Analýza energetických a výkonových dat

Analýza energetických a výkonových dat

Smart Service EMMA nabízí s jednoduchým a intuitivním designem a spolu s přístroji pro měření energie EMpro flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat pro sledování, analýzu a hodnocení těchto elektrických dat. EMMA znamená Energy, Monitoring, Management und Analytics – a pomáhá manažerům energie podílejícím se na kontrolním kroku tzv. cyklu PDCA podle mezinárodní normy ISO 50 001 pro systémy správy energie.

Více informací

Inteligentní přístroje pro měření energie EMpro s digitálními cloudovými službami jsou průkopníky vaší digitální transformace a vaší správy energie budoucnosti: přímé cloudové připojení vám umožní interakci s přístroji nezávisle na místě a času. Data měření a přístrojů se ukládají v cloudu a zpracovávají a vizualizují se za účelem analýzy energetických a výkonových dat.

Vaše výhody

  • Flexibilní přístup k energetickým datům a informacím o komponentách kdykoli a kdekoli díky chytrým službám PROFICLOUD
  • Přímé připojení přístroje pro měření energie k rozhraní PROFICLOUD bez nutnosti použití brány IoT
  • Bezpečná komunikace mezi přístrojem pro měření energie s podporou IoT a PROFICLOUD pomocí šifrování TLS
  • Jednoduchá rozšiřitelnost a škálovatelnost díky dynamickým IT zdrojům, které lze rychle a individuálně přizpůsobit požadavkům trhu
  • S inteligentní službou EMMA získáte ucelený balíček pro svou digitalizovanou analýzu energetických a výkonových dat
  • Inteligentní přístroje pro měření energie EMpro a inteligentní služba EMMA jsou součástí systému COMPLETE line
Přístroj pro měření energie EMpro

S EMpro přímo do cloudu, bez brány

Mějte přístup ke svým údajům o měření a komponentách po celém světě bez dodatečné brány IoT. Bránu IoT knepotřebujete ani k agregaci dat a překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly IoT, ani k šifrování. EMpro s podporou IoT zvládne přivádět svá data přímo a bezpečně pomocí routeru do cloudu.

Inteligentní servis pro analýzu energetických a výkonových dat

V dnešním průmyslu stále více nabývá na významu digitalizace všech produktů a procesů. Využívejte i vy výhod těchto inteligentních služeb pro získávání informací na základě rozsáhlých analýz dat.

Obrazovka s přístrojem pro měření energie

Inteligentní služba EMMA

Energy Monitoring, Management, Analytics: inteligentní služba EMMA a přístroje pro měření energie EMpro podporující IoT jsou průkopníky vaší správy energie budoucnosti. Přejděte s přístroji pro měření energie EMpro přímo na IoT a využívejte výhod získávání dat založeného na cloudu i intuitivních flexibilních funkcí pro cílenou vizualizaci s vysokou vypovídací hodnotou.

EMpro EMMA – systémová celková koncepce

Vysoké uživatelské pohodlí

Vysoké uživatelské pohodlí díky systémové celkové koncepci s intuitivní navigací v nabídce a automatickým přenosem dat do PROFICLOUDU.

Muž a žena u počítače

Cílený přehled

Získejte přístup ke svým datům o energii a výkonu kdykoli a odkudkoli. Účelově orientovaná vizualizace vám poskytne cílený přehled.

Muž v obleku drží v rukou zářící nekonečnou smyčku

Kontinuální další vývoj

Trvale rostoucí nabídka hodnot pro vaši analýzu dat energie díky nepřetržitému dalšímu vývoji zaměřenému na uživatele.

Device Management Service

Hlavní obrazovka EMpro2Cloud

Spravujte a dohlížejte na své přístroje pro měření energie s podporou IoT a na další inteligentní zařízení od společnosti Phoenix Contact s Device Management Service. Získáte přímý přehled o přístrojových informacích, které poskytuje digitální typový štítek – typ přístroje, sériové číslo a instalované verze firmwaru a hardwaru. Navíc máte stále přehled o stavu a spojení.

Time Series Data Service

Monitorování techniky měření energie

Služba Time Series Data Service na platformě PROFICLOUD společnosti Phoenix Contact vám kdykoli a odkudkoli umožní přístup k vašim údajům o časových řadách, např. naměřené hodnoty energie a toky energie.

Pro zobrazení a analýzu energetických dat si sestavíte individuální obrazovku s různými vizualizačními formami energetických dat nebo použijete předdefinovanou šablonu.

Příklad použití: Bezpečný záznam energetických dat pomocí ethernetu pro PROFICLOUD

Příklad použití ethernetu pro PROFICLOUD

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) je etablovaný protokol, který nachází široké použití v kontextu internetu věcí (IoT).

Jedná se o otevřený protokol zpráv ke vzájemné komunikaci mezi stroji (M2M), který umožňuje přenos telemetrických údajů formou zpráv mezi přístroji navzdory vysokým zpožděním nebo omezeným sítím.

Pomocí protokolu Transport Layer Security (TLS) je možné data přenášet prostřednictvím internetu nebo jiných sítí zašifrovaně. Jedná se o hybridní šifrovací protokol (kombinace asymetrického a symetrického šifrování). Umožňuje bezpečnou autentifikaci komunikačních účastníků, tzn. kontrolu identity příjemce nebo odesílatele. Navíc jsou přenášená data chráněna šifrováním před nepovoleným přístupem třetích osob a před manipulací nebo falšováním.