Odrušovací filtr, resp. síťový filtr pro omezení rušivých napětí

Odrušovací filtr pro bezpečné napájení

Odrušovací filtry, resp. síťové filtry omezují impulzní a vysokofrekvenční rušivá napětí, která vznikají v důsledku mechanických nebo elektronicky vyvolaných procesů spínání. Pokud nedojde k omezení rušivých napětí, rozšiřují se v síti vedení a elektricky vodivými spojeními. Následkem jsou datové chyby, nekontrolované funkce a selhání systému. Síťové filtry omezením zajišťují napájení v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou.

Více informací

Vaše výhody

 • Ochrana před pulzním a vysokofrekvenčním napětím – pomocí filtru s integrovanou přepěťovou ochranou
 • Velmi široká oblast použití díky různým charakteristikám útlumu
 • Flexibilní provedení – lze použít v rozvaděči i na pracovišti
 • Kompletní ochrana díky symetrickému a asymetrickému zapojení filtru
Odrušovací filtr s integrovanou přepěťovou ochranou pro síťové a signální aplikace

Filtry

Odrušovací filtr s integrovanou přepěťovou ochranou

Odrušovací filtry s integrovanou přepěťovou ochranou mají dva úkoly: absorbují přechodová přepětí a omezují vysokofrekvenční rušivá napětí.

Nabízíme různá provedení:

Modul SFP na nosnou lištu

 • Odrušovací filtr a přepěťová ochrana typu 3
 • Plovoucí kontakt dálkového hlášení
 • Optický ukazatel stavu
 • K osazení na nosnou lištu
 • Jmenovitý zatěžovací proud 5 A až 20 A

Řadová svornice TERMITRAB

 • Síťový filtr a svodič přepětí pro signály MaR
 • S pružinovou svorkou
 • Ochrana pro 2 vodiče se společným referenčním napětím
 • Pro 24V síťové systémy
 • K osazení na nosnou lištu
Odrušovací filtr (síťový filtr) na nosné liště

Odrušovací filtr (síťový filtr)

Odrušovací filtry s čistými obvody filtru

Odrušovací filtry nebo síťové filtry s čistými obvody filtru chrání jak před symetrickými i asymetrickými poruchovými veličinami.

Modul NEF na nosnou lištu

 • Odrušovací filtr
 • K osazení na nosnou lištu
 • Jmenovitý proud 1 až 10 A

Pro dosažení dostatečné asymetrické ochrany jsou ideální řadové svornice TERMITRAB s integrovaným odrušovacím kondenzátorem.

Příklad zapojení odrušovacího filtru (schéma zapojení filtru)

Příklad zapojení síťového filtru

Princip funkce přepínání filtru

Filtrace symetrických poruchových veličin X

Rušivá napětí mezi fází a nulovým vodičem jsou filtrována.

Filtrace asymetrických poruchových veličin Y1 Y2

Filtrována jsou vždy protichůdná rušivá napětí vztažená k zemi od fáze k PE i od nulového vodiče k PE.

Typická charakteristika odrušovacího filtru (diagram pole charakteristik)

Typická charakteristika odrušovacího filtru

Rozsah účinnosti síťových filtrů

Diagram křivky útlumu znázorňuje účinnou pracovní oblast síťových filtrů. Podle symetrického, popř. asymetrického filtračního obvodu lze odečíst příslušný útlum v závislosti na frekvenci.