Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje

Spouštěče motoru a elektronické spínací přístroje

Spínání spouštěčů motoru a reverzace motoru rychle a spolehlivě. U nás získáte spouštěče motoru pro spínání a reverzaci asynchronních motorů i DC motorů. Elektronické spínače, např. polovodičové spínače, spínají bezhlučně a bez opotřebení odporové a indukční zátěže. Použitím našich spínačů zvýšíte dostupnost zařízení a využijete všechny výhody jednoduché manipulace.

Více informací

Produktová řada

Hybridní spouštěč motoru na montážní liště

Hybridní spouštěč motoru

Hybridní spouštěč motoru S kompaktními hybridními spouštěči motorů můžete motory rychle a spolehlivě spínat a provádět reverzaci.

S kompaktními hybridními spouštěči motorů samostatně, modulárně a propojitelně spínáte motory – a navíc bezpečně a spolehlivě. Přístroje se používají všude tam, kde je důležitá reverzace a ochrana třífázových asynchronních motorů o výkonu 50 W až 3 kW. Nabídku produktů hybridních spouštěčů motorů tvoří přímé a reverzační startéry dostupné s různými funkcemi, např. nouzovým zastavením nebo ochranou motoru.

Spouštěče pro stejnosměrné motory na montážní liště

Spouštěče pro stejnosměrné motory

Spouštěče pro stejnosměrné motory Spínejte stejnosměrné motory rychle a spolehlivě

Elektronická výkonová relé a zátěžová reverzační relé umožňují rychlé přepínání stejnosměrných motorů. Reverzační relé bez opotřebení reverzují a brzdí stejnosměrné motory až 24 V/10 A. Využijte výhod jednoduchého propojení díky integrovanému blokovacímu obvodu a propojení zátěže.

Polovodičové stykače na montážní liště

Polovodičové stykače

Polovodičové stykače Polovodičové stykače – bezhlučné a spolehlivé pro každou síť střídavého napětí

Polovodičové stykače výrazně překonávají mechanické stykače v rychlosti spínání, životnosti a odolnosti. Pracují spolehlivě a se stabilními spínacími časy i v prašném nebo chemicky agresivním prostředí. Spínají odporové a indukční zátěže bezhlučně a bez opotřebení. Polovodičové stykače z řady CONTACTRON nabízíme pro jednofázové nebo trojfázové sítě, u některých typů i s reverzní funkcí.

Varianty motorového spouštěče na montážní liště

Motorový spouštěč

Motorový spouštěč Připojit, nastavit a spustit: nový motorový spouštěč s mimořádně intuitivním ovládáním

Toto kompaktní řešení nabízí všechny potřebné funkce pro různé rychlosti otáčení, pozvolný rozběh a bezpečné zastavení pomocí funkce Safe Torque Off (STO). Bezpečný, snadný a účinný provoz třífázových asynchronních motorů je důležitým cílem mnoha projektů. Motorový spouštěč CONTACTRON umožňuje jednoduchý provoz s různými otáčkami od normální rychlosti přes plazivou rychlost a pozvolný rozběh až po energetickou účinnost a funkci rampy.