Ochranné víko - PRC COVER M
1409237

Instalační konektory, Rodina výrobků: PRC 35, Ochranné víko, materiál pouzdra: PPE, barva: černá, jmenovité napětí: 1000. Vhodné pro zástrčky (MS)


Detaily výrobku
Poznámka k provozu Vhodné pro zástrčky (MS)
Bezpečnostní pokyn
Bezpečnostní pokyn • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech:
o na výrobku,
o na obalové etiketě,
o v dodané dokumentaci,
o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact.
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen.
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Typ produktu Instalační konektory
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2

Jmenovité napětí ATD 1000 DIN VDE 60664-1
600 V AC podle UL 2238
500 V DC podle normy IEC 61535, v namontovaném stavu

Šířka 37,8 mm
Výška 20,8 mm
Délka 26,4 mm

Barva černá
Barva dílu pouzdra černá
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál pouzdra PPE

Okolní podmínky
Krytí (zapojeno) IP66 / IP68 (2m / 24h)
Krytí IP66 / IP68 (2m / 24h)
Druh ochrany IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 105 °C
teplota okolí (montáž) 5 °C ... 85 °C

Objednací číslo 1409237
Ks/bal. 50 Kus
Minimální objednané množství 50 Kus
Prodejní kód ABL
Kód výrobku ABLCZC
Strana katalogu Strana 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356867764
Hmotnost/kus (včetně obalu) 4,25 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,25 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.0.1 27440109
ECLASS-11.0 27440109

ETIM

ETIM 8.0 EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Vaše výhody

Spolehlivá ochrana před vlivy okolí u nezasunutého spojení
Optimální k vnitřnímu a venkovnímu použití díky materiálům odolným vůči vlivu počasí
Vhodný pro aplikace ve slaném ovzduší a přímém slunečním svitu