Zkušební a dohledové přístroje

Zkušební a dohledové přístroje

Ať už v cloudu v reálném čase, nebo ručně, naše zkušební a dohledové přístroje pro zvýšení dostupnosti zařízení jsou přesvědčivá. Přepětí zatěžují elektroinstalaci a její ochranná zařízení. Informujte se o stavu svého zařízení a přepěťové ochrany dříve, než dojde k poruchám.

Více informací

Vaše výhody

 • Identifikace aktuálního stavu (kondice) svodičů přepětí prostřednictvím preventivní kontroly
 • Vysoký standard kvality a bezpečnosti: vždy aktuální stav díky automatickému přizpůsobení testovacích algoritmů nebo funkci aktualizace
 • Využití digitální přidané hodnoty a služeb pomocí systému ImpulseCheck
 • Asistenční systém pro přepěťovou ochranu je součástí systému COMPLETE line
Svodič přepětí ImpulseCheck se 4 vodiči

Systém ImpulseCheck sleduje až 4 vodiče na svodiči přepětí

ImpulseCheck – Asistenční systém pro přepěťovou ochranu

Svodiče přepětí podléhají speciálním požadavkům a svou práci vykovávají skrytě. Vaše instalace zpravidla chrání před problémy souvisejícími s elektromagentickou kompattibilitou nepozorovaně. Nevíte, jaký je aktuální stav ochranných přístrojů.

ImpulseCheck je celosvětově prvním inteligentním asistenčním systémem pro přepěťovou ochranu v oblasti ochrany sítě. Kondici každého jednotlivého ochranného přístroje lze zjistit prostřednictvím cloudového připojení. To vám umožňuje nové digitální služby.

Zjistíte skutečné zatížení sledovaných svodičů přepětí, a tím i zařízení. Lze tak předvídat výpadky a efektivněji plánovat servisní zásahy.

Asistenční systém ImpulseCheck, nebo zkušební přístroj CHECKMASTER 2

Podle normy IEC 62305-3 musí být svodiče přepětí pravidelně kontrolovány. Norma navíc předepisuje průkaznou dokumentaci zkušebních hodnot.

Systém ImpulseCheck sleduje aktivní vodiče napájecích kabelů. I bez nainstalované ochrany proti přepětí měří impulsy, což umožňuje vyvodit závěry o zatížení stroje. ImpulseCheck je nejlepší volbou pro inovativní a automatizovaný výpočet kondice vašich svodičů přepětí. Aktuální stav svodičů přepětí si můžete pro účely dokumentace kdykoli vytisknout stisknutím tlačítka. Asistenční systém ImpulseCheck je zařízení k monitorování svodičů přepětí pro napájecí zdroje typu 1 a 2.

CHECKMASTER 2 je naproti tomu mobilní zkušební přístroj pro téměř všechny zásuvné svodiče přepětí od společnosti Phoenix Contact. Pomocí přístroje CHECKMASTER 2 můžete manuálně kontrolovat konektory přepěťové ochrany pro napájecí zdroje MaR a také pro svodiče přepětí pro informační techniku.

Mobilní zkušební přístroj pro svodiče přepětí – CHECKMASTER 2

Mobilní zkušební přístroj pro svodiče přepětí CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 – Mobilní zkušební přístroj

CHECKMASTER 2 je modulární zkušební přístroj pro svodiče přepětí. Prostřednictvím různých testovacích kazet můžete testovat téměř všechny zásuvné svodiče přepětí od společnosti Phoenix Contact pomocí CHECKMASTER 2.

 • Kontrola pomocí přístroje CHECKMASTER 2 se provádí ručně.
 • Konektory svodičů přepětí se připojují do příslušné zkušební kazety.
 • Vlastní kontrola probíhá automaticky.
 • Zkušební přístroj CHECKMASTER 2 ukládá všechny výsledky měření do interní paměti.
 • Výstup uložených měřených hodnot je možný ihned nebo později.
 • Protokol o zkoušce obsahuje označení výrobku a výsledek zkoušky s datem a časem.

Možné výsledky zkoušek:

 • V pořádku
 • Toleranční mez dosažena
 • Přetíženo, nutná výměna

Pokud zkušební přístroj CHECKMASTER 2 hlásí „Toleranční mez dosažena“, znamená to, že svodič byl v minulosti již vícekrát aktivován. Svodič přepětí je sice stále ještě funkční, měl by se ale v rámci preventivní údržby vyměnit.

Čtečka čárových kódů

Jednoduchá identifikace zkušebních objektů díky čtečce čárových kódů

Jednoduchá identifikace zkušebních objektů díky čtečce čárových kódů v přístroji CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 prověří specifické elektrické vlastnosti svodičů přepětí společnosti Phoenix Contact. Načítání objednacích čísel probíhá bezchybně pomocí čtečky čárových kódů.

Zkušební objekt se jednoduše zasune do příslušného zkušebního adaptéru. Po nasnímání typu přístroje scannerem a po zasunutí se zkouška spustí automaticky.

Alternativně je možné zadat objednací číslo zkušebního objektu po nasazení do zkušebního adaptéru prostřednictvím dotykového panelu.

LM-S – systém měření proudu blesku

Vyhodnocovací jednotka a snímač systému měření proudu blesku LM-S

Systém měření proudu blesku LM-S pro dálkový dohled

Měření proudu blesku

Informujte se online o zásazích blesku do vašeho zařízení a využijte výhod přizpůsobení údržby zátěži.

Měřicí systém rozpozná a analyzuje všechny důležité parametry rázového proudu blesku. Vyhodnocení a dálkové hlášení probíhá v reálném čase. Sdružování provozních parametrů zařízení a měřených dat umožňuje lepší výchozí bod při rozhodování o provedení kontroly a údržby.

Pro vás z toho vyplývají následující výhody:

 • Jednoduché rozpoznání a vyhodnocení zátěže způsobené proudem blesku díky inteligentnímu měřicímu systému
 • Lepší plánování údržby díky kontinuálnímu dálkovému monitorování
 • Jednoduchý datový výstup a snadná konfigurace díky integrovanému webovému serveru
 • Napojení do standardních síťových systémů prostřednictvím ethernetového rozhraní RJ45