Lisovací kontakt - CK2,5-M-6 AG
1409209

Lisovací dutinkový kontakt, Rodina výrobků: PRC 35, Lisovací kontakt, průřez vodiče max.: 6 mm2, jmenovité napětí: 690 V AC, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisovaný spoj, Druh kontaktu: Kolík. Proveďte krimpování vodiče podle DIN EN 60352-2 pomocí lisovacího dutinkového kontaktu


Detaily výrobku


Kolíkový kontakt pro přístrojové konektory PRCTyp produktu Lisovací dutinkový kontakt
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2

Jmenovité napětí ATD 690 V AC podle IEC 61984
600 V AC podle UL 2238
Jmenovitý proud 35 A (podle IEC 61984)
32 A (podle IEC 61535)

Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál kontakt Cu slitina
Materiál povrch kontaktu Ag

Poznámka k provozu Proveďte krimpování vodiče podle DIN EN 60352-2 pomocí lisovacího dutinkového kontaktu
Návod na použití Odstraňte prosím lokátor lisovacích kleští.
Bezpečnostní pokyn
Bezpečnostní pokyn • VAROVÁNÍ: Do provozu uvádějte pouze výrobky bez jakýchkoli závad. Výrobky musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Defektní výrobky okamžitě dejte mimo provoz. Poškozené výrobky vyměňte. Oprava není možná.
• VAROVÁNÍ: Výrobek smí instalovat a obsluhovat pouze personál s elektrotechnickou kvalifikací při zohlednění následujících bezpečnostních pokynů. Personál musí být obeznámen se základy elektrotechniky. Musí být schopen rozpoznat nebezpečí a předcházet jejich vzniku. Odpovídající symbol na obalu znamená, že pro instalaci a obsluhu je vyžadován personál s elektrotechnickou kvalifikací.
VAROVÁNÍ: Konektory nesmí být zapojovány ani odpojovány pod zátěží. Nedodržení pokynů nebo nesprávné použití může mít za následek zranění osob nebo věcné škody.
• Osazenými výrobky se nesmí manipulovat ani je neodborně otevírat.
• Používejte pouze protilehlé zástrčky specifikované podle norem uvedených v technických údajích (například ty, které jsou uvedeny jako příslušenství k danému produktu na internetové adrese phoenixcontact.com/products).
• Pokud je produkt používán přímo ve spojení s produkty třetích stran, odpovědnost nese uživatel.
• Při provozním napětí > 50 V AC musí být elektricky vodivé kryty konektorů uzemněny.
• Dbejte na to, aby bylo ochranné nebo funkční (provozní) uzemnění správně připojeno.
• Pro sloučení více proudových obvodů v jednom kabelu a/nebo jednom konektoru platí norma VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 a DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Dodržujte příslušné technické údaje. Informace naleznete na těchto místech:
o na výrobku,
o na obalové etiketě,
o v dodané dokumentaci,
o na internetové adrese phoenixcontact.com/products u příslušného výrobku.
• Používejte pouze nástroje doporučené společností Phoenix Contact.
• U produktu je třeba dodržovat montážní pokyny / podklady provedení v sekci stahování na internetové adrese phoenixcontact.com/products.
• Nezapojené konektory uzavřete do ochranného krytu. Vhodné příslušenství naleznete v sekci příslušenství na internetové adrese phoenixcontact.com/products u daného výrobku
• Používejte konektor, pouze pokud je zcela zapojen.
• Používejte konektor, pouze ve zcela zapojeném a uzamčeném stavu.
• Při pokládání kabelu dbejte na to, aby tahové zatížení konektorů nepřekračovalo normativně definované limity.
• Dodržujte minimální poloměr ohybu kabelu. Kabel položte, aniž byste ho překrucovali.
• Konektor se během normálního provozu zahřívá. V závislosti na okolních podmínkách se může povrch konektoru i nadále zahřívat. V takovém případě je uživatel odpovědný za připojení výstrah (např. norma DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Šířka 5,3 mm
Výška 31,2 mm
Délka 5,3 mm

Okolní podmínky
teplota okolí (montáž) 5 °C ... 85 °C

Objednací číslo 1409209
Ks/bal. 100 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód ABL
Kód výrobku ABLCEA
Strana katalogu Strana 77 (NTK-2014)
GTIN 4046356864480
Hmotnost/kus (včetně obalu) 2,333 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,1 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.0.1 27440109
ECLASS-11.0 27440109

ETIM

ETIM 8.0 EC003569

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

ID schválení: B.01687

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Lisovací kontakty pro přístrojové konektory PRC s možností osazení
3 varianty průřezů vodiče 2,5/4,0/6,0 mm²