Systém řízení budovy s řadičem Building IoT

Systém řízení budovy

Se systémem řízení budovy Emalytics nabízíme platformu pro všechny centrální prvky digitální infrastruktury vaší budovy. Emalytics spojuje zařízení pro správu a obsluhu i monitorování energie do jedné inteligentní platformy. S rámcem založeným na IoT můžete data a informace všech jednotlivých dílčích subsestav řídit, vyhodnocovat a zpracovávat dle svých potřeb. Profitujte z jednoduchého inženýringu a jedné platformy pro všechny procesy a aplikace ve vaší budově.

Více informací
Go to Product Detail Page for item 1589257
EM-VIEW DP UNL - Systém řízení budov
EM-VIEW DP UNL - Systém řízení budov
1589257

Runtime licence pro Emalytics View pro vizualizaci až neomezeného počtu Niagara datových bodů, tato licence není časově omezena.
Upozorňujeme, že při nákupu této licence je třeba uvést následující údaje: ID hostitele počítače, na kterém běží Emalytics View a e-mailovou adresu, na kterou má být licence zaslána.

Praktické využití systému řízení budov Emalytics založeného na IoT

Praktické využití systému řízení budovy Emalytics

Vaše výhody

  • Rámec pro automatizaci, monitorování, záznam dat a také pro bezpečnou konektivitu systémů, zařízení a komponent
  • Zvyšování efektivity provozu díky zajištění bezporuchového provozu budovy
  • Ochrana investic: díky technologii zaměřené na budoucnost lze kdykoli provádět aktualizaci a upgrade

Řešení Emalytics – jednoduchý inženýring pro všechny aplikace budovy

Systém Emalytics je možné vytvořit z prvků řízení, automatizace, zobrazení a cloudu. Se systémem řízení Emalytics jako hardwarem a automatizací jako softwarem probíhá integrace a inženýring všech dat, procesů a aplikací budovy. Vizualizace, obsluha, reportování a analýza těchto dat se realizuje prostřednictvím Emalytics View. Cloud nabízí zastřešující prostředí k analýze dat založené na umělé inteligenci a správu energie pro celý projekt.

Přehled platformy Emalytics

Interaktivní obrazová mapa: Přehled platformy Emalytics
Vizualizace, reportování, analýza
Pomocí Emalytics View můžete vizualizovat všechny údaje zaznamenané ve vaší budově a zobrazovat celou budovu a půdorysné pohledy ve své aplikaci. Vytvořte si individuální obrazovky ke zobrazování, vyhodnocování a srovnávání svých dat.
Více informací o Emalytics View
Vizualizace, reportování, analýza
Analýza dat založená na umělé inteligenci
S cloudem Emalytics Cloud můžete pomocí digitálních dvojčat komponent provádět monitorování topných a větracích systémů, klimatizací, energeticky podmíněných zařízení a také energetických sítí, jako jsou sítě dálkového vytápění a chlazení.
Více informací o cloudu Emalytics Cloud
Analýza dat založená na umělé inteligenci
Integrace a technika
S platformou IoT Emalytics Automation můžete vzájemně bezproblémově propojovat všechny oblasti a převádět svá data do jednotného formátu. Díky tomu jsou data stále dostupná ve stejné struktuře bez ohledu na to, z jakého pocházejí zdroje, případně prostřednictvím jakého protokolu nebo sběrnicového systému byla přenesena.
Více informací o Emalytics Automation
Integrace a technika
Integrace služeb třetích stran
Řízení procesů probíhá propojeně v síti napříč všemi úrovněmi až po integraci služeb třetích stran (Third Party Services), jako např. elektromobilita nebo fotovoltaika.
Integrace služeb třetích stran
Řadič Building IoT ILC 2050 BI

Řadič Building IoT ILC 2050 BI

Řídicí jednotka Emalytics Fyzická komunikace

Centrálním klíčovým prvkem systému řízení budov je řídicí jednotka Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Řídicí jednotka funguje společně s širokým portfoliem vhodných modulů jako spojovací článek mezi běžnými sběrnicovými protokoly na úrovni pole a otevřeným světem IoT, který řízení budovy otevírá všechny možnosti moderních IT systémů.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrace a technika

Emalytics Automation je platforma IoT, na níž se data všech specializací normalizují na jednotný formát. Zaznamenané datové údaje jsou definovány pouze jednou, a jsou tak dostupné celému systému. Datový údaj se stává datovým informačním objektem přístupným v rámci celé sítě – bez ohledu na to, zda v řídicí jednotce, na serveru pro vizualizaci, nebo na dalších přístrojích. Všechna data jsou tak k dispozici ve stejné struktuře.

Vizualizace budov pomocí Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Vizualizace, reportování a analýza

Vizualizační platforma Emalytics View na bázi prohlížeče nabízí rozsáhlou paletu nástrojů k vytvoření vaší individuální vizualizace budovy a řídicího panelu. Vytvořte si individuální obrazovky ke zobrazování, vyhodnocování a srovnávání dat jednotlivých specializací nebo distribuce jednotlivých nemovitostí. K dispozici máte již hotové knihovny, ke kterým se můžete dostat v rámci platformy. Použití standardních webových technologií umožňuje volitelný koncept obsluhy.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Anylýza dat a správa energie na základě umělé inteligence

Díky inteligentnímu přístupu Plug & Play dokážeme velmi rychle vytvořit optimální předpoklady pro udržitelné, transparentní a efektivní budovy.

Collector
Cloudová platforma nabízí konektivitu všech dat v jednom cloudu a jejich poskytování a nepřetržité monitorování.
Analyzer
Funkce analyzování dat nabízí kompletní digitalizovanou optimalizaci provozu vaší budovy nebo nemovitostí pomocí umělé inteligence. Tento doplněk je nástroj na základě umělé inteligence pro automatické a nepřetržité monitorování, datovou analýzu a vyhodnocování komplexního provozu budovy.
Control
Tento nástroj nabízí automatickou optimalizaci provozu z cloudu. Moderní algoritmy a umělá inteligence zajišťují udržitelný a hospodárný provoz systému a také dokonalou atmosféru pohody pro uživatele.

To vám nabízí Emalytics.

Systém řízení budov Emalytics založený na IoT
Systémová integrace v technice budov
Propojení oborů do sítě pomocí Emalytics
Systém řízení budov Emalytics založený na IoT

Neomezená integrace
Externí připojení prostřednictvím běžných protokolů jako KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL aj. se zobrazují v systému Emalytics. Uživatel má k dispozici více než 300 ovladačů i k připojení do téměř všech specializací.

Škálovatelný licenční model pay-per-use
Platí se pouze fyzikálně nebo komunikačně spojený datový bod. Je tedy možné další zpracování dat v systému.

Systémová integrace v technice budov

Programování bez kompilování
Řadič Emalytics IoT můžete přeprogramovat online za provozu. Změna aplikace je v aplikaci viditelná ihned, bez přerušení provozu. Alternativně můžete vyvíjet offline aplikace, které se nejdříve testují a poté se obvyklým způsobem aktivují online na příslušných řadičích IoT.

Programovací prostředí pro nastupující do IEC
Rychlý přestup ze standardu IEC 61131 (PLC) umožní kromě programovacího rozhraní blízkého IEC také rozsáhlá paleta (knihovny) v CFC/FUP.

Java pro uživatele vyšších programovacích jazyků
V rozhraních je k dispozici i Java jako vyšší programovací jazyk. Tak je v rámci systému Emalytics možný okamžitý další vývoj bez dalších adaptérů nebo rozhraní.

Propojení oborů do sítě pomocí Emalytics

Možnost mít celý projekt pod jedním rozhraním
Na rozdíl od obvyklých automatizačních systémů, které jsou v síti propojeny z jednotlivých řídicích jednotek za pomoci systémů polní sběrnice, pracuje Emalytics jako systém nad všemi přístroji IoT. To znamená, že všechny datové body, fyzikální i komunikační, mohou být v systému přístupné všem účastníkům systému bez dalšího přeprogramování nebo bran.

Inženýringový nástroj je k dispozici v 64bitové verzi
Celková oblast paměti PC nebo laptopu a s ní dostupný hardware je využíván v plném rozsahu. Volitelně je k dispozici 32bitová verze.

Aktualizaci firmwaru lze organizovat centrálně
ILC 2050 BI beze zbytku dodržuje pravidla standardů informační techniky. To se týká nejen výlučné komunikace s cloudovými službami, ale i zohlednění standardních pravidel kybernetické bezpečnosti jako TLS1.2 a aktuálního konceptu upgradu firmwaru (patches) nebo aktualizace firmwaru, který je možné organizovat centrálně a lze jej rozbalit.

Komplexní produktové portfolio pro automatizaci budov

Řídicí jednotka Building-IoT-Controller v rozvaděči
Moduly DALI pro automatizaci budov
Pracovník provádějící elektroinstalaci u rozvaděče
Řídicí jednotka Building-IoT-Controller v rozvaděči

Modulární koncepce naší řídicí jednotky Building-IoT-Controller umožňuje zvolit přesně takový počet požadovaných I/O, které jsou potřeba ve vašem projektu. Pokud se váš projekt rozšiřuje, lze připojit další moduly. Přitom jsou k dispozici moduly pro všechna důležitá rozhraní budovy včetně digitálních a analogových, DALI, počítání impulzů, metrové sběrnice, vícebodové sběrnice, sériových rozhraní a mnoha dalších. Seznamte se s naším portfoliem pro plynulou integraci do stanice Inline.

Přejít nyní k modulům I/O
Moduly DALI pro automatizaci budov

Světlo hraje v našem životě důležitou roli a ovlivňuje naši náladu, soustředěnost a výkonnost. Optimálně osvětlené prostředí přispívá k lepšímu učení a k příjemné pracovní atmosféře. Osvětlení současně představuje jednu z významých položek nákladů budovy. Komplexní řízení osvětlení umožňuje optimalizaci uživatelského komfortu a vysokou energetickou účinnost. Jako součást řešení Emalytics nabízíme pro automatizaci budov komfortní řešení pro používání DALI.

Nyní přejít k modulům DALI
Pracovník provádějící elektroinstalaci u rozvaděče

Díky celosvětově propojeným týmům a spolupráci v oboru jsme vaším spolehlivým partnerem v oblasti techniky budov a instalační techniky. Jakožto průkopníci digitalizace vyvíjíme své produkty a řešení vždy podle nejnovějšího stavu techniky – inovativně, s dlouhou životností a bezpečně pro budoucnost. Seznamte se s naším rozsáhlým portfoliem produktů pro vaše osobní stanovení úkolů.

Zjistěte nyní více o elektroinstalaci a elektronice
Další informace
Realizujte s námi správu budovy založené na IoT
Zjistěte více o našem systému správy budov a o našem rozsáhlém portfoliu produktů pro vaše osobní stanovení úkolů.
Nechte si nyní nezávazně poradit
Pracovnice služeb u telefonu