslového PC
Podle architektury sítě nabíjecích stanic si zvolíte mezi dvěma vhodnými průmyslovými počítači s odpovídajícím hardwarovým výkonem: panelový počítač vyberte pro centrální ověření s dotykovým ovládáním na terminálu. Skříňový počítač je správnou volbou pro sítě nabíjecích stanic bez ověřování nebo s decentrálním ověřováním přímo u každého nabíjecího místa. Poté na počítači během několika minut instalujete software.

3. Výběr řídicí jednotky nabíjení
Pro různé typy nabíjení a potřebné rozsahy funkcí nabízíme kompatibilní řídicí jednotky nabíjení a řadu dalších komponent pro konstrukci vašich nabíjecích míst. K průmyslovému počítači je připojíte pomocí ethernetu.

Pracovník se zákazníkem během poradenského rozhovoru o produktech elektromobility

Máte zájem? Rádi vám poradíme

Sladíme s vámi vaše projektové požadavky a poté vám pomůžeme při výstavbě a zesíťování vašich nabíjecích stanic i při připojování vaší sítě nabíjecích stanic k poskytovatelům backendu a systémům řízení budovy.

Kontaktujte nás.