Signalizační světla

Signalizační světla

Společnost Phoenix Contact nabízí signalizační světla pro nejrůznější aplikace v interiéru i exteriéru.
Využijte modulární signalizační sloupky pro jednoznačné zobrazení stavů svých strojů a zařízení v investiční výstavbě. Vyberte si mezi optickou a akustickou signalizací.
Signalizační světla vyvinutá speciálně pro námořní použití se hodí pro náročné venkovní podmínky u plavebních komor, u mostů či v přístavech.

Více informací
Signalizační sloupky o průměru 50 mm a 70 mm

Signalizační sloupky o průměru 50 mm a 70 mm

Signalizační sloupky – vysoká dostupnost díky jednoznačné signalizaci

Zvyšte dostupnost svých strojů a zařízení. Signalizační sloupky, zvané též signalizační světla nebo signálky, přehledně zobrazují stavy strojů a zařízení.

 • Nízké náklady na instalaci: žádné nářadí a různé možnosti montáže
 • Pro každý případ ten správný signál díky rozsáhlému výběru signálů
 • Rychlá změna konstrukce signalizačních sloupků díky modulárnímu provedení
 • Široké možnosti použití díky schválení UL
Signalizační sloupky o průměru 50 mm

Kompaktní a úsporný s průměrem 50 mm

Cenově výhodné LED signalizační sloupky PSD-S 50 mají působivý průmyslový design a ideálně se hodí pro kompaktní stroje. Díky inovativními konceptu propojení můžete seřadit jednotlivé kaloty v libovolném pořadí.

 • Spolehlivý v náročném průmyslovém prostředí díky vysokému stupni ochrany
 • Rychlá montáž díky bajonetovému uzávěru
Signalizační sloupky o průměru 70 mm

Rozmanitý a funkční s průměrem 70 mm

Optické a akustické signalizační prvky můžete u modulárních signalizačních sloupků PSD-S libovolně kombinovat. Modulární konstrukce umožňuje také pozdější dovybavení dalšími prvky. Mechanické a elektrické spojení prvků signalizačních sloupků proběhne během vteřiny díky bajonetovému uzávěru.

 • Velký výběr optických a akustických prvků
 • Řízení pomocí rozhraní IO-Link
 • Spolehlivý v náročném průmyslovém prostředí díky vysokému stupni ochrany
 • Rychlá montáž díky bajonetovému uzávěru
3D náhled produktu
Prohlédněte si všechny detaily v 3D náhledu
Prohlédněte si detailní náhled signalizačního sloupku PSY-S 50. Pro náhled z jakékoli perspektivy můžete osvětlení v 3D náhledu libovolně otáčet.
3D náhled
Signalizační sloupek v 3D náhledu
Signalizační světla pro námořní aplikace

Robustní LED signalizační světla s dlouhou provozní životností

Signalizační světla pro námořní aplikace

Provozujte spolehlivá a energeticky účinná světelná signalizační zařízení a plavební komory se signalizačními světly produktové řady CSD-SL. Signálky odolné vůči mořské vodě jsou nedílnou součástí bezpečnostního signalizačního systému.
Díky autonomním funkcím diagnostiky a monitorování signálek budete mít k dispozici stavové informace a výstražná hlášení v celé síti.
Stmívatelné signálky mají vysokou intenzitou světla a barvy a jsou dostupné v různých barvách (podle IALA E-200-1, CIE 1931).

 • Bezpečnostní funkce podle bezpečnostní normy IEC 61508 (bezpečnostní signalizační světlo typu 200S).
 • Rychlá diagnostika a dlouhodobá bezpečnost dat díky připojení k síti pomocí standardních protokolů.
 • Bezpečné uvedení do provozu a jednoduchá údržba díky předinstalovaným softwarovým funkcím pro signalizační úlohy.
 • Dlouhá provozní životnost díky úsporné LED technice a robustnímu hliníkového pouzdru.
Vodní cesta s plavební komorou a signalizačními světly

Signálky třídy 200 pro vnitrozemskou lodní dopravu

LED signalizační světla pro vnitrozemskou lodní dopravu jsou koncipována pro použití na světelných návěstidlech a zařízeních plavební komory. Použití autonomních monitorovacích funkcí zaručuje vysokou dostupnost signalizačního zařízení.

Zvláštní výhodou signalizačních světel je integrovaná komunikace polní sběrnice. Pomocí modulární řídicí jednotky je možné kontaktovat světlo za účelem např. regulace intenzity LED světla nebo definice chování při přerušení spojení. Pomocí sítě PROFINET můžete světlo spojit s velínem plavební komory, kde má uživatel přístup k mnoha informacím o diagnostice a stavu.

Pro monitorovací funkce signalizačních světel se používají výhradně komponenty, které odpovídají průmyslovému standardu. Varianty 200S jsou navíc vybavené funkcí bezpečnostní diagnostiky podle normy IEC 61508.

Loď s remorkérem

Signálky třídy 300 pro námořní dopravu

Pro velké námořní plavební komory má velký význam dostupnost signalizačních systémů. Signalizační světla pro námořní dopravu tento požadavek splňují, protože mají důsledně realizovanou redundanci u elektrického napájení i komunikační sběrnice.

Mimořádně robustní pouzdro vhodné pro mořskou vodu a masivně provedená technika připojení jsou vytvořeny pro použití v náročném prostředí.

Prostřednictvím průmyslové komunikační sběrnice lze odečíst všechna výstražná a stavová hlášení s časovým razítkem a přenést je na řídicí systémy a do databází. K dispozici jsou průmyslové komunikační standardy, které umožňují jednoduchou konstrukci integrativních řešení automatizace.

Komplexní automatizace

Signálky jsou integrální součástí celkového řešení a poskytují po celé síti stavové informace a výstražná hlášení.

Signalizační systémy podporují běžná průmyslová komunikační rozhraní. Díky sběrnicovým systémům a diskrétnímu napojení se snadno integruje do stávajících konstrukcí a nadřazených konceptů automatizace.

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné produkty i pro individuální a speciální požadavky: od řídicích jednotek přes napojení sběrnic, telemechaniku a přepěťovou ochranu až po bezpečnostní koncepci, která bude splňovat požadavky směrnice o strojních zařízeních.

Topologie redundantního řešení plavební komory