Svodiče přepětí pro vysílací a přijímací zařízení

Přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení

Antény jsou skutečné bleskosvody. Použijte výkonnou přepěťovou ochranu s nízkým útlumem. S našimi výkonnými koaxiálními svodiči COAXTRAB půjdete najisto. Vhodnou volbou nízkokapacitních ochranných obvodů docílíte nízkého útlumu a současně velké šířky pásma. Díky dobrému přizpůsobení impedance nezkresluje přepěťová ochrana užitný signál.

Více informací

Vaše výhody

  • Svedení vysokých výbojových proudů pomocí výkonných konstrukčních prvků
  • Bez zkreslení užitkových signálů – ani při vysokých přenosových frekvencích
  • Ochrana pro všechny běžné aplikace a signály díky kompletnímu portfoliu produktů
  • Různorodé použití díky provedení a technice připojení pro každou aplikaci
Koaxiální svodič přepětí COAXTRAB

COAXTRAB – přepěťová ochrana pro vysílací a přijímací zařízení

COAXTRAB – přepěťová ochrana pro koaxiální vedení

Produktová řada COAXTRAB nabízí náležitou přepěťovou ochranu pro odpovídající technologii připojení různých aplikací. Pro vysílací a přijímací zařízení s N konektorem nebo připojením 7/16 v prostředí mobilní rádiové sítě nebo pro zábavní elektroniku s přípojkami TV/SAT a připojením BNC nabízíme odpovídající svodiče přepětí. Díky velmi nízkým hodnotám útlumu umožňují ochranné přístroje přenos signálu bez rušení.

Parabolická anténa na kopci před městem

Exponovaná vysílací a přijímací zařízení bývají velmi často vystavena atmosférickým poruchám

Oblasti použití koaxiálních ochranných přístrojů

Vysílací a přijímací zařízení jsou obecně obzvlášť ohrožena přepětím. Velmi dlouhá anténní vedení pokrývající více budov zároveň i antény samotné jsou přímo vystaveny atmosférickým výbojům. Vedením se přepětí může dostat až do citlivých rozhraní zařízení a ovlivnit nebo dokonce přerušit přenos.
Vysoké frekvence bezdrátového přenosu vyžadují ochranné přístroje s nižší vlastní kapacitou, menším vložným útlumem a dobrým přizpůsobením impedance. Přesto je však zapotřebí spolehlivý ochranný účinek s vysokou vybíjecí schopností. Proto jsou vhodné ochranné přístroje vybaveny výkonnými plynovými svodiči přepětí nebo technologií Lambda/4.