Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače

6mm oddělovací zesilovače řady MINI Analog vám nabízí celé spektrum přizpůsobení analogových signálů. Navíc jsou velmi efektivní, protože šetří náklady, prostor a energii. Rozsáhlý balík atestů vám umožňuje použití v různých oblastech. Využijte až 65% úsporu místa oproti běžným oddělovacím zesilovačům.

Více informací

Vaše výhody

  • Až 65% úspora prostoru oproti běžným oddělovacím zesilovačům díky konstrukční šířce 6,2 mm
  • Vysoká energetická účinnost a životnost díky malému příkonu
  • Flexibilní můstkování energie a komfortní hromadné hlášení chyb prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu a systémové funkce Fault Monitoring
  • Pohodlná konfigurace a monitorování pomocí přepínače DIP nebo softwaru pro rozšířené funkce a monitorování
  • Úspora analogových vstupů na řídicích jednotkách při použití multiplexoru
  • Rychlá instalace díky systémovému řešení propojení, jako je systémový adaptér V8 a Termination Carrier
  • Vysoká provozní odolnost vůči rušení díky 3cestnému galvanickému oddělení
Bezporuchový přenos a vizualizace signálů
Oddělovací zesilovače, zobrazení procesu, polní přístroje
V elektrotechnických zařízeních mohou elektromagnetické nebo vysokofrekvenční poruchové veličiny výrazně ovlivňovat přenos často citlivých signálů naměřených hodnot. S našimi oddělovacími zesilovači, zobrazením procesu a polními přístroji pokryjete všechny úlohy bezporuchového přenosu signálu od úrovně snímačů až po řídicí úroveň.
Brožura
Oddělovací zesilovače, zobrazení procesu a polní přístroje