Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro bezporuchový přenos signálu

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky zaručují bezporuchový přenos signálu v měřicí, řídicí a regulační technice. Od vysoce kompaktních 6mm oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků přes oddělovací zesilovače s funkční bezpečností až po oddělovače signálů pro proudové obvody s jiskrovou bezpečností v oblasti s nebezpečím výbuchu: s našimi oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky pokryjete všechny úlohy bezporuchového přenosu signálu v technice MaR.

Více informací

Produktová řada

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
  • Bezpečná galvanicky oddělená integrace polních signálů do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
  • S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
  • Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
  • Maximální ochrana před výbuchem pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu a skupiny plynů díky jednokanálovým a dvoukanálovým oddělovačům signálu pro jiskrově bezpečné proudové obvody v oblasti s nebezpečím výbuchu.
  • Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojích pomocí oddělovacích zesilovačů s výkonovou úrovní
Bezporuchový přenos a vizualizace signálů
Oddělovací zesilovače, zobrazení procesu, polní přístroje
V elektrotechnických zařízeních mohou elektromagnetické nebo vysokofrekvenční poruchové veličiny výrazně ovlivňovat přenos často citlivých signálů naměřených hodnot. S našimi oddělovacími zesilovači, zobrazením procesu a polními přístroji pokryjete všechny úlohy bezporuchového přenosu signálu od úrovně snímačů až po řídicí úroveň.
Brožura
Oddělovací zesilovače, zobrazení procesu a polní přístroje