Přístrojový konektor zpředu stěny - ES-FT-C4M-CO1
1231071

Konektory pro akumulátory energie, Rodina výrobků: BPP, Přístrojový konektor zpředu stěny, materiál pouzdra: PPE, barva: červená/černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 26 A, Typ připojení: Lisování, Druh kontaktu: Kolík


Detaily výrobku
Bezpečnostní pokyn
Bezpečnostní pokyn • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.
• Výrobky jsou vhodné k použití při výrobě systémů, řídicích a elektrických zařízení.
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech:
o na výrobku,
o na obalové etiketě,
o v dodané dokumentaci,
o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.

Typ produktu Konektory pro akumulátory energie
Počet pólů 1
Zástrčná síla < 45 N ±10 N
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2

Jmenovité napětí (III/2) 1500 V
Jmenovité napětí ATD 1500 V DC podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020
Zatěžovací rázové napětí 16 kV
Jmenovité rázové napětí (III/3) 16 kV
Jmenovitý proud (2,5 mm²) 26 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Jmenovitý proud (4,0 mm²) 32 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Jmenovitý proud (6,0 mm²) 38 A (podle norem IEC 62852:2014 / AMD 1:2020)
Přechodový odpor < 0,45 mΩ (v závislosti na použité protilehlé zástrčce)

Šířka 21 mm
Výška 27,4 mm
Délka 49,2 mm

Barva červená/černá
Barva dílu pouzdra černá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
skupina izolačního materiálu I
Materiál těsnění EPDM
Materiál šroubového uzávěru PA
Materiál pouzdra PPE

Cykly zapojení 100

Konstrukce kabelu
Dílčí žíla, průřez 2,5 mm² 6 mm²
Délka odizolování jednotlivých žil 9 mm -1 mm
Okolní podmínky
Bezhalogenovost ano

Mechanické údaje
Zástrčná síla < 45 N ±10 N

Okolní podmínky
Krytí IP66 / IP68 (2m / 24h) (zapojeno)
IP20 (nezapojeno)
Druh ochrany IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 85 °C
teplota okolí (montáž) -25 °C ... 50 °C

Objednací číslo 1231071
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód ABL
Kód výrobku ABLDAB
GTIN 4063151331542
Hmotnost/kus (včetně obalu) 8,128 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,1 g
Číslo celní sazby 85359000
Země původu IN


ECLASS

ECLASS-11.0 27440390

ETIM

ETIM 8.0 EC001121

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami